Vyhláška č. 297/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.12.2017
Účinnosť od 15.12.2017

OBSAH

297

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 20. novembra 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z., vyhlášky č. 249/2015 Z. z., vyhlášky č. 364/2015 Z. z., vyhlášky č. 268/2016 Z. z. a vyhlášky č. 172/2017 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 475/2013 Z. z.

1. VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieSpoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D0 1-001Bratislava- VajnoryD/1, I/61SenecD/1, II/50312,908
D0 1-002SenecD/1, II/503Senec-BlatnéD/1, I/613,749
D0 1-003Senec-BlatnéD/1, I/61Trnava-VoderadyD/1, III/128613,195
D0 1-004Trnava-VoderadyD/1, III/1286Trnava-ModrankaD/1,I/516,141
D01-005Trnava-ModrankaD/1,I/51TrakoviceD/1,II/51315,884
D0 1-006TrakoviceD/1,II/513ŽlkovceD/1, I/612,584
D0 1-007ŽlkovceD/1, I/61PiešťanyD/1, II/49915,280
D01-008PiešťanyD/1, II/499Horná StredaD/1, I/618,145
D0 1-009Horná StredaD/1, I/61LúkaD/1, PD/43,853
D01-010LúkaD/1, PD/4BeckovD/1,II/51510,234
D01-011BeckovD/1,II/515Chocholná-VelčiceD/1, I/913,219
D01-012Chocholná-VelčiceD/1, I/9Trenčín-ZáblatieD/1, PD/55,611
D01-013Trenčín-ZáblatieD/1, PD/5Trenčín-ZlatovceD/1, MK1,722
D01-014Trenčín-ZlatovceD/1, MKDubnica nad VáhomD/1, I/5711,492
D01-015Dubnica nad VáhomD/1, I/57IlavaD/1, II/574A7,259
D01-016IlavaD/1, II/574ALadceD/1, I/618,613
D01-017LadceD/1, I/61Beluša-VisolajeD/1, I/49 A3,321
D01-018Beluša-VisolajeD/1, I/49 ASverepec 2D/1, I/617,931
D01-019Sverepec 2Považská Bystrica-stred4,863
D0 1-020Považská Bystrica-stredPovažská Bystrica-sever4,867
D0 1-021Považská Bystrica-severD/1, I/61BytčaD/1, PD/108,614
D0 1-022BytčaD/1, PD/10Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/34,007
D0 1-023Ivachnová-západD/1, I/18IvachnováD/1, I/181,342
D0 1-024IvachnováD/1, I/18Liptovský Mikuláš 1D/1, II/58413,687
D0 1-025Liptovský Mikuláš 1D/1, II/584Uhorská VesD/1, III/23406,645
D0 1-026Uhorská VesD/1, II/584Liptovský PeterD/1, II/5374,611
D0 1-027Liptovský PeterD/1, II/537HybeD/1, I/188,767
D0 1-028HybeD/1, I/18VýchodnáD/1, PD/64,760
D0 1-029VýchodnáD/1, PD/6VažecD/1, PD/85,568
D01-030VažecD/1, PD/8ŠtrbaD/1, PD/97,791
D0 1-031ŠtrbaD/1, PD/9MengusovceD/1, I/184,430
D01-032MengusovceD/1, I/18Poprad 17,941
D01-033Poprad 1D/1, I/18Poprad 2D/1, II/5342,242
D01-034Poprad 2D/1, II/534Poprad 3D/1, I/663,938
D0 1-03 5Poprad 3D/1, I/66JánovceD/1, I/1812,153
D01-036JablonovD/1, I/18Studenec4,726
D01-037StudenecBeharovce3,209
D0 1-03 8BeharovceD/1, I/18Beharovce-Široké7,466
D01-039Beharovce-ŠirokéŠirokéD/1, PD/72,799
D0 1-040ŠirokéD/1, PD/7FričovceD/1, I/183,600
D0 1-041SviniaD/1, I/18Prešov-západI/18, D17,900
D0 1-042Prešov-juh 2D1, I/80LemešanyD/1, III/344511,145
D01-043aLemešanyD/1, III/3445Nová PolhoraD/14,469
D0 1-043bNová PolhoraD/1BudimírD/1, I/20, III/33395,137
D0 1-044JánovceD/1, I/18LevočaD/19,164
D0 1-048Dubná skalaD1, I/18MartinD15,700
D0 1-049MartinD1D1, I/181,690
D01-050MartinD1TuranyI/18, D110,562
D01-051LevočaD/1I/18, D10,950
D01-052LevočaD/1JablonovD/1, I/189,827
D01-053FričovceD/1, I/18SviniaD/1, I/1810,700
D01-054D/1, PD/5Trenčín-západPD/50,905
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002MalackyD/2,II/503LozornoD/2,I/211,474
D02-003aLozornoD/2,I/2Stupava-juhD2/D49,045
D02-003bStupava-juhD2/D4Brati slava-LamačD/2,II/5055,271
D02-004Bratislava-Petržalka 2D2, D1Bratislava-Petržalka 1D/2, D/4, PD/26,756
D02-005Bratislava-Petržalka 1D/2, D/4, PD/2hranica SK/H8,983
D02-006hranica SK/CZzač. CK D/2 na št. hr.CZhranica SK/CZ colnicaD/2,II/5031,775
D02-007hranica SK/CZ colnicaKúty1križ. D/2,I/2, okr. Senica3,304
D02-008Kúty 1križ. D/2,I/2, okr. SenicaMalackykriž. D/2,II/503, okr. Malacky24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/3Dolný HričovD/3, III/2091, PD/111,803
D03-002Dolný HričovD/3, III/2091, PD/11Žilina-StrážovD/3,I/616,661
D03-005SkalitéD3,I/12hranica SK/PL1,175
D03-006Svrčinovec-západD3,I/11SkalitéD3,I/1214,553
D03-007Žilina-StrážovŽilina-Brodno 2D3,I/114,250
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001hranica SK/Ahranica SK/A colnica0,702
D04-002hranica SK/A colnicaBrati slava-Jarovce 1D/2, D/4, PD/21,842
D04-003Brati slava-Jarovce 1D/2, D/4, PD/2Brati slava-Jarovce 2D4,III/10200,939
D04-004Stupava-juhD4, D2Bratislava-Devínska Nová VesD/4,II/5051,829
D04-005Brati slava-Záhorská BystricaD/4,I/2Stupava-juhD4, D21,683
Zoznam úsekov na rýcWostnej ceste R1
R01-001Trnava-juh 2R1Trnava-Modranka 1I/51, MK1,173
R01-002Trnava-Modranka 1I/51, MKTrnava-Modranka 2D/1,I/511,268
R0 1-003Trnava-Modranka 2D/1,I/51Vlčkovce 1I/51,III/1280, III/13372,887
R01-004Vlčkovce 1I/51,III/1280, III/1337Vlčkovce 2I/51,III/1280, III/12802,393
R01-005Vlčkovce 2I/51,III/1280, III/1280Sereď 1I/51,III/13313,301
R01-006Sereď 1I/51,III/1331Sereď 2I/51,I/622,425
R01-007Sereď 2I/51,I/62Dolná StredaI/51,II/507,I/352,084
R01-008Dolná StredaI/51,II/507,I/35Šoporňa 1I/51,I/62,II/5734,360
R01-009Šoporňa 1I/51,I/62,II/573Šoporňa 2I/51,III/13131,687
R01-010Šoporňa 2I/51,III/1313Báb-Malý BábI/51,III/16535,174
R01-011Báb-Malý BábI/51,III/1653Báb-Veľký BábI/51,III/16741,850
R01-012Báb-Veľký BábI/51,III/1674LehotaI/51,III/167410,180
R01-013LužiankyI/51,III/1674Nitra-Mlynárce 1I/51,II/513, III/16742,109
R01-014Nitra-Mlynárce 1I/51,II/513, III/1674Nitra-Mlynárce 2I/51, MK0,484
R01-015aNitra-Mlynárce 2I/51, MKNitra-priemyselný parkR11,370
R01-015bNitra-priemyselný parkR1Nitra-ZoborI/51,I/641,532
R01-016Nitra-ZoborI/51,I/64Nitra-severR11,042
R01-017Tekovské NemceHronský BeňadikI/65, I/65A, I/763,056
R01-018Hronský BeňadikI/65, I/65 A, I/76Nová BaňaI/65A, III/25158,013
R01-040Nová BaňaI/65A, III/2515Žarnovica 1II/428, I/65, II/4289,772
R01-021Žarnovica 1II/428, I/65, II/428Žarnovica 2I/654,879
R01-022Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieR1, I/65, III/2492Hronská BreznicaR1, III/24619,634
R01-023Hronská BreznicaR1, III/2461Budča 1R1, III/24920,671
R01-024Budča 1R1, III/2492Ostrá Lúka-BudčaR1, III/24401,545
R01-025Ostrá Lúka-BudčaR1, III/2440Budča 2R1, III/24451,931
R0 1-026Budča 2R1, III/2445Budča 3R1, R20,507
R0 1-027Budča 3R1, R2ZvolenR1, III/24402,484
R01-028ZvolenI/69, III/2440KováčováI/66, I/692,132
R01-029KováčováI/66, I/69Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/691,130
R01-030Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/69SielnicaI/66, III/24482,585
R0 1-031SielnicaI/66, III/2448Banská Bystrica-juhI/69, R17,967
R01-032aŽarnovica 2I/65Žarnovica-Malé PodzámčieI/650,524
R01-032bŽarnovica-Malé PodzámčieI/65Lehôtka pod BrehmiI/658,487
R01-033aLehôtka pod BrehmiI/65Žiar nad Hronom-juhR2, R13,934
R01-033bŽiar nad Hronom-juhR2, R1Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/65, III/24924,934
R01-034LehotaR1Nitra-ČermáňR1, II/5625,568
R01-035Nitra-ČermáňR1, II/562Nitra-SelenecR16,258
R01-036Nitra-SelenecR1BeladiceR1, III/166910,523
R01-037BeladiceR1, III/1669Tesárske MlyňanyR1, I/658,487
R01-038Tesárske MlyňanyR1, I/65ČaradiceR1, I/65, III/25219,902
R01-039ČaradiceR1, I/65, III/2521Tekovské NemceR14,080
Zoznam úsekov na rýcWostnej ceste R2
R02-001Budča 3R1, R2Zvolen-Pustý hrad 1R2,I/16, I/662,799
R02-004Ožďany4I/16, R2Ožďany 5I/16, R25,181
R02-005Figa 1I/16, R2Figa 2R2,I/16, III/28052,455
R02-007Figa 2R2,I/16, III/2805Tornaľa 2R2,I/674,054
R02-009Tornaľa 2R2,I/67GemerR2,I/166,640
R02-011Košice-Šaca-východI/16, MKKošice-západR28,459
R02-018Lovčica-TrubínI/9, R2Žiar nad Hronom-juhR1, R25,600
R02-019PstrušaR2,I/16Detva-juhR2,I/165,608
R02-020Detva-juhR2,I/16KriváňR2,II/5264,400
R02-021RuskovceR2,I/9Pravotice 2R2,I/99,749
R02-022Zvolenská SlatinaR2,I/16PstrušaR2,I/168,470
Zoznam úsekov na rýcWostnej ceste R3
R03-001Horná LehotaI/59, I/59AOravský Podzámok-Široká-severI/59, I/59A5,744
R03-002LiesekR3,II/520TrstenáI/59, R36,031
R03-003R3,I/59LiesekR3,II/5201,762
R03-004Horná Štubňa 2Horná Štubňa 14,219
Zoznam úsekov na rýcWostnej ceste R4
R04-001Košice-severR4D/1, I/68, III/33395,452
R04-003Svidník-juhI/21, R4KapišováI/21, R44,443
R04-004hranica SK/HR4,I/17KechnecR42,789
R04-005KechnecR4R4,I/1711,718
Zoznam úsekov na rýcWostnej ceste R6
R06-001Dolné KočkovceI/49, I/49ABeluša 1I/49, I/49 A, I/611,743
R06-002Beluša 1I/49, I/49 A, I/61Beluša 2D/1, I/49 A0,368
R06-003Beluša 2D/1, I/49 ABeluša 3D/1, I/49 A0,140

2. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieSpoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-A007D/2,I/2Sekule-severI/23,762
002-008Sekule-juhI/2Moravský Svätý Ján-severI/20,320
002-010aMoravský Svätý Ján-juhI/2MK-a, I/20,363
002-010bMK-a, I/2MK-b, I/20,884
002-010cMK-b, I/2ZávodI/2,III/11093,420
002-011aZávodI/2,III/1109MK-a, I/22,632
002-0 11eMK-a, I/2MK-c, I/20,904
002-0 11dMK-c, I/2Veľké Leváre-severI/20,237
002-012aVeľké Leváre-juhI/2MK-a, I/23,236
002-012bMK-a, I/2Malacky-severI/22,589
002-013aMalacky-juhI/2MK-a, I/21,392
002-013b1MK-a, I/2MK-b1, I/20,605
002-013b2MK-b1, I/2Plavecký ŠtvrtokI/2,III/11032,532
002-A014Plavecký ŠtvrtokI/2,III/1103PD/1,I/21,354
002-015aPD/1,I/2MK-a, I/21,713
002-015bMK-a, I/2ZohorIII/1105,I/21,956
002-A016ZohorIII/1105,I/2D/2,I/20,604
002-017D/2,I/2LozornoI/2, II/5010,405
002-018aLozornoI/2, II/501MK-a, I/21,634
002-018b 1MK-a, I/2MK-b1, I/21,015
002-018b2MK-b1, I/2Stupava-severI/21,359
002-019aStupava-juhI/2D4,I/20,892
002-019bD4,I/2Bratislava-severI/20,363
Zoznam úsekov na ceste I/9
009-A042bRuskovceR2,I/9Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-severI/91,545
009-045Bánovce nad Bebravou-juhI/9Pravotice 1I/9, III/17462,992
009-046aPravotice 1I/9, III/1746Pravotice 2R2,I/90,339
009-076Lovčica-TrubínR2,I/9LutilaI/9, III/24822,719
009-077LutilaI/9, III/2482Žiar nad Hronom-západI/90,768
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-013Žilina-Brodno 2D3,I/11Žilina-severI/110,758
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001Svrčinovec-severI/12Čierne-juhI/121,337
012-003Čierne-severI/12Skalité-západI/120,918
012-004Skalité-východI/12hranica SK/PLI/120,802
Zoznam úsekov na ceste I/16
016-084bZvolenská SlatinaR2,I/16Zvolenská Slatina-západI/161,470
016-A085Zvolenská Slatina-východI/16Vígľaš-západI/160,990
