Nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 389/2018 Z. z.