Zákon č. 352/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.12.2018
Účinnosť od 01.05.2019 dooznačovanie minerálneho oleja
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 9 a 11 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
označovanie minerálneho oleja Delená účinnosť
01.05.2019 - označovanie minerálneho oleja Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.03.2019 - 30.04.2019 Delená účinnosť
01.01.2019 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

14.12.2018