016-086Vígľaš-východI/16I/16, II/5910,711
016-087aI/16, II/591MK-a, I/160,671
016-087bMK-a, I/16Vígľaš-Pstruša-západI/160,452
016-087c1Vígľaš-Pstruša-východI/16I/16, R20,460
016-087c2I/16, R2III/2693,I/160,641
016-088III/2693,I/16StožokI/16, III/26921,300
016-089StožokI/16, III/2692Detva-západI/162,885
016-A090Detva-východI/16Kriváň-západI/162,151
016-122R2,I/16Figa-západI/161,405
016-123Figa-východI/16R2,I/16, III/28050,765
016-124Gemerská Panica 1III/2822,I/16, III/2822R2,I/160,542
016-147R2,I/16Ožďany-západI/160,898
016-148aOžďany-východI/16MK-a, I/162,301
016-148bMK-a, I/16MK-b, I/160,629
016-148cMK-b, I/16MK-c, I/160,276
016-148dMK-c, I/16R2,I/160,218
016-149aR2,I/16, III/2805Strán ska-západI/160,714
016-149bStránska-východI/16Tornaľa-Behynce-j uhI/161,530
016-149cTornaľa-Behynce-severI/16OtročokII/532, I/160,281
016-A150OtročokII/532, I/16Tornaľa-západI/161,261
016-152aTornaľa-severI/16Tornaľa-Starňa-juhI/160,475
016-152bTornaľa-Starňa-severI/16Gemerská Panica 1III/2822,I/160,751
Zoznam úsekov na ceste I/17
017-002b2R4,I/17MK-b, I/172,576
017-002cMK-b, I/17MK-c, I/170,620
017-002dMK-c, I/17HaniskaI/17, III/3401, III/33430,264
017-003aHaniskaI/17, III/3401, III/3343Haniska-Grajciar-severI/171,874
017-003bHani ska-Graj ciar-juhI/17BelžaI/17, III/33450,730
017-A004BelžaI/17, III/3345Seňa-severI/171,133
017-005aKechnec-juhI/17MK-b, I/170,615
017-005bMK-b, I/17MilhosťI/17, III/33470,973
017-A006MilhosťI/17, III/3347hranica SK/H0,783
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-026b2Dubná skalaI/18, D1Martin-severI/181,313
018-028aMartin-východI/18I/18, D10,360
018-028bI/18, D1PriekopaI/18, III/21370,501
018-029aMartinI/18, III/2137MK-a, I/180,257
018-029bMK-a, I/18MK-b, I/180,867
018-029cMK-b, I/18MK-c, I/180,263
018-029dMK-c, I/18MK-d, I/180,271
018-029eMK-d, I/18Sučany-západI/180,211
018-030eSučany-východI/18MK-b, I/180,770
018-030cMK-b, I/18MK-c, I/180,320
018-030dMK-c, I/18Turany 1III/2138,I/180,337
018-031aTurany 1III/2138,I/18MK-a, I/180,465
018-031bMK-a, I/18MK-b, I/180,733
018-031cMK-b, I/18Turany 2I/18, III/21380,516
018-032aTurany 2I/18, III/2138MK-a, I/180,477
018-032kMK-a, I/18MK-c, I/180,292
018-032dMK-c, I/18MK-d, I/180,708
018-032lMK-d, I/18MK-g, I/180,226
018-032mMK-g, I/18I/18, D10,850
018-047aVažec 2I/18, PD/8MK-a, I/181,164
018-047bMK-a, I/18MK-b, I/181,028
018-047cMK-b, I/18Ružomberok - PopradMK-c, I/180,998
018-048aRužomberok - PopradMK-c, I/18MK-a, I/182,238
018-048fMK-a, I/18Štrba-západI/180,508
018-A049Štrba-východI/18MengusovceI/18, II/5395,240
018-A050MengusovceI/18, II/539Lučivná 1D/1, I/180,579
018-A051Lučivná 1D/1, I/18Lučivná 2I/18, III/23431,297
018-052Lučivná 2I/18, III/2343Svit-západI/180,787
018-A053Svit-východI/18Spišská TeplicaD/1, I/182,197
018-054Spišská TeplicaD/1, I/18Poprad-západI/180,590
018-A056Poprad-východI/18GánovceIII/3066,I/182,009
018-057GánovceIII/3066,I/18Hozelec-západI/181,208
018-058Hozelec-východI/18Švábovce-západI/180,459
018-059Švábovce-východI/18Hôrka-západI/180,716
018-A060Hôrka-východI/18Jánovce-západI/182,279
018-061Jánovce-východI/18D/1, I/180,894
018-062D/1, I/18Spišský ŠtvrtokI/18, II/536, III/32271,229
018-064Spišský ŠtvrtokI/18, II/536, III/3227DravceI/18, III/3200, III/32001,805
018-067DravceI/18, III/3200, III/3200Dlhé StrážeI/18, III/32003,352
018-A069aDlhé StrážeI/18, III/3200I/18, D13,539
018-A069bI/18, D1Levoča-západI/180,600
018-A071Levoča-východI/18I/18, III/32041,448
018-A072I/18, III/3204Spišský Hrhov-západI/183,108
018-A073Spišský Hrhov-východI/18Klčov-západI/181,327
018-A075Klčov-východI/18Nemešany-západI/180,615
018-076b1Nemešany-východI/18I/18, D11,360
018-076b2I/18, D1Spišské PodhradieI/18, III/32201,502
018-A077Spišské PodhradieI/18, III/3220StudenecI/18, II/5473,088
018-078StudenecI/18, II/547, II/547BijacovceIII/3215,I/18, III/32160,740
018-079BijacovceIII/3215,I/18, III/3216I/18, III/32221,427
018-080I/18, III/3222Beharovce 3D/1, I/181,060
018-081D/1, I/18Hendrichovce-západI/180,409
018-A082Hendrichovce-východI/18Bertotovce-západI/180,759
018-083Bertotovce-východI/18Chminianska Nová Ves-západI/183,111
018-084aChminianska Nová Ves-východI/18I/18, D10,849
018-A084bI/18, D1SviniaI/18, III/3427, III/34281,916
018-085SviniaI/18, III/3427, III/3428ŽupčanyI/18, III/34293,012
018-A086ŽupčanyI/18, III/3429Malý Šariš-západI/180,769
018-A087Malý Šariš-východI/18Prešov-západI/18, D11,882
018-089Ivachnová-východI/18D/1, I/180,288
018-A091aD/1, I/18MK-c, I/180,694
018-091dMK-c, I/18MK-d, I/181,521
018-091eMK-d, I/18Partizánska ĽupčaI/18, III/22241,311
018-092Partizánska ĽupčaI/18, III/2224MalatínyIII/2324,I/18, III/23452,034
018-093MalatínyIII/2324,I/18, III/2345ĽubeľaIII/2326,I/18, III/23251,814
018-094ĽubeľaIII/2326,I/18, III/2325GôtovanyIII/2328,I/182,311
018-A095GôtovanyIII/2328,I/18Svätý KrížI/18, III/23292,880
018-A096Svätý KrížI/18, III/2329GalovanyI/18, III/23460,974
018-A097GalovanyI/18, III/2346I/18, III/23302,607
018-098I/18, III/2330Liptovský Mikuláš-západI/181,790
018-A099Liptovský Mikuláš-východI/18BeňadikováIII/2338,I/180,675
018-100BeňadikováIII/2338,I/18Uhorská VesIII/2340,I/181,167
018-101aUhorská VesIII/2340,I/18Podtureň-západI/180,707
018-101bPodtureň-východI/18Podtureň-Roveň-západI/181,503
018-A102aLiptovský Hrádok-východI/18MK-a3,I/181,312
018-A102bMK-a3,I/18I/18, I/722,863
018-A103aI/18, I/72Hybe-západI/182,730
018-103bHybe-východI/18D/1, I/180,847
018-104D/1, I/18D/1, I/180,465
018-A105D/1, I/18Východná-západI/181,702
018-106Východná-východI/18PD/6,I/180,934
018-107PD/6,I/18Važec 1III/2343,I/184,255
018-A108Važec 1III/2343,I/18Važec 2I/18, PD/82,003
018-A109Beharovce 3D/1, I/18Beharovce 1I/18, III/32610,823
018-A110Beharovce 1I/18, III/3261Korytné-západI/180,971
018-112Korytné-východI/18III/3219,I/181,538
018-113aIII/3219,I/18Branisko-západI/186,157
018-A113bBranisko-východI/18D1, I/180,958
018-113eD1, I/18Široké-západI/181,112
018-A115Široké-východI/18Fričovce-západI/180,932
018-116Fričovce-východI/18D/1, I/180,904
Zoznam úsekov na ceste I/20
020-007b1Prešov-juh 1I/20MK-b2,I/200,345
020-007b2MK-b2,I/20MK-c1, I/200,558
020-007c1MK-c1, I/20MK-c2,I/201,382
020-007c2MK-c2,I/20Kendice-severI/200,359
020-A007dKendice-juhI/20Drienovská Nová Ves-severI/201,863
020-007fDrienovská Nová Ves-juhI/20Ličartovce-severI/202,041
020-007gLičartovce-juhI/20ObišovceI/20, III/34601,718
020-A008ObišovceI/20, III/3460Lemešany-severI/200,542
020-009b1Lemešany-juhI/20Janovík-severI/200,183
020-009b2Janovík-juhI/20Bretejovce-severI/200,290
020-009dBretejovce-juhI/20I/20, III/33360,884
020-010I/20, III/3336Budimír-severI/201,105
020-011Budimír-juhI/20D/1, I/20, III/33390,649
Zoznam úsekov na ceste I/21
021-018Svidník-severI/21KapišováI/21, R41,303
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-019Trnava 5I/51, I/51 C, I/61I/51,III/12791,653
051-020I/51,III/1279Trnava 2I/51, MK0,944
051-021Trnava 2I/51, MKTrnava-východI/511,264
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A017Oravský Podzámok-Široká-severR3,I/59, I/59AOravský Podzámok-juhI/591,355
059-018aOravský Podzámok-severI/59Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západI/590,999
059-018bOrav. Podzámok-Dolná Lehota-východI/59Horná Lehota-západI/590,662
059-018cHorná Lehota-východI/59R3,I/59, I/59A1,157
059-A022Tvrdošín-severR3,I/59HámričkyI/59, III/23051,888
059-A023HámričkyI/59, III/2305Trstená-juhI/590,687
059-A024aTrstená-severI/59I/59, R30,588
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001D/1, I/61Považská Bystrica-juhI/611,332
061-A003Považská Bystrica-severI/61Považská TepláIII/1967,I/612,164
061-A004Považská TepláIII/1967,I/61Považská Bystrica-VrtižerD/1, I/612,169
061-A006Považská Bystrica-VrtižerD/1, I/61Plevník-Drienové 1I/61, III/19720,864
061-A007Plevník-Drienové 1I/61, III/1972Plevník-Drienové 2I/61, III/19722,314
061-A008Plevník-Drienové 2I/61, III/1972Maršová-RašovIII/2004,I/610,376
061-A011Maršová-RašovIII/2004,I/61Predmier 1I/61, III/20043,093
061-012Predmier 1I/61, III/2004Predmier 2III/2003,I/610,615
061-014aPredmier 2III/2003,I/61Bytča-Hrabové-juhI/610,367
061-014bBytča-Hrabové-severI/61I/10, I/610,816
061-A015Brati slava-západI/61MK-a, I/611,436
061-016bMK-a, I/61MK-b, I/611,187
061-016cMK-b, I/61MK-c, I/611,718
061-016dMK-c, I/61MK-d, I/610,550
061-016eMK-d, I/61MK-e, I/610,405
061-016fMK-e, I/61Bernolákovo 1I/61, III/10830,478
061-A017aBernolákovo 1I/61, III/1083Bernolákovo 2MK-a3,I/611,202
061-017b1Bernolákovo 2MK-a3,I/61MK-b1, I/610,318
061-017b2MK-b1, I/61MK-b2,I/610,498
061-017b3MK-b2,I/61Veľký Biel-západI/612,327
061-A018Veľký Biel-východI/61Senec-juhI/610,823
061-019aSenec-severI/61MK-a, I/610,235
061-019bMK-a, I/61MK-b, I/611,119
061-019cMK-b, I/61D/1, I/610,697
061-020D/1, I/61Blatné-juhI/611,378
061-021aBlatné-severI/61MK-a, I/610,761
061-021bMK-a, I/61MK-b, I/611,504
061-021cMK-b, I/61Kaplna-juhI/611,452
061-A022Kaplna-severI/61I/61, III/12810,964
061-A023aI/61, III/1281Cífer 1MK-a2,I/612,575
061-A023bCífer 1MK-a2,I/61Cífer 2I/61, III/12850,788
061-A025Cífer2I/61, III/1285I/61, III/12894,606
061-A026I/61, III/1289Hrnčiarovce nad ParnouIII/1286,I/611,282
061-A027aHrnčiarovce nad ParnouIII/1286,I/61MK-a2,I/610,410
061-A027bMK-a2,I/61Trnava-juh 1I/610,428
061-A028aTrnava 5I/51, I/51 C, I/61MK-b, I/612,542
061-028c1MK-b, I/61MK-c1, I/612,583
061-028c6MK-c1, I/61MK-c3,I/610,868
061-028c4MK-c3,I/61MK-c4,I/610,570
061-028c5MK-c4,I/61Bučany 1I/61, III/12880,566
061-029Bučany 1I/61, III/1288Bučany 2I/61, III/13370,603
061-A030Bučany 2I/61, III/1337TrakoviceI/61,II/513, III/13101,212
061-A031TrakoviceI/61,II/513, III/1310ŽlkovceI/61,III/13112,917
061-032ŽlkovceI/61,III/1311D/1, I/610,626
061-033D/1, I/61Červeník 1D/1, I/610,622
061-034aČerveník 1D/1, I/61Červeník 2MK-a, I/610,695
061-A034bČerveník 2MK-a, I/61MK-a1, I/611,374
061-035a2MK-a1, I/61Madunice-juhI/610,555
061-035bMadunice-severI/61I/61, III/12670,525
061-036bI/61, III/1267I/61, III/12602,180
061-A037aI/61, III/1260Dolné VoderadyMK-a3,I/611,311
061-037bDolné VoderadyMK-a3,I/61Drahovce-juhI/610,522
061-A038aDrahovce-severI/61Drahovce-JozefovMK-a2,I/612,450
061-A038bDrahovce-JozefovMK-a2,I/61Piešťany-juhI/613,222
061-A039Piešťany-severI/61D/1, I/613,457
061-040D/1, I/61Horná Streda-juhI/610,333
061-A041aHorná Streda-severI/61Brunovce-juhI/612,397
061-A041dPotvorice-severI/61Považany-juhI/610,312
061-A041fPovažany-severI/61Nové Mesto nad Váhom-juhI/612,716
061-A042Nové Mesto nad Váhom-severI/61I/61, III/12234,228
061-A043I/61, III/1223ŠtvrtokI/61, III/12251,672
061-A044aŠtvrtokI/61, III/1225Ivanovce 2MK-b, I/612,654
061-044cIvanovce 2MK-b, I/61MelčiceMK-c, I/610,748
061-044dMelčiceMK-c, I/61Adamovské KochanovceMK-d, I/612,469
061-044e1Adamovské KochanovceMK-d, I/61Chocholná-VelčiceI/9, I/611,978
061-A045Chocholná-VelčiceI/9, I/61Kostolná-ZáriečieI/61, MK1,480
061-046Kostolná-ZáriečieI/61, MKTrenčín-juhI/612,484
061-049aTrenčín-severI/61Trenčianska Teplá-Dobrá-juhI/610,547
061-049bTrenčianska Teplá-Dobrá-severI/61Trenčianska Teplá-juhI/610,686
061-A050Trenčianska Teplá-severI/61Nová DubnicaI/61, III/19150,919
061-051Nová DubnicaI/61, III/1915I/61, III/0610370,798
061-052I/61, III/061037I/57, I/610,870
061-053aI/57, I/61Dubnica nad Váhom-juhI/610,277
061-053bDubnica nad Váhom-severI/61MK-b, I/610,497
061-053c1MK-b, I/61Dubnica nad Váhom-Prejta-juhI/610,328
061-053c2Dubnica nad Váhom-Prejta-severI/61Ilava-Klobušice-juhI/610,892
061-055Ilava-severI/61Košeca-juhI/610,846
061-056aKošeca-severI/61Košeca-Nozdrovice-juhI/610,364
061-056bKošeca-Nozdrovice-severI/61Ladce-Tunežice-juhI/610,729
061-057aLadce-severI/61MK-a, I/610,321
061-057bMK-a, I/61I/61, I/61A, III/19441,117
061-058I/61, I/61A, III/1944Beluša-juhI/61A1,339
061-059aI/49, I/49 A, I/61Visolaje-západI/611,147
061-059bVisolaje-východI/61III/1947,I/611,273
061-061aIII/1947,I/61Sverepec-juhI/610,967
061-061bSverepec-severI/61D/1, I/610,571
061-062I/10, I/61Hlboké nad VáhomIII/2002,I/610,950
061-063Hlboké nad VáhomIII/2002,I/61Dolný Hričov-juhI/612,582
061-064Dolný Hričov-severI/61MK-b, I/610,931
061-065MK-b, I/61MK-c, I/610,346
061-066MK-c, I/61Horný Hričov 1I/61, III/20900,928
061-067Horný Hričov 1I/61, III/2090Horný Hričov 2III/2083,I/610,421
061-068Horný Hričov 2III/2083,I/61Žilina-Strážov-západI/612,867
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-017R1, I/51, I/62Sereď-juhI/620,964
062-A018Šintava-východI/62ŠoporňaI/51,I/62,II/5732,595
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001Nitra-východ 2I/65Pohranice 1I/65, III/16680,755
065-002aPohranice 1I/65, III/1668MK-b, I/651,139
065-002bMK-b, I/65MK-c, I/650,596
065-002cMK-c, I/65Pohranice 2I/65, III/16621,476
065-A003aPohranice 2I/65, III/1662MK-c, I/651,515
065-003cMK-c, I/65Kolíňany 1III/1663,I/651,389
065-A004Kolíňany 1III/1663,I/65Kolíňany 2I/65, III/16611,446
065-005aKolíňany 2I/65, III/1661MK-b, I/651,938
065-005bMK-b, I/65Neverice 12,346
065-A006Neverice 1Neverice 2III/1618,I/651,851
065-A007Neverice 2III/1618,I/65Beladice-západI/650,889
065-008Beladice-východI/65ChočaIII/1619,I/652,450
065-A009aChočaIII/1619,I/65MK-c, I/652,365
065-009cMK-c, I/65Tesárske MlyňanyI/65,II/5111,043
065-010aTesárske MlyňanyI/65,II/511I/65, R10,839
065-010bI/65, R1Zlaté Moravce 1I/65,II/5111,129
065-A011Zlaté Moravce 1I/65,II/511Zlaté Moravce 2I/65, III/16262,217
065-012Zlaté Moravce 2I/65, III/1626Zlaté Moravce 3I/65, III/16250,744
065-A014Zlaté Moravce 3I/65, III/1625Volkovce-Olichov-západI/654,697
065-015Žarnovica 1Žarnovica 2I/65, R10,448
065-016Žarnovica 2I/65, R1Žarnovica 3I/65, R10,546
065-A017Žarnovica 3I/65, R1Bzenica-juhI/652,118
065-A018Bzenica-severI/65Hliník nad Hronom 1III/2495,I/652,604
065-019III/2495,I/65Hliník nad Hronom-západI/650,257
065-A020aHliník nad Hronom-východI/65I/65, R11,909
065-A020eI/65, R1MK-f1, I/652,989
065-A020fMK-f1, I/65Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juhI/650,665
065-A027cI/65, R3Horná Štubňa-juhI/652,728
065-028b1aHorná Štubňa-severI/65I/65, R30,291
065-A043I/65, I/65 A, I/76, I/76Orovnica-juhI/652,360
065-A045Orovnica-severI/65Nová Baňa-juhI/653,847
065-046Volkovce-Olichov-východI/65I/65, III/15810,216
065-047aI/65, III/1581ČaradiceI/65, MK-b1,281
065-055Ladomerská Vieska-severI/65I/65, III/25001,139
065-056I/65, III/2500Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/65, III/24920,861
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-031Zvolen-Pustý hrad 2I/16, I/66Zvolen-západ 2I/660,638
066-033Zvolen-severI/66I/66, I/690,971
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001Kováčová-severI/69I/66, I/66C, I/691,095
069-002I/66, I/66C, I/69I/69, III/24600,577
069-A003I/69, III/2460Sliač-juhI/690,400
069-004a1Sliač-severI/69MK-a2,I/690,627
069-004a2MK-a2,I/69MK-a3,I/690,707
069-004a3MK-a3,I/69MK-a4,I/690,883
069-004a4MK-a4,I/69Hronsek0,961
069-004b1HronsekMK-b2,I/690,696
069-004b2MK-b2,I/69MK-c, I/690,244
069-004cMK-c, I/69VlkanováI/69, III/2413, III/24150,733
069-A005VlkanováI/69, III/2413, III/2415I/69, III/24141,428
069-006aI/69, III/2414MK-b, I/691,232
069-006bMK-b, I/69Banská Bystrica-juhI/691,100
069-007I/65, R1Kováčová-juhI/690,240

3. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieSpoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001Holíč-juhI/2Kopčany-severI/21,914
002-A002aKopčany-juhI/2Gbely-CunínMK-b2,I/21,019
002-002cGbely-CunínMK-b2,I/2MK-c, I/20,657
002-002d1MK-c, I/2MK-d1, I/21,115
002-002d2MK-d1, I/2GbelyI/2,III/11344,421
002-003aGbelyI/2,III/1134Gbely-Adamov-severI/20,229
002-003bGbely-Adamov-juhI/2Brodské-severI/2,III/11292,629
002-004aBrodské-severI/2,III/1129MK-a, I/20,741
002-004bMK-a, I/2Brodské-juhMK-b, I/21,405
002-005Brodské-juhMK-b, I/2Kúty-severI/21,845
002-A006Kúty-juhI/2D/2,I/21,221
Zoznam úsekov na ceste I/9
009-A028I/9, D1Trenčianske StankovceI/9, III/18782,837
009-A031Trenčianske StankovceI/9, III/1878Trenčianska Turná 1I/9, II/97, III/18921,260
009-A034Trenčianska Turná 1I/9, II/97, III/1892Trenčianska Turná 2I/9, II/971,649
009-A036Trenčianska Turná 2I/9, II/97Mníchova LehotaI/9, III/18854,124
009-037aMníchova LehotaI/9, III/1885MK-a, I/92,430
009-037bMK-a, I/9I/9, III/18600,523
009-A038I/9, III/1860Trenčianske Mitice-západI/91,170
009-039Trenčianske Mitice-východI/9Svinná-západI/93,247
009-041aSvinná-východI/9MK-a, I/92,808
009-041bMK-a, I/9DežericeI/9, III/18611,975
009-A042aDežericeI/9, III/1861RuskovceR2,I/91,123
009-046bPravotice 2R2,I/9Brezolupy 1III/1829,I/90,528
009-047Brezolupy 1III/1829,I/9Brezolupy 2I/9, III/18290,808
009-048Brezolupy 2I/9, III/1829Brezolupy-Jerichov-západI/90,563
009-049Brezolupy-Jerichov-východI/9LátkovceI/92,387
009-050LátkovceI/9Hradište-západI/91,748
009-A051Hradište-východI/9Dolné Vestenice-západI/91,380
009-052bDolné Vestenice-východI/9Horné Vestenice-západI/91,631
009-A052cHorné Vestenice-východI/9Nitrica 2III/1771,I/90,796
009-054Nitrica 2III/1771,I/9Nitrianske SučanyIII/1772,I/92,383
009-A055Nitrianske SučanyIII/1772,I/9Diviacka Nová VesI/9, II/5741,519
009-057Diviacka Nová VesI/9, II/574Nováky-západI/92,521
009-A058Nováky-východI/9Lehota pod VtáčnikomI/9, III/17911,684
009-060Lehota pod VtáčnikomI/9, III/1791SebedražieI/9, III/17733,462
009-061SebedražieI/9, III/1773Prievidza 1I/9, I/64, III/17782,506
009-062Prievidza 1I/9, I/64, III/1778Prievidza 2I/9, I/64, III/17780,615
009-A063Prievidza 2I/9, I/64, III/1778Prievidza 3III/1779,I/91,483
009-A064Prievidza 3III/1779,I/9Prievidza 4I/9, III/17790,521
009-A065Prievidza 4I/9, III/1779Prievidza 5I/9, III/17852,280
009-A066Prievidza 5I/9, III/1785Veľká Čausa 1I/9, III/17811,739
009-A067Veľká Čausa 1I/9, III/1781Veľká Čausa 2I/9, III/17821,240
009-068Veľká Čausa 2I/9, III/1782Chrenovec-Brusno-západI/90,642
009-069aChrenovec-Brusno-východI/9Jalovec-západI/90,457
009-069bJalovec-východI/9Ráztočno-západI/90,226
009-A070Ráztočno-východI/9I/9, III/21710,804
009-071I/9, III/2171Handlová-severI/91,029
009-A072aHandlová-juhI/9Handlová-Nová Lehota-severI/90,838
009-A072cHandlová-Nová Lehota-juhI/9Žiar nad Hronom -PrievidzaI/92,558
009-A073Žiar nad Hronom - PrievidzaI/9Janova LehotaI/9, III/24821,609
009-074aJanova LehotaI/9, III/2482Lovčica-Trubín 1MK-a, I/93,350
009-A074bLovčica-Trubín 1MK-a, I/9Lovčica-Trubín 2I/9, III/24801,111
009-075Lovčica-Trubín 2I/9, III/2480Lovčica-TrubínR2,I/90,565
009-153hranica SK/CZI/9III/1867,I/91,296
009-A154III/1867,I/9I/9, III/18652,725
009-A155I/9, III/1865I/9, III/18661,490
009-156aI/9, III/1866Drietoma-severI/92,000
009-A156bDrietoma-juhI/9I/9, III/18640,390
009-A158I/9, III/1864I/9, I/612,345
009-159I/9, I/61D/1, I/90,333
Zoznam úsekov na ceste I/10
010-005a1hranica SK/CZI/10MK-a1, I/102,088
010-005a2MK-a1, I/10Makov-západI/102,302
010-006aMakov-východI/10MK-a, I/100,824
010-006dMK-a, I/10Čadca - BytčaI/102,502
010-007aČadca - BytčaI/10Kolárovice-PodjavorníkMK-a, I/100,955
010-007bKolárovice-PodjavorníkMK-a, I/10Kolárovice-ČiakovMK-b, I/103,940
010-007cKolárovice-ČiakovMK-b, I/10Kolárovice-ŠkorubyMK-c, I/101,489
010-007dKolárovice-ŠkorubyMK-c, I/10Kolárovice-severI/101,993
010-007eKolárovice-juhI/10PetroviceIII/2000,I/100,459
010-008PetroviceIII/2000,I/10Bytča-severI/102,551
010-010aBytča-juhI/10MK-a, I/100,388
010-010bMK-a, I/10Bytča-HrabovéI/10, I/610,326
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001ahranica SK/CZI/11Svrčinovec-Zátky-západI/110,253
011-003Oščadnica 3I/11, I/11AKrásno nad Kysucou 1I/11,II/520, III/20171,372
011-004aKrásno nad Kysucou 1I/11,II/520, III/2017MK-a, I/112,430
011-004bMK-a, I/11Dunaj ov-Za vodouMK-b, I/112,248
011-004cDunaj ov-Za vodouMK-b, I/11Krásno nad Kysucou 2I/11,III/20171,957
011-005Krásno nad Kysucou 2I/11,III/2017Kysucký Lieskovec 1I/11,III/20141,111
011-006Kysucký Lieskovec 1I/11,III/2014Kysucký Lieskovec 2I/11,III/20510,329
011-A007aKysucký Lieskovec 2I/11,III/2051MK-c, I/111,168
011-007dMK-c, I/11Povina-severI/111,848
011-A008Povina-juhI/11Kysucké Nové Mesto-Budatínska LehotaI/111,106
011-009aRadoľaI/11MK-a, I/111,616
011-009bMK-a, I/11Snežnica 1III/2055,I/110,416
011-010aSnežnica 1III/2055,I/11MK-a, I/110,507
011-010bMK-a, I/11MK-b, I/110,579
011-010cMK-b, I/11Snežnica 2MK-c, I/110,310
011-011Snežnica 2MK-c, I/11Žilina-Brodno 1MK,I/111,002
011-012Žilina-Brodno 1MK,I/11Žilina-Brodno 2D3,I/111,874
011-015Čadca-HorelicaI/11Oščadnica 4I/11, I/11B0,420
011-016Oščadnica 2I/11A, I/11BOščadnica 3I/11,I/11 A0,959
