Vyhláška č. 364/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH