Vyhláška č. 301/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

Platnosť od 08.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie