Oznámenie č. 48/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 - 2022

Platnosť od 26.02.2018
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 18. februára 2018 v súlade s článkom 16 ods. 1.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. januára 2018 bol v Záhrebe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 - 2022.

Program nadobudol platnosť 18. februára 2018 v súlade s článkom 16 ods. 1.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.