Vyhláška č. 131/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

Platnosť od 15.05.2018
Účinnosť od 01.09.2020