Nariadenie vlády č. 264/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh

Platnosť od 24.09.2018
Účinnosť od 01.10.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.09.2018