Nariadenie vlády č. 60/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu

Platnosť od 22.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017 do31.03.2018
Zrušený 55/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2017 - 31.03.2018