Oznámenie č. 80/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Platnosť od 11.04.2017
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 12. apríla 2017 v súlade s čl. 13 ods. 1.