Nariadenie vlády č. 127/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.05.2018
Účinnosť od 20.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

04.05.2018