Zákon č. 190/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.06.2018
Účinnosť od 30.06.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.06.2018