Vyhláška č. 274/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

(v znení č. 29/2019 Z. z.)

Platnosť od 01.10.2018
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 29/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2018 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

01.10.2018