Vyhláška č. 396/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

(v znení č. 455/2019 Z. z., 381/2020 Z. z.)

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2021

396

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2018,

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 29/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Martina Lubyová v. r.


Príloha k vyhláške č 396/2018 Z. z.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A ZAKÁZANÝCH METÓD NA ÚČELY DOPINGU V ŠPORTE

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LATKY A ZAKÁZANÉ METÓDY POČAS SUTAZE A MIMO SÚŤAŽE

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

SKUPINA S0

NEZAVEDENÉ LÁTKY

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy na liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

SKUPINA S1

ANABOLICKÉ LÁTKY

Podskupina S1.1

Anabolické androgénne steroidy (AAS)

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

3. 1-androsterón (3α-hydroxy-5α-androst-1-én-17-ón),

4. 1-epiandrosterón,

5. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

6. 4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),

7. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

8. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),

9. 7-keto-DHEA,

10. 7α-hydroxy-DHEA,

11. 7β-hydroxy-DHEA,

12. 19-norandrosténdiol (estr-4-én-3,17-diol),

13. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),

14. androstanolón (5α-dihydrotestosterón, 17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

15. androsténdiol (androst-5-én-3β, 17β-diol),

16. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),

17. bolandiol (estra-4-én-3β,17β-diol),

18. bolasterón,

19. boldenón,

20. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

21. danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

22. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

23. desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

24. drostanolón,

25. epiandrosterón (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón),

26. epi-dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5β-androstán-3-ón),

27. epitestosterón,

28. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

29. fluoxymesterón,

30. formebolón,

31. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),

32. gestrinón,

33. kalusterón,

34. klostebol,

35. mestanolón,

36. mesterolón,

37. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

38. metándriol,

39. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

40. metenolón,

41. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

42. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androsta-1-én-3-ón),

43. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

44. metylklostebol,

45. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4-én-3-ón),

46. metyltestosterón,

47. mibolerón,

48. nandrolón (19-nortestosterón),

49. norboletón,

50. noretándrolón,

51. norklostebol,

52. oxabolón,

53. oxandrolón,

54. oxymesterón,

55. oxymetolón,

56. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),

57. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

58. quinbolón,

59. stanozolol,

60. stenbolón,

61. testosterón,

62. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

63. trenbolón (17β-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-ón),

64. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 63.

Podskupina S1.2

Iné anabolické látky

1. klenbuterol,

2. selektívne modulátory androgénových receptorov [(andarín, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarín), RAD 140]),

3. tibolón,

4. zeranol,

5. zilpaterol.

SKUPINA S2

PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ

Podskupina S2.1

Erytropoetíny a látky ovplyvňujúce erytropoézu

1.1 agonisty receptora pre erytropoetín

1.1.1 darbepoetín (dEPO),

1.1.2 erytropoetín (EPO),

1.1.3 EPO konštrukty [EPO-Fc, metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA)],

1.1.4 EPO mimetické látky a ich konštrukty (CNTO 530, peginesatid),

1.2 aktivátory hypoxiou indukovateľných faktorov

1.2.1 kobalt,

1.2.2 daprodustat (GSK 1278863),

1.2.3 IOX2,

1.2.4 molidustat (BAY 85-3934),

1.2.5 roxadustat (FG-4592),

1.2.6 vadadustat (AKB-6548),

1.2.7 xenón,

1.3 GATA inhibítory (K-l 1706),

1.4 Inhibítory signalizácie transformačného rastového faktoru beta (TGF-beta) (luspatercept, sotatercept),

1.5 IRR (Innate Repair Receptor) agonisty

1.5.1 asialoEPO,

1.5.2 karbamylovaný EPO (CEPO).

Podskupina S2.2

Peptidové hormóny a ich uvoľňujúce faktory

2.1. u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín),

2.2. kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

2.3. rastový hormón (GH), jeho fragmenty a jeho uvoľňujúce faktory

2.3.1. fragmenty rastového hormónu (AOD-9604 a hGH 176-191),

2.3.2. hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

2.3.3. sekretagógy rastového hormónu [lenomorelín (grelín) a mimetiká grelínu (anamorelín, ipamorelín, macimorelín a tabimorelín)],

2.3.4. peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a examorelín (hexarelín)].

