Zákon č. 346/2018 Z. z.Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 390/2019 Z. z., 364/2020 Z. z.)

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 01.01.2021