Oznámenie č. 98/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci.

Platnosť od 27.04.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2017 v súlade s článkom 7 ods. 1.

98

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. februára 2017 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2017 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.