Oznámenie č. 336/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 28.11.2018

336

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 2018 bol v Komárne podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012 (oznámenie č. 140/2012 Z. z.).

Dodatok nadobudne platnosť 28. novembra 2018 v súlade s článkom 2.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.