Opatrenie č. 231/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Platnosť od 07.08.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH