Oznámenie č. 308/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov.

Platnosť od 16.12.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. septembra 2017 v súlade s článkom 10 ods. 1.

308

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 2017 bola v Ammáne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 30. septembra 2017 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov uzatvorenej výmenou nót 30. júna 1997 (oznámenie č. 246/1997 Z. z.).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.