011-017Čadca-juhI/11AOščadnica 2I/11A, I/11B4,014
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001Veľký Meder-juhI/13Veľký Meder 2I/13, III/14070,768
013-A002VeľkýMeder2I/13, III/1407Veľký Meder-IžopI/13, III/14071,348
013-003aVeľký Meder-IžopI/13, III/1407MK-a, I/131,932
013-A003bMK-a, I/13MK-b, I/134,349
013-004cMK-b, I/13hranica SK/HI/132,533
Zoznam úsekov na ceste I/15
015-001I/18, I/15HencovceIII/3636,I/151,041
015-002HencovceIII/3636,I/15ŠkolskéMK,I/150,496
015-003ŠkolskéMK,I/15Majerovce-juhI/151,054
015-004Maj erovce-severI/15Sedliská-juhI/150,562
015-005Sedliská-Podčičva-severI/15Benkovce-juhI/154,078
015-006Benkovce-severI/15Slovenská Kajňa-juhI/151,056
015-007Slovenská Kajňa-severI/15Malá Domaša-juhI/150,250
015-008Malá Domaša-severI/15MK,I/152,825
015-009MK,I/15GiglovceMK,I/150,687
015-010GiglovceMK,I/15HolčíkovceIII/3634,I/151,408
015-011HolčíkovceIII/3634,I/15Nová KelčaMK,I/155,702
015-012Nová KelčaMK,I/15Vyšný HrabovecIII/3572,I/151,944
015-013Vyšný HrabovecIII/3572,I/15Turany nad Ondavou-juhI/153,414
015-014Turany nad Ondavou-severI/15LomnéII/556, I/151,061
015-015LomnéII/556,I/15MrázovceIII/3573,I/150,979
015-016MrázovceIII/3573,I/15Miňovce-juhI/151,223
015-017Miňovce-severI/15Nižná OlšavaMK,I/150,726
015-018Nižná OlšavaMK,I/15BrusnicaIII/3575,I/151,065
015-019BrusnicaIII/3575,I/15Breznica-juhI/150,644
015-020Breznica-severI/15Stropkov-Sitník-juhI/150,474
015-021Stropkov-Sitník-severI/15Stropkov-juhI/150,750
015-022Stropkov-severI/15Tisinec-juhI/150,816
015-023Tisinec-severI/15Duplín-juhI/150,829
015-024Duplín-severI/15I/21, I/151,904
Zoznam úsekov na ceste I/16
016-082aZvolen-východI/16MK-a, I/161,838
016-082bMK-a, I/16LieskovecI/16, III/24520,479
016-083LieskovecI/16, III/2452SlatinkaIII/2443,I/161,780
016-084aSlatinkaIII/2443,I/16Zvolenská SlatinaR2,I/161,286
016-A091Kriváň-východI/16Podkriváň 1I/16, II/5261,123
016-A092Podkriváň 1I/16, II/526Detva - LučenecI/162,642
016-095Detva - LučenecI/16PílaIII/2631,I/163,020
016-A096PílaIII/2631,I/16Mýtna-západI/162,572
016-097Mýtna-východI/16DobročIII/2637,I/160,444
016-A098DobročIII/2637,I/16Lovinobaňa-severI/161,806
016-A099Lovinobaňa-juhI/16I/16, III/26461,637
016-100I/16, III/2646Lovinobaňa-Uderiná 1III/2639,I/160,792
016-101Lovinobaňa-Uderiná 1III/2639,I/16Lovinobaňa-Uderiná 2I/16, III/26391,049
016-102Lovinobaňa-Uderiná 2I/16, III/2639PodrečanyI/16, III/26401,846
016-103PodrečanyI/16, III/2640TočnicaI/16, III/26410,750
016-104aTočnicaI/16, III/2641MK-a, I/160,255
016-104bMK-a, I/16TomášovceIII/2644,I/16, II/5951,924
016-A105TomášovceIII/2644,I/16, II/595Lučenec 1I/16, III/26661,643
016-106aLučenec 1I/16, III/2666MK-a, I/161,134
016-107bMK-a, I/16MK-b, I/160,709
016-107cMK-b, I/16MK-c, I/161,229
016-107dMK-c, I/16Lučenec 2I/16, I/750,601
016-108Lučenec 2I/16, I/75Lučenec 3I/16, I/710,237
016-A110Lučenec 3I/16, I/71KalinovoIII/2642,I/161,874
016-111aKalinovoIII/2642,I/16BoľkovceMK-a, I/163,292
016-111bBoľkovceMK-a, I/16Pinciná-západI/160,512
016-111c1Pinciná-východI/16MK-c1, I/161,763
016-111c2MK-c1, I/16Nové HonyI/16, III/26693,243
016-112aNové HonyI/16, III/2669Nové Hony-Ružová OsadaMK-a, I/161,829
016-112bNové Hony-Ružová OsadaMK-a, I/16MK-b, I/161,550
016-112cMK-b, I/16Ožďany 1I/16, R20,346
016-113aOžďany 3I/16, R2MK-a, I/161,830
016-113bMK-a, I/16Rimavská Sobota-západI/162,298
016-115aRimavská Sobota-východI/16MK-a, I/161,636
016-115cMK-a, I/16MK-a, I/160,441
016-116bMK-a, I/16MK-b, I/160,870
016-116cMK-b, I/16Rimavská Sobota-Bakta-západI/161,488
016-117Rimavská Sobota-Bakta-východI/16Bátka-západI/164,725
016-118Bátka-východI/16RakytníkIII/2759,I/160,412
016-119aRakytníkIII/2759,I/16MK-a, I/162,609
016-119bMK-a, I/16BarcaI/16, III/27600,369
016-121BarcaI/16, III/2760R2,I/161,609
016-125a1R2,I/16MK-a1, I/161,015
016-125a2MK-a1, I/16Gemerská Panica 2MK-a2,I/161,214
016-125bGemerská Panica 2MK-a2,I/16BretkaMK-b, I/161,389
016-A125cBretkaMK-b, I/16Čoltovo-juhI/161,156
016-125eČoltovo-severI/16Bohúňovo-juhI/161,605
016-127aBohúňovo-severI/16MK-a, I/162,362
016-127bMK-a, I/16Plešivec-juhI/161,064
016-129aPlešivec-severI/16MK-a, I/160,994
016-129bMK-a, I/16MK-b, I/162,085
016-129cMK-b, I/16I/16, III/30250,414
016-130I/16, III/3025I/16, III/30091,330
016-A131I/16, III/3009III/3021,I/161,302
016-132aIII/3021,I/16MK-a, I/160,751
016-132dMK-a, I/16Brzotín 1III/3000,I/163,815
016-A133Brzotín 1III/3000,I/16Brzotín 2I/16, III/30002,483
016-135Rožňava 1I/16, II/526Rožňava 2I/16, I/670,780
016-A138aRožňava 2I/16, I/67MK-c, I/162,818
016-138gMK-c, I/16MK-e, I/160,339
016-138fMK-e, I/16Krásnohorské Podhradie-západI/161,797
016-140Krásnohorské Podhradie-východI/16LipovníkI/16, III/3012, III/30151,200
016-141aLipovníkI/16, III/3012, III/3015MK-a, I/163,465
016-141bMK-a, I/16Jablonov nad TurňouIII/3017,I/16, III/30185,196
016-142a1Jablonov nad TurňouIII/3017,I/16, III/3018MK-a1, I/160,548
016-142a2MK-a1, I/16MK-a2,I/160,549
016-142a3MK-a2,I/16MK-a3,I/160,763
016-142a8MK-a3,I/16MK-a5,I/161,437
016-142a6MK-a5,I/16MK-a6,I/160,627
016-142a7MK-a6,I/16MK-a7,I/160,485
016-A142bMK-a7,I/16Hrhov1I/16, III/30240,776
016-A143MokranceI/16, III/3365Čečej ovce-západI/161,100
016-144Čečej ovce-východI/16CesticeI/16,III/33142,729
016-145aCesticeI/16,III/3314MK-a, I/160,383
016-145bMK-a, I/16MK-b, I/160,207
016-145cMK-b, I/16MK-c, I/162,171
016-145dMK-c, I/16Košice-Šaca-západI/162,065
016-161I/16,III/3011Rožňava 1I/16, II/5260,508
016-A163Hrhov1I/16, III/3024Hrhov2I/16, III/30200,795
016-164aHrhov2I/16, III/3020MK-a, I/161,163
016-164bMK-a, I/16Dvorníky-Včeláre-Včel.I/16, III/32972,071
016-A165Dvorníky-Včeláre-Včel.I/16, III/3297Dvorníky-Včeláre-Dvor.I/16, III/3298, III/33292,109
016-166aDvorníky-Včeláre-Dvor.I/16, III/3298, III/3329MK-a, I/160,730
016-166bMK-a, I/16MK-b, I/162,668
016-166cMK-b, I/16MK-c, I/160,365
016-166dMK-c, I/16Turňa nad BodvouI/16, III/33060,366
016-167Turňa nad BodvouI/16, III/3306I/16, III/33290,654
016-168aI/16, III/3329MK-a, I/163,518
016-168bMK-a, I/16Drienovec-západI/160,290
016-168cDrienovec-východI/16Moldava nad BodvouII/550, I/162,026
016-169aMoldava nad BodvouII/550, I/16MK-a, I/160,581
016-169bMK-a, I/16MK-b, I/161,990
016-169eMK-b, I/16MokranceI/16, III/33651,979
016-170Brzotín 2I/16, III/3000I/16,III/30110,239
016-171Zvolen-Pustý hrad 1I/16, I/66Zvolen-Pustý hrad 2I/16, I/660,404
016-172Zvolen-Pustý hrad 2I/16, I/66Zvolen-západI/161,309
Zoznam úsekov na ceste I/17
017-001Košice-juhI/17Košice-Šebastovce-severI/171,106
017-002b1Košice-Šebastovce-juhI/17R4,I/170,674
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001Prešov-východI/18Kapušany-západI/183,522
018-002Kapušany-východI/18Lada-západI/180,686
018-003Lada-východI/18NemcovceI/18, III/34361,046
018-004NemcovceI/18, III/3436Lipníky-západI/181,378
018-022aŽilina-východI/18MK-a, I/181,443
018-022bMK-a, I/18MK-b, I/180,646
018-022cMK-b, I/18Stráňavy 1I/18, III/20891,375
018-023Stráňavy 1I/18, III/2089Stráňavy 2I/18, III/20880,616
018-024gStráňavy 2I/18, III/2088MK-c, I/180,433
018-024dMK-c, I/18MK-d, I/180,383
018-024eMK-d, I/18MK-e, I/180,219
018-024fMK-e, I/18Strečno 1I/18, III/20870,270
018-025Strečno 1I/18, III/2087Strečno 2I/18, III/20871,131
018-026aStrečno 2I/18, III/2087MK-a, I/186,926
018-026b1MK-a, I/18Dubná skalaI/18, D12,000
018-032jI/18, D1KrpeľanyIII/2131,I/180,650
018-033aKrpeľanyIII/2131,I/18MK-a, I/180,328
018-033bMK-a, I/18MK-b, I/180,216
018-033cMK-b, I/18RatkovoI/18, III/21350,280
018-034RatkovoI/18, III/2135Šútovo 1I/18, III/21340,901
018-A035Šútovo 1I/18, III/2134Šútovo 2I/18, III/21340,691
018-036aŠútovo 2I/18, III/2134MK-a, I/180,510
018-036bMK-a, I/18Kraľovany 1III/2245,I/182,879
018-037aKraľovany 1III/2245,I/18MK-a, I/180,412
018-037bMK-a, I/18MK-b, I/180,456
018-037cMK-b, I/18Kraľovany 2I/18, I/700,378
018-040aKraľovany 2I/18, I/70MK-a, I/180,227
018-040bMK-a, I/18Rojkov-západI/181,167
018-040cRojkov-východI/18MK-c, I/180,452
018-040dMK-c, I/18Ľubochňa-západI/182,231
018-041aHubová-východI/18MK-a, I/182,772
018-041bMK-a, I/18MK-b, I/180,992
018-041fMK-b, I/18Ružomberok-ČernováMK-d, I/182,226
018-041eRužomberok-ČernováMK-d, I/18Ružomberok-západI/181,321
018-A043Ružomberok-východI/18Li sková 1III/2219,I/180,228
018-A044Li sková 1III/2219,I/18Li sková 2III/2214,I/181,474
018-A045Li sková 2III/2214,I/18Liptovské SliačeI/18, III/22201,097
018-046aLiptovské SliačeI/18, III/2220MK-a, I/181,223
018-046bMK-a, I/18MK-b, I/180,300
018-046cMK-b, I/18MK-c, I/180,867
018-046dMK-c, I/18Ivachnová-západD/1, I/180,310
018-117Lipníky-východI/18RadvanovceIII/3601,I/183,684
018-119Podlipníky-východI/18MedziankyMK,I/181,187
018-120MedziankyMK,I/18Hanušovce nad Topľou-západI/181,758
018-121Hanušovce nad Topľou-východI/18III/3605,I/181,046
018-122III/3605,I/18Bystré-severI/181,834
018-123Bystré-juhI/18Čierne nad Topľou-severI/180,929
018-124Čierne nad Topľou-juhI/18Vyšný ŽipovIII/3608,I/180,821
018-125Vyšný ŽipovIII/3608,I/18ZlatníkIII/3610,I/181,459
018-126ZlatníkIII/3610,I/18Hlinné-severI/181,292
018-127Hlinné-juhI/18Soľ-severI/182,298
018-128Soľ-juhI/18Čaklov-severI/181,452
018-129Čaklov-juhI/18Vranov nad Topľou-západI/182,505
018-130Vranov nad Topľou-východI/18MK,I/180,437
018-131MK,I/18I/15,I/183,201
Zoznam úsekov na ceste I/19
019-001aKošice-východI/19MK-a, I/191,029
019-001cMK-a, I/19HrašovíkI/19, III/33241,555
019-003HrašovíkI/19, III/3324Košické Oľšany-Nižný Olčvár-západI/191,201
019-004aKošické Oľšany-Nižný Olčvár-východI/19MK-a, I/191,129
019-004cMK-a, I/19MK-b2,I/190,566
019-004b3MK-b2,I/19MK-b3,I/191,442
019-004b4MK-b3,I/19Ďurďošík-západI/192,108
019-A005Ďurďošík-východI/19Bidovce 1III/3332,I/19, III/33320,836
019-006Bidovce 1III/3332,I/19, III/3332Bidovce 2I/19, II/5761,130
019-A007aBidovce 2I/19, II/576Svinica-západI/191,207
019-007cSvinica-východI/19Košický Klečenov-západI/192,234
019-007dKošický Klečenov-východI/19MK-d, I/191,622
019-007e1MK-d, I/19MK-e1, I/190,708
019-007e2MK-e1, I/19Košice - TrebišovI/192,078
019-008aKošice - TrebišovI/19Dargov-západI/191,558
019-009aDargov-východI/19MK-a, I/191,043
019-009bMK-a, I/19MK-b, I/191,504
019-009cMK-b, I/19I/19, III/36510,809
019-010aI/19,III/3651MK-a, I/190,433
019-010bMK-a, I/19Sečovce-západI/190,376
019-A011Sečovce-východI/19Hriadky-západI/190,897
019-012Hriadky-východI/19Trebišov - MichalovceI/192,109
019-013Trebišov - MichalovceI/19I/19, III/37360,253
019-A014I/19, III/3736Horovce-západI/191,368
019-015aHorovce-východI/19MK-a, I/190,208
019-015dMK-a, I/19Trhovište-západI/191,215
019-016aTrhovište-východI/19MK-a, I/191,224
019-016bMK-a, I/19MK-b, I/191,890
019-016cMK-b, I/19Pozdi šovce-západI/190,806
019-A017Pozdi šovce-východI/19Michalovce-Močarany-západI/190,414
019-018a1Michalovce-východI/19MK-a1, I/190,286
019-018a2MK-a1, I/19Zalužice-západI/192,282
019-018bZalužice-východI/19HažínIII/3748,I/190,908
019-A019aHažínIII/3748,I/19Lúčky-západI/191,250
019-A019bLúčky-východI/19Závadka-západI/190,584
019-020aZávadka-východI/19MK-a, I/190,893
019-020bMK-a, I/19Veľké RevištiaI/19, III/37922,733
019-021Veľké RevištiaI/19, III/3792Nižná Rybnica-západI/191,952
019-A022Nižná Rybnica-východI/19Sobrance-západI/191,303
019-A023Sobrance-východI/19Tibava-západI/191,205
019-024aTibava-východI/19Orechová-severI/192,867
019-024bOrechová-juhI/19Krčava-severI/191,377
019-025Krčava-juhI/19Vyšné Nemecké 1III/3791,I/190,951
019-026aVyšné Nemecké 1III/3791,I/19MK-a, I/191,882
019-A026bMK-a, I/19Vyšné Nemecké 3MK,I/190,223
Zoznam úsekov na ceste I/21
021-001Lipníky-severI/21Lipníky-Podhrabina-juhIII/3466,I/210,746
021-002Chmeľov-Podhrabina-severI/21Chmeľov-juhI/210,535
021-003aChmeľov-severI/21Mk-b, I/211,109
021-003bMk-b, I/21Svidník - PrešovI/210,933
021-004aSvidník - PrešovI/21Mk-b, I/210,712
021-004bMk-b, I/21KukováI/21, III/35000,863
021-005KukováI/21, III/3500Lúčka-západI/210,669
021-A006Kračúnovce-východI/21Giraltovce-juhI/210,774
021-008aGiraltovce-severI/21Giraltovce-Francovce-západI/212,088
021-008bGiraltovce-Francovce-východI/21FijašI/21, II/5560,322
021-009a1FijašI/21, II/556Matovce-juhI/210,479
021-009a2Matovce-severI/21Soboš-juhI/210,389
021-A009cSoboš-severI/21ValkovceI/21, III/35342,116
021-A010ValkovceI/21, III/3534Okrúhle-juhI/211,333
021-011Okrúhle-severI/21Radoma-juhI/211,159
021-012Radoma-severI/21Šarišský Štiavnik-juhI/210,649
021-013aŠarišský Štiavnik-severI/21Mk-b, I/211,203
021-013bMk-b, I/21Mk-c, I/211,703
021-013c1Mk-c, I/21Rakovčík-juhI/210,836
021-013c2Rakovčík-severI/21MestiskoMk-b, I/210,247
021-A014MestiskoMk-b, I/21I/15, I/211,888
021-A016aI/15, I/21Stročín-juhI/211,086
021-016dStročín-severI/21Mk-e, I/210,231
021-016eMk-e, I/21Nová PoliankaI/21, III/35490,651
021-017aNová PoliankaI/21, III/3549Mk-b, I/210,350
021-017bMk-b, I/21Svidník-juhI/21, R41,224
021-A019KapišováI/21, R4Ladomirová-j uhI/212,022
021-020Ladomirová-severI/21Krajné ČiernoIII/3542,I/212,293
021-A021Krajné ČiernoIII/3542,I/21Hunkovce-juhI/210,761
021-A022Hunkovce-severI/21Krajná Poľana-juhI/211,280
021-A024aKrajná Poľana-severI/21Nižný Komárnik-juhI/211,124
021-024c1Nižný Komárnik-severI/21MK-c1, I/210,667
021-024c2MK-c1, I/21MK-c2,I/210,458
021-024dMK-c2,I/21MK-d, I/210,701
021-024eMK-d, I/21Vyšný Komárnik-juhI/210,656
021-A024fVyšný Komárnik-severI/21MK-f2, I/210,662
021-024gMK-f2, I/21hranica SK/PL0,950
Zoznam úsekov na ceste I/35
035-001I/35, I/75, MKGalanta-KolóniaI/35, III/13430,607
035-002Galanta-KolóniaI/35, III/1343Neboj saI/35, MK1,750
035-003Neboj saI/35, MKGáň 1I/35, II/5072,047
035-004Gáň 1I/35, II/507Gáň 2I/351,144
035-005Gáň2I/35Dolná Streda 2R1, I/35, II/5072,519
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a1hranica SK/CZI/49Lysá pod Makytou-Strelenka-západI/490,634
049-001a2Lysá pod Makytou-Strelenka-východI/49Lysá pod Makytou-západI/490,366
049-001bLysá pod Makytou-východI/49Lúky-západI/491,282
049-A001cLúky-východI/49Záriečie-západI/490,412
049-A002Mestečko-východI/49Dohňany-západI/491,493
049-A004Dohňany-východI/49Púchov-Vieska-Bezdedov-západI/490,452
049-A005Púchov-Vieska-Bezdedov-východI/49Púchov-západI/490,830
049-006Púchov-juh 1I/49AI/49A, MK1,414
049-007I/49A, MKR6,I/49, I/49A2,050
049-008Púchov-juh 2I/49Dolné Kočkovce-severI/490,500
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001TrnovecI/51,III/1122PrietržkaI/51,III/1121,1,527
III/1122
051-003PrietržkaI/51,III/1121, III/1122Popudinské Močidľany-západI/511,815
051-004aPopudinské Močidľany-východI/51MK-a, I/511,678
051-004bMK-a, I/51MK-b, I/510,274
051-004cMK-b, I/51I/51,III/11221,065
051-005I/51,III/1122Radošovce-západI/510,675
051-007aRadošovce-východI/51MK-a, I/510,456
051-007bMK-a, I/51OreskéI/51,III/11263,386
051-A008OreskéI/51,III/1126ČastkovI/51,III/11591,189
051-009ČastkovI/51,III/1159RohovI/51,II/581, III/11471,911
051-010RohovI/51,II/581, III/1147RovenskoI/51,III/11581,040
051-011aRovenskoI/51,III/1158MK-a, I/511,478
051-011bMK-a, I/51Senica-severI/512,117
051-013aSenica-juhI/51MK-a, I/510,933
051-013bMK-a, I/51HlbokéIII/1153,I/51, III/11522,527
051-014aHlbokéIII/1153,I/51, III/1152MK-a, I/511,389
051-A014bMK-a, I/51Jablonica-Nový dvorMK-b3,I/511,794
051-A014cJablonica-Nový dvorMK-b3,I/51Jablonica-severI/511,077
051-015bJablonica-juhI/51MK-b, I/515,648
051-015c1MK-b, I/51MK-c 1,I/512,236
051-015c2MK-c 1,I/51MK-c2,I/510,561
051-015dMK-c2,I/51Trstín-severI/510,300
051-016aTrstín-juhI/51Bíňovce-severI/511,378
051-016bBíňovce-juhI/51Boleráz-severI/512,376
051-A017bBoleráz-Klčovany-juhI/51Šelpice-severI/511,899
051-018aŠelpice-juhI/51MK-a, I/511,792
051-018bMK-a, I/51Trnava 6I/51, MK2,031
051-022hranica SK/CZI/51Holíč-západI/512,707
051-023Holíč-východI/51TrnovecMK,I/510,938
051-024Trnava 6I/51, MKTrnava 7I/51, MK0,961
051-025Trnava 7I/51, MKTrnava 8I/51,II/5041,984
051-026Trnava 8I/51,II/504Trnava 5I/51,I/611,311
051-027Nitra-východ 1I/51SelenecR1, I/511,444
051-028SelenecR1, I/51Veľký Lapáš-západI/512,926
051-029Veľký Lapáš-východI/51BabindolIII/1644,I/512,278
051-030BabindolIII/1644,I/51GolianovoIII/1643,I/510,408
051-031GolianovoIII/1643,I/51Klasov 1MK,I/512,733
051-032Klasov 1MK,I/51Klasov 2III/1647,I/511,491
051-033Klasov 2III/1647,I/51Vráble-západI/512,226
051-034Vráble-východI/51Telince-západI/513,545
051-035Telince-východI/51Čifáre-západI/510,598
051-036Čifáre-východI/51Veľký Ďur-západI/513,455
051-037Veľký Ďur-východI/51Veľký Ďur-Rohožnica-západI/510,649
051-038Veľký Ďur-Rohožnica-východI/51I/76,I/513,041
051-039I/76, I/51Kalná nad Hronom-západI/510,506
051-040Kalná nad Hronom-východI/51Horná Seč-západI/511,129
051-041Horná Seč-východI/51Levice-západI/512,490
051-042Levice-východI/51Malé KrškanyIII/1549, III/1590, I/512,412
051-043Malé KrškanyIII/1549, III/1590, I/51Krškany-Zajačia dolina-západMK,I/510,333
051-044Krškany-Zajačia dolina-východI/51HoršaIII/1591,I/511,941
051-045HoršaIII/1591,I/51Kmeťovce-západI/512,156
051-046Kmeťovce-východI/51Žemberovce-západI/511,348
051-047Žemberovce-východI/51MK,I/511,071
051-048MK,I/51MK,I/516,835
051-049MK,I/51Ladzany-západI/517,373
051-050Ladzany-východI/51Sebechleby-západI/513,460
051-051Sebechleby-východI/51III/2550,I/511,812
051-052III/2550,I/51Hontianske Nemce-západI/510,342
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003aBanská Bystrica-Uľanka-severI/59, I/14Staré Hory-Polkanová-juhI/592,844
059-003bStaré Hory-Polkanová-severI/59Staré Hory-juhI/592,108
059-A004aStaré Hory-severI/59Staré Hory-Horný Jelenec 3MK-c, I/593,314
059-004dStaré Hory-Horný Jelenec 3MK-c, I/59MotyčkyI/59, III/22231,023
059-A005aMotyčkyI/59, III/2223Motyčky-ŠtubneMK-b, I/590,970
059-A005cMotyčky-ŠtubneMK-b, I/59Donovaly-Hanesy-juhI/593,756
059-A005dDonovaly-východI/59Liptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/22223,742
059-006aLiptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/2222MK-a, I/593,257
059-006bMK-a, I/59Liptovská Osada-juhI/592,905
059-A007aLiptovská Osada-severI/59MK-a5,I/593,463
059-A007bMK-a5,I/59Ružomberok-PodsucháMK-b2,I/591,151
059-A007cRužomberok-PodsucháMK-b2,I/59MK-c3,I/591,281
059-A007dMK-c3,I/59Ružomberok-juhI/592,558
059-008aLikavka-severI/59MK-a, I/590,509
059-008b1MK-a, I/59MK-b1, I/590,404
059-008b2MK-b1, I/59Valaská Dubová 1MK-b2,I/592,841
059-A008cValaská Dubová 1MK-b2,I/59Valaská Dubová 2I/59, III/22251,095
059-009Valaská Dubová 2I/59, III/2225KomjatnáI/59, III/22560,430
059-010aKomjatnáI/59, III/2256MK-a, I/590,441
059-010bMK-a, I/59MK-b, I/591,591
059-010cMK-b, I/59MK-c, I/590,728
059-010dMK-c, I/59MK-d, I/590,932
059-010eMK-d, I/59JasenováIII/2255,I/590,372
059-A012JasenováIII/2255,I/59Vyšný Kubín-juhI/590,837
059-013Vyšný Kubín-severI/59Dolný Kubín-juhI/590,400
059-A014Dolný Kubín-východI/59Dolný Kubín-Kňažia-západI/59, III/22462,583
059-016aDolný Kubín-Kňažia-východI/59, III/2246MK-a, I/591,718
059-016bMK-a, I/59Oravský Podzámok-Široká-juhMK-b, I/590,925
059-019aR3,I/59, I/59ASedliacka Dubová-západI/591,093
059-019bSedliacka Dubová-východI/59Dlhá nad Oravou-západI/590,564
059-A020aDlhá nad Oravou-východI/59Krivá-západI/592,630
059-020bKrivá-východI/59Podbiel-juhI/592,865
059-021aPodbiel-severI/59Nižná-západI/590,719
059-A021bNižná-východI/59Tvrdošín-juhI/591,376
059-024dI/59, R3MK-d, I/593,116
059-024eMK-d, I/59colný priestorI/590,506
059-025colný priestorI/59hranica SK/PLI/590,199
059-026Donovaly-Hanesy-severI/59Donovaly-západI/590,424
059-027Banská Bystrica-Jakub-severI/59Špania DolinaI/59, III/24100,475
059-028Špania DolinaI/59, III/2410Banská Bystrica-Uľanka-severI/59, I/141,581
059-029Banská Bystrica-severI/59Banská Bystrica-Jakub-juhI/590,849
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001Senec-východI/62III/1042,I/620,738
062-002III/1042,I/62I/62, II/503, III/10641,417
062-003I/62, II/503, III/1064Kráľová pri SenciI/62, III/10491,125
062-004Kráľová pri SenciI/62, III/1049Veľký GrobI/62, III/10523,669
062-005aVeľký GrobI/62, III/1052MK-a, I/611,925
062-005bMK-a, I/61I/62, III/13352,573
062-006I/62, III/1335Veľké ÚľanyI/62,II/510, III/13334,859
062-A007Veľké ÚľanyI/62,II/510,I/62, III/13342,747
III/1333
062-008I/62, III/1334Sládkovičovo-západI/620,634
062-009Sládkovičovo-sever 1I/62I/62, I/750,674
062-011I/62, I/75I/62, III/13331,072
062-A012I/62, III/1333I/62, III/13382,212
062-A013I/62, III/1338I/62, III/13411,644
062-A014I/62, III/1341Veľká MačaI/62, III/13380,851
062-015Veľká MačaI/62, III/1338R1, I/51, I/622,853
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-A001Bratislava-juhI/63Rovinka-severI/631,269
063-003aDunajská Lužná-juhI/63MK-b, I/634,017
063-003bMK-b, I/63Šamorín-západI/630,408
063-A005KráľoviankyI/63, III/1376, III/1377Báč-západI/632,638
063-A006Báč-východI/63Rohovce1III/1380,I/631,576
063-007Rohovce 1III/1380,I/63Rohovce 2III/1381,I/630,968
063-008Rohovce 2III/1381,I/63Blatná na Ostrove 1I/63, III/13821,492
063-009Blatná na Ostrove 1I/63, III/1382Blatná na Ostrove 2III/1384,I/630,743
063-A010Blatná na Ostrove 2III/1384,I/63HoliceIII/1385,I/63, III/1389, III/13903,364
063-A011HoliceIII/1385,I/63, III/1389, III/1390I/63, III/14333,223
063-A012I/63, III/1433Kráľ. Kračany-Lesné KračanyI/63, III/1391, III/14062,736
063-015Kráľ. Kračany-Lesné KračanyI/63, III/1391, III/1406Dunaj ská Streda 1I/63, III/14181,932
063-A016Dunajská Streda 1I/63, III/1418Dunajská Streda 2I/63, II/5072,255
063-017Dunajská Streda 2I/63, II/507Povoda 1I/63, III/13941,865
063-018Povoda 1I/63, III/1394I/63, II/5721,063
063-019I/63, II/572Kútniky-západI/630,591
063-020Kútniky-východI/63Dolný Bar-západI/630,868
063-021Dolný Bar-východI/63Dolný Štál-severI/632,367
063-A022Dolný Štál-juhI/63I/63, III/14280,263
063-024aI/63, III/1428MK-a, I/635,460
063-024bMK-a, I/63MK-c1, I/632,215
063-A024cMK-c1, I/63Veľký Meder-severI/630,634
063-025Veľký Meder-východI/63BrestovecIII/1450,I/631,112
063-026BrestovecIII/1450,I/63SokolceI/63, III/14521,584
063-A027SokolceI/63, III/1452Bodza-severI/631,027
063-028Bodza-juhI/63HoliareI/63, III/14530,438
063-029HoliareI/63, III/1453Tôň-severI/631,935
063-A030Tôň-juhI/63Zemianska OlčaIII/1455,I/632,532
063-031Zemianska OlčaIII/1455,I/63Okoličná na OstroveI/63, III/1458, III/14591,427
063-032aOkoličná na OstroveI/63, III/1458, III/1459MK-a, I/632,844
063-032bMK-a, I/63Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná1,466
063-032cZlatná na Ostr.-Horná ZlatnáZlatná na Ostrove 1I/63, III/1461, III/14221,534
063-A033Zlatná na Ostrove 1I/63, III/1461, III/1422Zlatná na Ostrove 2III/1460,I/631,559
063-034Zlatná na Ostrove 2III/1460,I/63I/63, III/14610,883
063-035I/63, III/1461Komárno-PavelIII/1462,I/631,810
063-036aKomárno-PavelIII/1462,I/63Komárno-Nová Stráž-západI/631,490
063-036b1Komárno-Nová Stráž-východI/63MK-b2,I/630,455
063-036b2MK-b2,I/63Komárno-západI/631,283
063-A037Šamorín-východI/63KráľoviankyI/63, III/1376, III/13770,975
063-A038Komárno-východI/63Komárno-TehelňaIII/1463,I/63, I/640,808
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002aKomárno-TehelňaIII/1463,I/63, I/64Komárno-Ďulov Dvor 22,127
064-002c1Komárno-Ďulov Dvor 2MK-c2,I/642,346
064-002c2MK-c2,I/64ChotínI/64, II/5890,692
064-003a1ChotínI/64, II/589MK-a2,I/640,436
064-003a2MK-a2,I/64Svätý Peter-Briežky0,995
064-003bSvätý Peter-BriežkyHurbanovo-Zelený Háj-juhI/642,699
064-003cHurbanovo-Zelený Háj-severI/64MartovceI/64, III/14630,282
064-A004MartovceI/64, III/1463Hurbanovo-juhI/640,894
064-006aHurbanovo-Bohatá-severI/64Hurbanovo-Pavlov Dvor-juhI/641,336
064-006bHurbanovo-Pavlov Dvor-severI/64I/64,II/5110,388
064-008I/64,II/511Bajč-juhI/641,025
064-009aBajč-severI/64Bajč-Kotelnica1,631
064-009b1Bajč-KotelnicaMK-b2,I/640,914
064-009b2MK-b2,I/64Nové Zámky-juhI/641,423
064-010aNové Zámky-severI/64, I/75MK-a, I/640,779
064-010bMK-a, I/64Bánov-Nitr. Osada 13,127
064-010cBánov-Nitr. Osada 1Bánov-Nitr. Osada 20,230
064-010dBánov-Nitr. Osada 2MK-d, I/641,356
064-010eMK-d, I/64Šurany-Albertov2,024
064-010fŠurany-AlbertovŠuranyI/64, II/5800,728
064-011aŠuranyI/64, II/580MK-b, I/640,535
064-011bMK-b, I/64MK-c, I/641,091
064-011cMK-c, I/64I/64, III/14992,483
064-012I/64, III/1499Komjatice-juhI/642,560
064-A013Veľký Kýr-severI/64Branč-juhI/641,743
064-014Branč-severI/64Ivanka pri Nitre-juhI/640,732
064-A015Ivanka pri Nitre-severI/64Nitra-juhI/640,478
064-016Nitra-Drážovce-severI/64, II/593Čakajovce-juhI/641,565
064-017aČakaj ovce-severI/64Jelšovce-juhI/640,801
064-017bJelšovce-severI/64Výčapy-Opatovce-j uhI/641,977
064-017cVýčapy-Opatovce-severI/64Koniarovce-juhI/640,366
064-A019Ludanice-severI/64Chrabrany-juhI/642,034
064-020Chrabrany-severI/64III/1700,I/640,527
064-021III/1700,I/64SolčanyIII/1710,I/643,535
064-022SolčanyIII/1710,I/64Topoľčany-juhI/640,518
064-A024Rajčany-severI/64NadliceI/64, II/5921,018
064-025NadliceI/64, II/592ChynoranyI/64, III/17561,252
064-A026ChynoranyI/64, III/1756Žabokreky nad Nitrou-juhI/641,798
064-A027Žabokreky nad Nitrou-severI/64Partizánske-Malé Bielice-západI/641,731
064-A028Malé Uherce-východI/64PažiťI/64, III/17591,923
064-030PažiťI/64, III/1759II/512,I/641,681
064-A031II/512,I/64Oslany-juhI/640,682
064-032aOslany-severI/64Čereňany-juhI/640,246
064-032bČereňany-severI/64Dolná DomovinaIII/1789,I/640,982
064-033aDolná DomovinaIII/1789,I/64Bystričany-juhI/640,461
064-033bBystričany-severI/64Bystričany-Vieska-juhI/640,710
064-033cBystričany-Vieska-severI/64Zemianske Kostoľany-juhI/640,970
064-034a1Zemianske Kostoľany-severI/64MK-a2,I/641,176
064-A034a2MK-a2,I/64Nováky-juhI/640,690
064-035aI/64, R1Nitra-priemyselný parkI/641,705
064-035bNitra-priemyselný parkI/64Nitra-Drážovce-juhI/640,650
064-036PráznovceI/64B, MKKrušovce-juhI/641,826
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-021aŽiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/65, III/2492Stará Kremnička 10,723
065-021bStará Kremnička 1Stará Kremnička 21,807
065-021cStará Kremnička 2Bartošova Lehôtka-juhI/654,098
065-A022aBartošova Lehôtka-severI/65Horná Ves 11,494
065-022cHorná Ves 1Horná Ves 21,092
065-A022dHorná Ves 2Kremnica-juhI/651,435
065-A024Kremnica-severI/65Kremnické Bane-juhI/651,117
065-025I/65, III/2503Turček-juhI/652,231
065-A026aTurček-severI/65I/65, MK-b2,525
065-027bI/65, MK-bI/65, R31,584
065-028b1bI/65, R3Turčianske Teplice-ŠturecI/14, I/650,992
065-A030Turčianske Teplice-ŠturecI/14, I/65Turčianske TepliceI/65, III/21742,826
065-A031Turčianske TepliceI/65, III/2174Turčianske Teplice-Diviaky-juhI/651,226
065-032Turčianske Teplice-Diviaky-severI/65MošovceI/65, III/21783,418
065-033aMošovceI/65, III/2178I/65, MK-b0,230
065-033bI/65, MK-bI/65, MK-c0,722
065-033cI/65, MK-cIII/2190,I/651,598
065-034III/2190,I/65LaskárIII/2154,I/652,503
065-A035LaskárIII/2154,I/65BlatnicaIII/2139,I/651,241
065-A037BlatnicaIII/2139,I/65ĎanováI/65, III/21401,812
065-038aĎanováI/65, III/2140I/65, MK-b0,844
065-038bI/65, MK-bI/65, MK-c0,992
065-038eI/65, MK-cPríbovceI/65,II/5190,662
065-039PríbovceI/65,II/519Košťany nad Turcom-juhI/653,263
065-040Košťany nad Turcom-severI/65I/65, I/65D0,873
065-049Kremnické Bane-severI/65I/65, III/25030,563
065-053I/65, I/65DMartin-juh 1I/650,569
065-054I/65, I/65DMartin-juh 2I/651,497
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001hranica SK/HŠahy-juhI/660,566
066-A003aŠahy-severI/66Hrkovce-východI/662,533
066-A003bHrkovce-západI/66TupáI/66, III/15621,708
066-A004TupáI/66, III/1562I/66, I/751,427
066-006aI/66, I/75Horné Semerovce-juhI/661,022
066-006bHorné Semerovce-severI/66I/66, I/750,414
066-007I/66, I/75Hokovce-juhI/661,974
066-008Hokovce-severI/66I/66, III/15 500,356
066-A009I/66, III/1550Dudince-juhI/660,536
066-011aDudince-severI/66Terany-juhI/660,771
066-011bTerany-severI/66PatkošI/66, III/25511,249
066-012I/66,III/2551Hontianske Tesáre-juhI/660,521
066-A013Hontianske Tesáre-severI/66I/66, III/25580,710
066-016aI/66, III/2558Hontianske Tesáre-Pírovské2,075
066-016bHontianske Tesáre-PírovskéDomaníky-juhI/665,005
066-017Domaníky-severI/66Hontianske Nemce-juhI/661,739
066-018aHontianske Nemce-východI/66Hontianske Nemce-Rakovec-západI/660,483
066-018bHontianske Nemce-Rakovec-východI/66Devičie-juhI/661,790
066-A019Devičie-severI/66BzovíkI/66, II/5261,299
066-A021BzovíkI/66, II/526I/66, III/25602,089
066-A022I/66, III/2560Krupina-juhI/661,689
066-023a1Krupina-severI/66MK-a2,I/660,239
066-023a2MK-a2,I/66MK-b, I/662,690
066-023bMK-b, I/66Krupina - Zvolen1,918
066-A024Krupina - ZvolenBabiná 1III/2458,I/661,590
066-A025Babiná 1III/2458,I/66Babiná 2I/66, III/24581,902
066-026Babiná 2I/66, III/2458I/66, II/5270,899
066-A027aI/66, II/527Dobrá Niva-juhI/661,904
066-A027bDobrá Niva-severI/66Podzámčok-juhI/661,758
066-A028Podzámčok-severI/66BrezinyI/66, III/24472,009
066-029aBrezinyI/66, III/2447MK-b, I/660,508
066-029bMK-b, I/66MK-c, I/660,385
066-029cMK-c, I/66MichalkováI/66, III/24571,384
066-030MichalkováI/66, III/2457Zvolen-juhI/663,128
066-034Banská Bystrica-východI/66MôlčaI/66, III/24200,768
066-035MôlčaI/66, III/2420Slovenská Ľupča 1I/66, III/24271,185
066-036aSlovenská Ľupča 1I/66, III/2427Slovenská Ľupča 23,672
066-036bSlovenská Ľupča 2Slovenská Ľupča 30,520
066-036c1Slovenská Ľupča 3MK-c2,I/662,006
066-036c2MK-c2,I/66I/66, III/24272,668
066-037I/66, III/2427ĽubietováI/66, III/24280,283
066-038ĽubietováI/66, III/2428Medzibrod 1I/66, III/24290,614
066-A039Medzibrod 1I/66, III/2429Medzibrod 2I/66, III/24291,935
066-041Medzibrod 2I/66, III/2429Brusno 2III/2430,I/661,019
066-A042Brusno 2III/2430,I/66I/66, III/24311,426
066-043I/66,III/2431RáztokaIII/2370,I/66, III/23791,031
066-044aRáztokaIII/2370,I/66, III/2379MK-b, I/660,628
066-044bMK-b, I/66MK-c, I/660,978
066-044cMK-c, I/66MK-d, I/660,733
066-044dMK-d, I/66MK-e, I/660,464
066-044eMK-e, I/66PredajnáI/66, III/23791,008
066-047aPredajnáI/66, III/2379MK-b, I/661,033
066-047bMK-b, I/66Podbrezová-Lopej -západI/662,528
066-048Podbrezová-Lopej -východI/66Podbrezová-Skalica-západI/660,744
Zoznam úsekov na ceste I/70
070-001Kraľovany 2I/18, I/70MK,I/702,903
070-002MK,I/70Párnica-juhI/704,825
070-003Párnica-severI/70Istebné-západI/701,046
070-004Istebné-východI/70Veličná-západI/700,800
070-005Veličná-východI/70Dolný Kubín-západI/701,044
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001Valaská-Piesok-severI/72Bystrá-juhI/722,047
072-002aBystrá-severI/72Mýto pod Ďumbierom-juhI/721,343
072-002bMýto pod Ďumbierom-severI/72MK-b, I/720,577
072-003bMK-b, I/72Jarabá-juhI/724,413
072-A003cJarabá-severI/72MK-e, I/720,841
072-003eMK-e, I/72Vyšná Boca 1MK-f1, I/725,243
072-003f1Vyšná Boca 1MK-f1, I/72MK-f2,I/723,459
072-003f2MK-f2, I/72Vyšná Boca 2MK-g1, I/720,332
072-A003gVyšná Boca 2MK-g1, I/72Vyšná Boca 3MK-h, I/721,275
