Nariadenie vlády č. 26/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 03.02.2018
Účinnosť od 01.03.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.02.2018