Podskupina S2.3

Rastové faktory a ich modulátory

3.1. fibroblastové rastové faktory (FGFs),

3.2. hepatocytový rastový faktor (HGF),

3.3. inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

3.4. mechano rastové faktory (MGFs),

3.5. rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

3.6. tymozín-beta 4 a jeho deriváty (TB-500),

3.7. vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

3.8. rastové faktory alebo modulátory rastových faktorov ovplyvňujúce

3.8.1. syntézu alebo degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva,

3.8.2. vaskularizáciu,

3.8.3. využití e energi e,

3.8.4. regeneratívnu kapacitu alebo

3.8.5. zmenu typu svalových vlákien.

SKUPINA S3

BETA-2 AGONISTY

Selektívne beta-2 agonisty a neselektívne beta-2 agonisty vrátane prípadných optických izomérov

1. arformoterol,

2. fenoterol,

3. formoterol, okrem inhalovaného formoterolu do dávky najviac 54 |ig za 24 hodín,

4. higenamín,

5. indakaterol,

6. levosalbutamol,

7. olodaterol,

8. prokaterol,

9. reproterol,

10. salbutamol, okrem inhalovaného salbutamolu do dávky najviac 1600 |ig za 24 hodín, a zároveň najviac 800 |ig za 12 hodín (od prvej podanej dávky),

11. salmeterol, okrem inhalovaného salmeterolu do dávky najviac 200 |ig za 24 hodín,

12. terbutalín,

13. tretochinol,

14. tulobuterol,

15. vilanterol.

Poznámka k skupine S3

Prítomnosť salbutamolu v moci v koncentrácii vyššej ako 1000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml je nad rámec terapeutického užitia a považuje sa za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie okrem inhalovaného vilanterolu do dávky najviac 25 μg za 24 hodín.

SKUPINA S4

HORMONÁLNE MODULÁTORY A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Podskupina S4.1

Hormonálne modulátory

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

1. 2-androstenol (5α-androst-2-én-17-ol),

2. 2-androstenón (5α-androst-2-én-17-ón),

3. 3-androstenol (5α-androst-3-én-17-ol),

4. 3-androstenón (5α-androst-3-én-17-ón),

5. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

6. aminoglutetimid,

7. anastrozol,

8. androsta-l,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

9. androsta-3,5-dién-7,17-dión (arimistan),

10. exemestán,

11. formestán,

12. letrozol,

13. testolaktón,

b) antiestrogénne látky [antiestrogény a selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs)] zahŕňajúce

1. bazedoxifén,

2. cyklofenil,

3. fulvestrant,

4. klomifén,

5. ospemifén,

6. raloxifén,

7. tamoxifén,

8. toremifén,

c) látky brániace aktivácii aktivínového receptora IIB modifikujúce funkcie myostatínu (inhibítory myostatínu).

1. aktivín A-neutraližujúce protilátky,

2. kompetitory aktivínového receptora IIB [napríklad Decoy aktivinové receptory (ACE-031)],

3. anti-aktivínové protilátky viažuce sa na receptor IIB (napríklad bimagrumab),

4. inhibítory myostatínu

4.1. látky, ktoré redukujú alebo blokujú expresiu myostatínu,

4.2. proteíny, ktorý sa viažu na myostatín (napríklad follistatin, myostatin, propeptid),

4.3. protilátky neutralizujúce myostatín (napríklad domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

Podskupina S4.2

Metabolické modulátory

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AICAR, SR9009),

2. agonisty receptora delta (PRARô) aktivované peroxizómovým proliferátorom [2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluórmetyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy) octová kyselina (GW 1516, GW501516)],

3. inzulín a j eho mimetiká,

4. meldónium,

5. trimetazidín.

