Oznámenie č. 79/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie od 17. júla 2018 na základe článku 15 bis odsek 3 a článku 15 ter odsek 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

Platnosť od 15.03.2018

79

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 14. decembra 2017 rozhodlo o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie od 17. júla 2018 na základe článku 15 bis ods. 3 a článku 15 ter ods. 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oznámenie č. 333/2002 Z. z.) v znení Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie (oznámenie č. 139/2014 Z. z.).