Zákon č. 373/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 21.12.2018
Účinnosť od 21.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI bodov 2, 11, 18, 37 až 39, 41, 42, 44 a 49 a čl. VIII bodov 2 až 7, 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 21. júla 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2019 - 20.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo)
01.01.2019 - 30.06.2019

Pôvodný predpis

21.12.2018