Oznámenie č. 122/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov

Platnosť od 26.04.2018
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. mája 2018 v súlade s článkom 27.

Pôvodný predpis

26.04.2018