Nariadenie vlády č. 125/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Platnosť od 01.05.2018
Účinnosť od 01.05.2018