Nariadenie vlády č. 126/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

Platnosť od 01.05.2018
Účinnosť od 01.05.2018