Vyhláška č. 172/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

(v znení č. 113/2019 Z. z.)

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 01.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 113/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2018 - 30.04.2019

Pôvodný predpis

19.06.2018