Nariadenie vlády č. 389/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

389

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2019 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.

§ 2

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2020 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.528,00
2.555,50
3.648,50
4.687,50
5.775,00
6.830,00
7.942,00
8.1 071,00
9.1 218,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.581,00
2.611,50
3.713,50
4.756,50
5.852,50
6.913,00
7.1 036,50
8.1 178,50
9.1 340,50