Vyhláška č. 35/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Platnosť od 23.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH