Vyhláška č. 199/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.07.2018
Účinnosť od 21.11.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.11.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

04.07.2018