Redakčné oznámenie č. 4/2017 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

Platnosť od 03.01.2017

4

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

V čl. I bode 2 položke 58 má byť v poslednom stĺpci správne uvedená suma „2 600“.