SKUPINA S5

DIURETIKA A MASKOVACIE LÁTKY

Podskupina S5.1

1. dezmopresín,

2. expandéry plazmy (intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu alebo manitolu),

3. probenecid,

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v bodoch 1 až 3.

Podskupina S5.2

1. acetazolamid,

2. amilorid,

3. bumetanid,

4. furosemid,

5. chlortalidón,

6. indapamid,

7. kanrenón,

8. kyselina etakrynová,

9. metolazón,

10. spironolaktón,

11. tiazidy (bendroflumetiazid, chlorotiazid a hydrochlorotiazid),

12. triamterén,

13. vaptany (tolvaptan),

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v bodoch 1 až 13.

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú

1. drospirenón,

2. pamabróm,

3. lokálne oftalmologicky podané inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid),

4. lokálne podaný fenylpresín pri dentálnej anestézii.

Poznámka k skupine S5

Ak je počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) zistená látka, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (formoterol, saľbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín), a je podaná súčasne s diuretikom alebo maskovacou látkou, táto sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nemá udelenú osobitú terapeutickú výnimku pre túto látku, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

SKUPINA M1

MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

1. podanie alebo spätné navrátenie akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu do obehového systému,

2. umelé zvyšovanie prísunu, prenosu a prestupu kyslíka, okrem inhalačného podania kyslíka zahŕňajúce

2.1. perfluorované chemikálie,

2.2. efaproxiral (RSR13),

2.3. modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

SKUPINA M2

CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus ojej pozmenenie (zámena vzorky, pridanie proteáz do vzorky),

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 100 ml počas 12 hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

SKUPINA M3

GÉNOVÝ A BUNKOVÝ DOPING

1. použitie nukleových kyselín alebo ich analógov ovplyvňujúcich genómovú sekvenciu alebo génovú expresiu akýmkoľvek mechanizmom (editovanie génov, umlčanie génov a technológie génového transferu),

2. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

Poznámka k časti A.2

Všetky zakázané metódy sa považujú za nešpecifikované okrem metódy M2.2, ktorá je špecifikovaná.

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

SKUPINA S6

STIMULANCIÁ

Všetky stimulanty vrátane optických izomérov (d- a 1-)

Podskupina S6.1

Nešpecifikované stimulanciá

1. adrafinil,

2. amfepramón,

3. amfetamín,

4. amfetaminil,

5. amifenazol,

6. benfluorex,

7. benzylpiperazín,

8. bromantán,

9. fendimetrazín,

10. fenetylín,

11. fenfluramín,

12. fenkamín,

13. fenproporex,

14. fentermín,

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

16. furfenorex,

17. klobenzorex,

18. kokaín,

19. kropropamid,

20. krotetamid,

21. lisdexamfetamín,

22. mefenorex,

23. mefentermín,

24. metamfetamín (d-),

25. mezokarb,

26. modafinil,

27. norfenfluramín,

28. p-metylamfetamín,

29. prenylamín,

30. prolintán.

Podskupina S6.2

Špecifikované stimulanciá

1. benzfetamín,

2. 1,3-dimetylbutylamín,

3. dimetamfetamín (dimetylamfetamín),

4. efedrín, ak je jeho koncentrácia v moci vyššia ako 10 |ig/ml,

5. epinefrín (adrenalín), okrem lokálneho podania (nazálne, oftalmologicky alebo s lokálnymi anestetikami),

6. etamiván,

7. etilamfetamín,

8. etilefrín,

9. famprofazón,

10. fenbutrazát,

11. fenetylamín a jeho deriváty,

12. fenkamfamín,

13. fenmetrazín,

14. fenprometamín,

15. heptaminol,

16. hydroxyamfetamín (parahydroxyamfetamín), 17.isometeptén,

18. katín, ak je jeho koncentrácia v moci vyššia ako 5 |ig/ml,

19. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, a-pyrolidínovalerofenón),

