Opatrenie č. 232/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

(v znení č. 262/2018 Z. z.)

Platnosť od 07.08.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 429/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 31.12.2019 262/2018 Z. z.

Pôvodný predpis

07.08.2018