Vyhláška č. 159/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Platnosť od 12.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2018 Aktuálne znenie