072-003hVyšná Boca 3MK-h, I/72MK-i, I/721,291
072-003iMK-i, I/72Nižná Boca-juhI/720,881
072-003j1Nižná Boca-severI/72MK-j2, I/720,516
072-003j2MK-j2, I/72Malužiná3,321
072-003k1MalužináMK-k2,I/722,060
072-003k5MK-k2,I/72MK-k4,I/721,201
072-003k4MK-k4,I/72MK-l1, I/721,826
072-A003lMK-l1, I/72Kráľova Lehota 1III/2356,I/720,706
072-005Kráľova Lehota 1III/2356,I/72I/18, I/720,659
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-001I/62, I/75Sládkovičovo-sever 2I/750,453
075-002Sládkovičovo-východI/75Galanta-západI/754,196
075-005Galanta 3I/75AI/751,075
075-006I/75 A, I/75Kajal1III/1339,I/751,105
075-007Kajal 1III/1339,I/75TopoľnicaIII/1344,I/752,233
075-008TopoľnicaIII/1344,I/75Kajal 2III/1339,I/751,574
075-009Kajal 2III/1339,I/75MK,I/750,310
075-010MK,I/75Kráľová nad Váhom 1III/1365,I/751,478
075-011Kráľová nad Váhom 1III/1365,I/75Kráľová nad Váhom 2MK,I/751,070
075-012Kráľová nad Váhom 2MK,I/75Kráľová nad Váhom 3MK,I/750,645
075-013Kráľová nad Váhom 3MK,I/75Šaľa-západI/751,081
075-014Šala-Veča-východI/75I/751,814
075-015III/1497,I/75Trnovec nad Váhom-západI/750,370
075-016Trnovec nad Váhom-východI/75Horný JatovIII/1369,I/750,589
075-017Horný JatovIII/1369,I/75KenderešMK,I/753,124
075-018KenderešMK,I/75Jatov-severI/752,747
075-019Jatov-juhI/75Tvrdošovce-severI/752,467
075-020Tvrdošovce-juhI/75PalárikovoI/753,237
075-021PalárikovoII/580, III/1497,
I/75
ĽudovítovMK,I/753,116
075-022ĽudovítovMK,I/75Nové Zámky-severI/64, I/753,973
075-026Nové Zámky-východI/75III/1503,I/751,791
075-027III/1503,I/75MK,I/752,949
075-028MK,I/75Dvory nad Žitavou-západI/751,138
075-029Dvory nad Žitavou-východI/75MK,I/750,774
075-030MK,I/75JasováIII/1505,I/753,191
075-031JasováIII/1505,I/75Semerovo 1MK,I/751,953
075-032Semerovo 1MK,I/75Semerovo 2III/1504,I/751,338
075-033Semerovo 2III/1504,I/75Kolta-západI/753,127
075-034Kolta-východI/75MK,I/751,289
075-035MK,I/75DedinkaIII/1530,I/753,168
075-036DedinkaIII/1530,I/75Čaka-juhI/751,221
075-037Čaka-severI/75Málaš 1MK,I/752,199
075-038Málaš 1MK,I/75Málaš 2II/588, I/752,367
075-039Málaš 2II/588, I/75Tekovské Lužany-juhI/752,486
075-040Tekovské Lužany-východI/75ŠarovceI/76, I/755,025
075-041ŠarovceI/76, I/75Jur nad HronomIII/1543,I/751,447
075-042Jur nad HronomIII/1543,I/75Hontianska VrbicaIII/1514,I/754,735
075-043Hontianska VrbicaIII/1514,I/75Demandice-západI/755,642
075-044Demnadice-východI/75Dolný MajerMK,I/751,550
075-045Dolný MajerMK,I/75MK,I/752,836
075-046MK,I/75Dolné SemerovceIII/1561,I/750,304
075-047Dolné SemerovceIII/1561,I/75III/1557,I/752,236
075-048III/1557,I/75I/66, I/750,343
075-078Galanta-západI/75Galanta 1I/75, II/5070,940
075-079Galanta 1I/75, II/507Galanta 2I/75, II/5611,900
075-080Galanta 2I/75, II/561Galanta 3I/75A, MK1,200
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001Štúrovo-severI/76Nána-juhI/760,554
076-002a1Nána-severI/76I/760,577
076-002a2MK-a1, I/76MK-a2,I/760,839
076-002a3MK-a2,I/76Kamenný Most-juhI/762,191
076-A002bKamenný Most-severI/76I/76, III/15201,345
076-003I/76, III/1520Kamenín-juhI/762,433
076-A004Kamenín-severI/76Bíňa-juhI/761,930
076-A005aBíňa-severI/76Čata-juhI/761,999
076-A005cPohronský Ruskov-severI/76Hronovce-juhI/760,524
076-A006Hronovce-severI/76Želiezovce-juhI/762,548
076-007a1Želiezovce-severI/76Želiezovce-Svodov-juhI/760,577
076-007a2Svodov-severI/76Šárovce-juhI/761,868
076-007cŠárovce-severI/76I/75, I/760,231
076-A008I/75, I/76Jur nad HronomI/76, III/15731,903
076-009aJur nad HronomI/76, III/1573Mk-b, I/762,058
076-009bMk-b, I/76Mk-c, I/760,383
076-009cMk-c, I/76Mk-d, I/761,063
076-A009dMk-d, I/76Tekovský HrádokI/76, III/15292,333
076-A011Tekovský HrádokI/76, III/1529BajkaI/76, III/15753,764
076-012BajkaI/76, III/1575Kalná nad Hronom-juhI/760,685
076-A013I/76, I/51Kalnica 1I/76, III/16261,412
076-014aKalnica 1I/76, III/1626Kalnica 2I/760,314
076-014bKalnica 2I/76Nový Tekov-juhI/761,958
076-014cNový Tekov-severI/76Malé Kozmálovce-juhI/762,084
076-A015Malé Kozmálovce-severI/76Tlmače-juhI/761,830
076-A016Tlmače-severI/76KozárovceI/761,946
076-017aKozárovceI/76, III/1581Hronský Beňadik-Psiare-juhI/762,048
076-017bHronský Beňadik-Psiare-severI/76Hronský Beňadik-juhI/761,042
076-018Hronský Beňadik-severI/76I/760,942
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-A001I/79, III/3682Slovenské Nové Mesto-severI/790,175
079-003Slovenské Nové Mesto-východI/79Borša-západI/790,932
079-004aBorša-východI/79Viničky-západI/790,654
079-004bViničky-východI/79Streda nad Bodrogom 1I/790,524
079-006dStreda nad Bodrogom 2I/79, III/3687Mk-b, I/791,010
079-006cMk-b, I/79Somotor-juhI/792,431
079-007Somotor-severI/79I/79, III/36920,582
079-A008I/79, III/3692Svätá Mária-juhI/792,294
079-010Svätá Mária-severI/79Rad-Hrušov-západI/790,825
079-011Rad-Hrušov-východI/79Svätuše-západI/793,125
079-012Svätuše-východI/79Kráľovský Chlmec-západI/793,420
079-A013Kráľovský Chlmec-východI/79Dobrá nad KrčavouI/792,851
079-014Dobrá nad KrčavouIII/3699,I/79BačkaI/79, III/37002,167
079-015BačkaI/79, III/3700Boťany-západI/791,818
079-A016Boťany-východI/79Čierna-západI/791,803
079-018Čierna-východI/79I/79, III/37010,922
079-020Streda nad Bodrogom 1III/3686,I/79Streda nad Bodrogom 2I/79, III/36870,498
079-021hranica SK/HI/79, I/79AI/79, III/36821,708
079-022Vranov nad Topľou-juhI/79Lomnica-severI/791,050
079-023Lomnica-juhI/79Sačurov-severI/792,095
079-024Sačurov-juhI/79Sečovská Polianka-severI/792,319
079-025Sečovská Polianka-juhI/79VišňovIII/3650,I/792,286
079-026VišňovIII/3650,I/79Prachovany-severI/790,470
079-027Prachovany-juhI/79Dvorianky-severI/791,528
079-028Dvorianky-juhI/79Hriadky-severI/792,491
079-029Hriadky-juhI/79Vojčice-severI/791,043
079-030Vojčice-juhI/79Trebišov-Milhostov-severI/790,214
079-031Trebišov-Milhostov-juhI/79Trebišov-severI/790,523
079-032Trebišov-západI/79Nový RuskovIII/3676,I/790,903
079-033Nový RuskovIII/3676,I/79MK,I/790,743
079-034MK,I/79MK,I/790,578
079-035MK,I/79MK,I/791,656
079-036MK,I/79III/3677,I/790,736
079-037III/3677,I/79Zemplínske HradišteMK,I/792,800
079-038Zemplínske HradišteMK,I/79Zemplínsky KlečenovII/552, I/793,600
079-039Zemplínsky KlečenovII/552, I/79HrčeľIII/3679,I/790,689
079-040HrčeľIII/3679,I/79Veľaty-severI/792,463
079-041Veľaty-juhI/79LuhyňaIII/3374,I/794,066
079-042LuhyňaIII/3374,I/79Čerhov-severI/791,910
079-043Čerhov-juhI/79Malá TŕňaIII/3680,I/791,609
079-044Malá TŕňaIII/3680,I/79hranica SK/HI/79, I/79A2,162

4. VYMEDZENÉ ÚSEKY OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieSpoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-i001 Kopčany-sever I/2 Kopčany-juh I/2 2,239
002-i002 Gbely-Adamov-sever I/2 Gbely-Adamov-juh I/2 0,657
002-i003 Kúty-sever I/2 Kúty-juh I/2 2,279
002-i004 Sekule-sever I/2 Sekule-juh I/2 1,511
002-i005 Moravský Svätý Ján-sever I/2 Moravský Svätý Ján-juh I/2 1,131
002-i006 Veľké Leváre-sever I/2 Veľké Leváre-juh I/2 1,482
002-i007 Malacky-sever I/2 Malacky-juh I/2 4,063
002-i008 Stupava-sever I/2 Stupava-juh I/2 3,721
002-i009 Bratislava-sever I/2 Bratislava-Lamač I/2, D2 4,780
Zoznam úsekov na ceste I/9
009-i031 Trenčianske Mitice-západ I/9 Trenčianske Mitice-východ I/9 0,284
009-i032 Svinná-západ I/9 Svinná-východ I/9 1,103
009-i033 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-sever I/9 Bánovce nad Bebravou-juh I/9 3,994
009-i035 Brezolupy-Jerichov-západ I/9 Brezolupy-Jerichov-východ I/9 0,468
009-i036 Hradište-západ I/9 Hradište-východ I/9 0,670
009-i037 Dolné Vestenice-západ I/9 Dolné Vestenice-východ I/9 1,280
009-i038 Horné Vestenice-západ I/9 Horné Vestenice-východ I/9 0,713
009-i039 Nováky-západ I/9 Nováky-juh I/64 3,903
009-i040 Nováky-západ I/9 Nováky-východ I/9 2,214
009-i041 Nováky-juh I/64 Nováky-východ I/9 2,888
009-i042 Chrenovec-Brusno-západ I/9 Chrenovec-Brusno-východ I/9 1,211
009-i043 Jalovec-západ I/9 Jalovec-východ I/9 0,407
009-i044 Ráztočno-západ I/9 Ráztočno-východ I/9 1,056
009-i045 Handlová-sever I/9 Handlová-juh I/9 7,386
009-i046 Handlová-Nová Lehota-sever I/9 Handlová-Nová Lehota-juh I/9 0,699
009-i047 Žiar nad Hronom-západ I/9 Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65 5,702
009-i048 Žiar nad Hronom-západ I/9 Ladomerská Vieska-sever I/65 4,053
009-i049 Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65 Ladomerská Vieska-sever I/65 2,247
009-i076 Drietoma-sever I/9 Drietoma-juh I/9 2,194
Zoznam úsekov na ceste I/10
010-i006 Makov-západ I/10 Makov-východ I/10 4,541
010-i007 Kolárovice-sever I/10 Kolárovice-juh I/10 3,484
010-i008 Bytča-sever I/10 Bytča-juh I/10 1,927
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-i002 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 Čadca-Horelica I/11 12,168
011-i003 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 Čadca-juh I/11A 8,044
011-i004 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 Svrčinovec-sever I/12 3,543
011-i005 Svrčinovec-sever I/12 Čadca-Horelica I/11 9,775
011-i006 Svrčinovec-sever I/12 Čadca-juh I/11A 5,651
011-i007 Čadca-juh I/11A Čadca-Horelica I/11 4,786
011-i008 Povina-sever I/11 Povina-juh I/11 0,546
011-i009 Kysucké Nové Mesto-Budatínska Lehota I/11 Radoľa I/11 1,090
011-i010 Svrčinovec-západ D3,I/11 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 1,251
011-i011 Svrčinovec-západ D3,I/11 Čadca-Horelica I/11 10,917
011-i012 Svrčinovec-západ D3,I/11 Čadca-juh I/11A 6,793
011-i013 Svrčinovec-západ D3,I/11 Svrčinovec-sever I/12 2,292
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-i001 Čierne-juh I/12 Čierne-sever I/12 4,550
012-i002 Skalité-západ I/12 Skalité-východ I/12 7,087
Zoznam úsekov na ceste I/14
014-001 Banská Bystrica-Uľanka I/14 Harmanec-východ I/14 1,600
014-i001 Harmanec-východ I/14 Harmanec-západ I/14 1,500
014-002 Harmanec-západ I/14 Dolný Harmanec-východ I/14 1,166
014-i002 Dolný Harmanec-východ I/14 Dolný Harmanec-západ I/14 1,000
014-003 Dolný Harmanec-západ I/14 I/14 7,965
014-004 MK,I/14 Čremošné III/2174,I/14 6,532
014-005 Čremošné III/2174,I/14 I/14, I/65 4,977
Zoznam úsekov na ceste I/15
015-i001 Majerovce-juh I/15 Maj erovce-sever I/15 1,047
015-i002 Sedliská-juh I/15 Sedliská-Podčičva-sever I/15 2,413
015-i003 Benkovce-juh I/15 Benkovce-sever I/15 1,186
