Zákon č. 215/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 11.10.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.10.2018 Aktuálne znenie