Redakčné oznámenie č. 299/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Platnosť od 25.10.2018

299

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

V prílohe č. 1 Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v časti 8. Prílohy k žiadosti má byť posledný bod č. „8.35.“, nasledujúci za bodom č. „8.36.“, správne označený ako bod č. „8.37.“