20. levmetamfetamín,

21. meklofenoxát,

22. metylefedrín, ak je jeho koncentrácia v moci vyššia ako 10 µg/ml,

23. metyléndioxymetamfetamín,

24. metylfenidát,

25. 3-metylhexán-2-amín (1,2-dimetylpentylamín),

26. 4-metylhexán-2-amín (metylhexanamín),

27. 4-metylpentán-2-amín (1,3-dimetylbutylamín),

28. 5-metylhexán-2amín (1,4-dimetylpentylamín),

29. 4-metylhexán-2-ainín (metylhexanamín),

30. niketamid,

31. norfenefrín,

32. oktopamín,

33. oktodrín (1,5-dimetylhexylamín),

34. oxilofrín (metylsynefrín),

35. pemolín,

36. pentetrazol,

37. propylhexedrín,

38. pseudoefedrín, ak je jeho koncentrácia v moci vyššia ako 150 µg/ml,

39. selegilín,

40. sibutramín,

41. strychnín,

42. tenamfetamín (metyléndioxyamfetainín),

43. tuaminoheptán,

44. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 43.

Zakázanými stimulanciami nie sú

1. klonidín,

2. deriváty imidazolu na dermatologické, nazálne alebo oftalmologické použitie (napríklad brimonidín, fenoxazolín, indanazolín, klonazolín, nafazolín, oxymetazolín, xylometazolín) a

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2019

3.1. bupropión,

3.2. fenylefrín,

3.3. fenylpropanolamín,

3.4. kofeín,

3.5. nikotín,

3.6. pipradol,

3.7. synefrín.

Poznámka k skupine S6

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v podskupine S. 1, sa považuje za špecifikovanú látku.

SKUPINA S7

NARKOTIKÁ

Narkotiká vrátane optických izomérov (d- a l-)

1. buprenorfín,

2. dextromoramid,

3. diamorfín (heroín),

4. fentanyl a jeho deriváty,

5. hydromorfón,

6. metadón,

7. morfín,

8. nikomorfín,

9. oxykodón,

10. oxymorfón,

11. pentazocín,

12. petidín.

SKUPINA S8

KANABINOIDY

Všetky prírodné a syntetické kanabinoidy

1. kanabinoidy (kanabis, hašiš) a kanabis produkty,

2. prírodné a syntetické tetrahydrokanabinoly (THCs),

3. syntetické kanabinoidy, ktoré mimikujú efekt THC.

Zakázaným kanabinoidom nie je kanabidiol.

SKUPINA S9

GLUKOKORTIKOIDY

Glukokortikoidy podané orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo)

1. beklometazón,

2. betametazón,

3. budesonid,

4. ciklezonid,

5. deflazakort,

6. dexametazón,

7. flukortolón,

8. flunizolid,

9. flutikazón,

10. hydrokortizón,

11. kortizón,

12. metylprednizolón,

13. mometazón,

14. prednizolón,

15. prednizón,

16. triamkinolón acetonid.

B.2 LATKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

SKUPINA P1

BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory zahŕňajú

1. acebutolol,

2. alprenolol,

3. atenolol,

4. betaxolol,

5. bisoprolol,

6. bunolol,

7. celiprolol,

8. esmolol,

9. karteolol,

10. karvedilol,

11. labetalol,

12. metipranolol,

13. metoprolol,

14. nadolol,

15. nebivolol,

16. oxprenolol,

17. pindolol,

18. propranolol,

19. sotalol,

20. timolol.

Poznámky k skupine P1

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch

a) automobilový šport (FIA),

b) biliard (WCBS),

c) golf (IGF),

d) lyžovanie/snoubord (FIS) v disciplínách

1. skoky na lyžiach,

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

3. snoubord U-rampa/big air,

e) šípky (WDF),

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínách

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím splutvami alebo bezplutiev,

2. dynamická apnea splutvami alebo bezplutiev,

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

4. jump blue apnea,

5. lov harpúnou,

6. statická apnea,

7. target shooting,

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

a) lukostreľba (WA),

b) streľba (ISSF, IPC).