Oznámenie č. 78/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Platnosť od 10.04.2017
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2017.