Vyhláška č. 118/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Platnosť od 18.04.2018
Účinnosť od 20.04.2018 do31.12.2019
Zrušený 428/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.2018 - 31.12.2019