Redakčné oznámenie č. 15/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Platnosť od 19.01.2018

15

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

V označení príloh č. 2 a 3 majú byť namiesto slov „č. 305/2017 Z. z.“ a „č. 306/2017 Z. z.“ správne uvedené slová „č. 304/2017 Z. z.“.