Zákon č. 385/2018 Z. z.Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 88/2019 Z. z.)

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 09.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.2019 88/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2019 - 08.04.2019