015-i004 Slovenská Kajňa-juh I/15 Slovenská Kajňa-sever I/15 0,284
015-i005 Malá Domaša-juh I/15 Malá Domaša-sever I/15 0,846
015-i006 Turany nad Ondavou-juh I/15 Turany nad Ondavou-sever I/15 0,747
015-i007 Miňovce-juh I/15 Miňovce-sever I/15 0,861
015-i008 Breznica-juh I/15 Breznica-sever I/15 1,897
015-i009 Stropkov-Sitník-juh I/15 Stropkov-Sitník-sever I/15 0,510
015-i010 Stropkov-juh I/15 Stropkov-sever I/15 2,799
015-i011 Tisinec-juh I/15 Tisinec-sever I/15 0,970
015-i012 Duplín-juh I/15 Duplín-sever I/15 1,065
Zoznam úsekov na ceste I/16
016-i050 Zvolen-západ I/16 Zvolen-juh I/66 2,094
016-i051 Zvolen-západ I/16 Zvolen-východ I/16 3,712
016-i052 Zvolen-juh I/66 Zvolen-východ I/16 3,925
016-i053 Zvolenská Slatina-západ I/16 Zvolenská Slatina-východ I/16 1,389
016-i054 Vígľaš-západ I/16 Vígľaš-východ I/16 1,446
016-i055 Vígľaš-Pstruša-západ I/16 Vígľaš-Pstruša-východ I/16 0,381
016-i056 Detva-západ I/16 Detva-východ I/16 1,559
016-i057 Kriváň-západ I/16 Kriváň-východ I/16 1,847
016-i058 Mýtna-západ I/16 Mýtna-východ I/16 1,442
016-i059 Lovinobaňa-sever I/16 Lovinobaňa-juh I/16 0,834
016-i060 Pinciná-západ I/16 Pinciná-východ I/16 0,745
016-i061 Rimavská Sobota-západ I/16 Rimavská Sobota-východ I/16 3,470
016-i062 Rimavská Sobota-Bakta-západ I/16 Rimavská Sobota-Bakta-východ I/16 1,252
016-i063 Bátka-západ I/16 Bátka-východ I/16 1,028
016-i064 Figa-západ I/16 Figa-východ I/16 0,745
016-i065 Čoltovo-juh I/16 Čoltovo-sever I/16 0,771
016-i066 Bohúňovo-juh I/16 Bohúňovo-sever I/16 0,778
016-i067 Plešivec-juh I/16 Plešivec-sever I/16 1,072
016-i068 Krásnohorské Podhradie-západ I/16 Krásnohorské Podhradie-východ I/16 1,597
016-i069 Čečej ovce-západ I/16 Čečej ovce-východ I/16 0,882
016-i070 Košice-Šaca-západ I/16 Košice-Šaca-východ R2 1,290
016-i071 Ožďany-západ I/16 Ožďany-východ I/16 1,394
016-i072 Stránska-západ I/16 Strán ska-východ I/16 0,853
016-i073 Tornaľa-Behynce-j uh I/16 Tornaľa-Behynce-sever I/16 1,095
016-i074 Tornaľa-západ I/16 Tornaľa-sever I/16 2,106
016-i075 Tornaľa-Starňa-juh I/16 Tornaľa-Starňa-sever I/16 0,890
016-i077 Drienovec-západ I/16 Drienovec-východ I/16 1,425
016-i078 Detva-juh R2,I/16 Detva-východ I/16 1,170
016-i079 Detva-juh R2,I/16 Detva-západ I/16 1,120
Zoznam úsekov na ceste I/17
017-i001 Košice-Šebastovce-sever I/17 Košice-Šebastovce-juh I/17 0,843
017-i002 Hani ska-Graj ciar-sever I/17 Haniska-Grajciar-juh I/17 0,570
017-i003 Seňa-sever I/17 Kechnec-juh I/17 2,762
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-i001 Kapušany-západ I/18 Kapušany-východ I/18 1,115
018-i002 Lada-západ I/18 Lada-východ I/18 1,154
018-i003 Lipníky-západ I/18 Lipníky-sever I/21 1,575
018-i004 Lipníky-západ I/18 Lipníky-východ I/18 1,441
018-i005 Lipníky-východ I/18 Lipníky-sever I/21 0,612
018-i013 Martin-sever I/18 Martin-juh 1 I/65 10,120
018-i014 Martin-sever I/18 Martin-východ I/18 5,546
018-i015 Martin-juh 1 I/65 Martin-východ I/18 7,673
018-i016 Sučany-západ I/18 Sučany-východ I/18 2,412
018-i017 Rojkov-západ I/18 Rojkov-východ I/18 0,654
018-i018 Ľubochňa-západ I/18 Hubová-východ I/18 2,558
018-i019 Ružomberok-západ I/18 Ružomberok-juh I/59 10,742
018-i020 Ružomberok-západ I/18 Ružomberok-východ I/18 5,702
018-i021 Ružomberok-západ I/18 Likavka-sever I/59 5,487
018-i022 Ružomberok-juh I/59 Ružomberok-východ I/18 7,594
018-i023 Ružomberok-juh I/59 Likavka-sever I/59 10,137
018-i024 Ružomberok-východ I/18 Likavka-sever I/59 5,097
018-i025 Štrba-západ I/18 Štrba-východ I/18 0,702
018-i026 Svit-západ I/18 Svit-východ I/18 3,611
018-i027 Poprad-západ I/18 Poprad-východ I/18 4,123
018-i028 Hozelec-západ I/18 Hozelec-východ I/18 0,543
018-i029 Švábovce-západ I/18 Švábovce-východ I/18 0,663
018-i030 Hôrka-západ I/18 Hôrka-východ I/18 2,016
018-i031 Jánovce-západ I/18 Jánovce-východ I/18 1,264
018-i032 Levoča-západ I/18 Levoča-východ I/18 3,124
018-i033 Spišský Hrhov-západ I/18 Spišský Hrhov-východ I/18 0,645
018-i034 Klčov-západ I/18 Klčov-východ I/18 0,403
018-i035 Nemešany-západ I/18 Nemešany-východ I/18 0,395
018-i036 Hendrichovce-západ I/18 Hendrichovce-východ I/18 0,896
018-i037 Bertotovce-západ I/18 Bertotovce-východ I/18 1,430
018-i038 Chminianska Nová Ves-západ I/18 Chminianska Nová Ves-východ I/18 1,911
018-i039 Malý Šariš-západ I/18 Malý Šariš-východ I/18 0,428
018-i040 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-juh 1 I/20 7,774
018-i041 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-juh 2 D1, I/80 7,633
018-i042 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-východ I/18 7,027
018-i043 Prešov-juh 1 I/20 Prešov-juh 2 D1, I/80 3,663
018-i044 Prešov-juh 1 I/20 Prešov-východ I/18 9,984
018-i045 Prešov-juh 2 D1, I/80 Prešov-východ I/18 9,867
018-i046 Ivachnová-západ D/1, I/18 Ivachnová-východ I/18 1,232
018-i047 Liptovský Mikuláš-západ I/18 Liptovský Mikuláš-východ I/18 6,338
018-i048 Podtureň-západ I/18 Podtureň-východ I/18 0,916
018-i049 Podtureň-Roveň-západ I/18 Liptovský Hrádok-východ I/18 1,933
018-i050 Hybe-západ I/18 Hybe-východ I/18 1,829
018-i051 Východná-západ I/18 Východná-východ I/18 2,192
018-i052 Korytné-západ I/18 Korytné-východ I/18 0,133
018-i053 Branisko-západ I/18 Branisko-východ I/18 0,505
018-i054 Široké-západ I/18 Široké-východ I/18 2,266
018-i055 Fričovce-západ I/18 Fričovce-východ I/18 1,995
018-i056 Radvanovce III/3601,I/18 Podlipníky-východ I/18 0,554
018-i057 Hanušovce nad Topľou-západ I/18 Hanušovce nad Topľou-východ I/18 1,634
018-i058 Bystré-sever I/18 Bystré-juh I/18 0,956
018-i059 Čierne nad Topľou-sever I/18 Čierne nad Topľou-juh I/18 1,811
018-i060 Hlinné-sever I/18 Hlinné-juh I/18 0,905
018-i061 Soľ-sever I/18 Soľ-juh I/18 1,606
018-i062 Čaklov-sever I/18 Čaklov-juh I/18 1,371
018-i063 Vranov nad Topľou-západ I/18 Vranov nad Topľou-juh I/79 3,274
018-i064 Vranov nad Topľou-západ I/18 Vranov nad Topľou-východ I/18 1,924
018-i065 Vranov nad Topľou-juh I/79 Vranov nad Topľou-východ I/18 2,722
018-132 I/15,I/18 Hencovce III/3636, III/3621, I/18 1,440
018-133 Hencovce I/18 Nižný Hrabovec-západ I/18 1,121
018-i066 Nižný Hrabovec-západ I/18 Nižný Hrabovec-východ I/18 2,000
018-134 Nižný Hrabovec-východ I/18 I/18 4,083
018-135 I/18 Strážske-západ I/18 0,745
018-i067 Strážske-západ I/18 Strážske-juh I/18 2,000
018-i068 Strážske-západ I/18 Strážske-sever I/74 2,000
018-i069 Strážske-juh I/18 Strážske-sever I/74 1,000
018-136 Strážske-juh I/18 Voľa-sever I/18 2,400
018-i070 Voľa-sever I/18 Voľa-juh I/18 1,028
018-137 Voľa-juh I/18 Nacina Ves-sever I/18 0,620
018-i071 Nacina Ves-sever I/18 Nacina Ves-juh I/18 2,645
018-138 Nacina Ves-juh I/18 Petrovce nad Laborcom-sever I/18 2,227
018-i072 Petrovce nad Laborcom-sever I/18 Petrovce nad Laborcom-juh I/18 0,783
018-139 Petrovce nad Laborcom-juh I/18 Topoľany I/18 1,444
018-140 Topoľany I/18 Michalovce-sever I/18 2,457
018-i073 Michalovce-sever I/18 Michalovce-západ I/19 4,900
018-i074 Michalovce-sever I/18 Michalovce-východ I/19 4,200
018-i075 Martin-sever I/18 Martin-juh 2 I/65 9,092
018-i076 Martin-juh 2 I/65 Martin-východ I/18 6,609
018-i077 Martin-juh 2 I/65 Martin-juh 1 I/65 12,389
Zoznam úsekov na ceste I/19
019-i001 Košice-západ R2 Košice-juh I/17 5,082
019-i002 Košice-západ R2 Košice-východ I/19 11,035
019-i003 Košice-západ R2 Košice-sever R4 10,413
019-i004 Košice-juh I/17 Košice-východ I/19 10,451
019-i005 Košice-juh I/17 Košice-sever R4 9,829
019-i006 Košice-východ I/19 Košice-sever R4 7,088
019-i007 Košické Oľšany-Nižný Olčvár-západ I/19 Košické Oľšany-Nižný Olčvár-východ I/19 0,567
019-i008 Ďurďošík-západ I/19 Ďurďošík-východ I/19 0,446
019-i009 Svinica-západ I/19 Svinica-východ I/19 1,734
019-i010 Košický Klečenov-západ I/19 Košický Klečenov-východ I/19 0,634
019-i011 Dargov-západ I/19 Dargov-východ I/19 1,736
019-i012 Sečovce-západ I/19 Sečovce-východ I/19 4,083
019-i013 Hriadky-západ I/19 Hriadky-juh I/79 1,266
019-i014 Hriadky-západ I/19 Hriadky-východ I/19 0,946
019-i015 Hriadky-západ I/19 Hriadky-sever I/79 0,992
019-i016 Hriadky-juh I/79 Hriadky-východ I/19 1,090
019-i017 Hriadky-juh I/79 Hriadky-sever I/79 1,200
019-i018 Hriadky-východ I/19 Hriadky-sever I/79 0,840
019-i019 Horovce-západ I/19 Horovce-východ I/19 0,767
019-i020 Trhovište-západ I/19 Trhovište-východ I/19 1,583
019-i021 Pozdišovce-západ I/19 Pozdi šovce-východ I/19 1,210
019-i022 Michalovce-Močarany-západ I/19 Michalovce-východ I/19 6,500
019-i023 Zalužice-západ I/19 Zalužice-východ I/19 2,107
019-i024 Lúčky-západ I/19 Lúčky-východ I/19 1,413
019-i025 Závadka-západ I/19 Závadka-východ I/19 1,253
019-i026 Nižná Rybnica-západ I/19 Nižná Rybnica-východ I/19 0,525
019-i027 Sobrance-západ I/19 Sobrance-východ I/19 1,417
019-i028 Tibava-západ I/19 Tibava-východ I/19 0,848
019-i029 Orechová-sever I/19 Orechová-juh I/19 1,380
019-i030 Krčava-sever I/19 Krčava-juh I/19 1,902
Zoznam úsekov na ceste I/20
020-i004 Kendice-sever I/20 Kendice-juh I/20 1,478
020-i005 Drienovská Nová Ves-sever I/20 Drienovská Nová Ves-juh I/20 0,755
020-i006 Ličartovce-sever I/20 Ličartovce-juh I/20 1,170
020-i007 Lemešany-sever I/20 Lemešany-juh I/20 1,752
020-i008 Janovík-sever I/20 Janovík-juh I/20 0,958
020-i009 Bretejovce-sever I/20 Bretejovce-juh I/20 1,027
020-i010 Budimír-sever I/20 Budimír-juh I/20 1,513
Zoznam úsekov na ceste I/21
021-i001 Lipníky-Podhrabina-juh III/3466,I/21 Chmeľov-Podhrabina-sever I/21 1,532
021-i002 Chmeľov-juh I/21 Chmeľov-sever I/21 0,539
021-i003 Lúčka-západ I/21 Kračúnovce-východ I/21 2,205
021-i004 Giraltovce-juh I/21 Giraltovce-sever I/21 2,629
021-i005 Giraltovce-Francovce-západ I/21 Giraltovce-Francovce-východ I/21 0,654
021-i006 Matovce-juh I/21 Matovce-sever I/21 0,282
021-i007 Soboš-juh I/21 Soboš-sever I/21 0,525
021-i008 Okrúhle-juh I/21 Okrúhle-sever I/21 1,173
021-i009 Radoma-juh I/21 Radoma-sever I/21 1,348
021-i010 Šarišský Štiavnik-juh I/21 Šarišský Štiavnik-sever I/21 1,030
021-i011 Rakovčík-juh I/21 Rakovčík-sever I/21 0,518
021-i012 Stročín-juh I/21 Stročín-sever I/21 0,871
021-i013 Svidník-juh I/21, R4 Svidník-sever I/21 4,159
021-i014 Ladomirová-j uh I/21 Ladomirová-sever I/21 1,110
021-i015 Hunkovce-juh I/21 Hunkovce-sever I/21 1,374
021-i016 Krajná Poľana-juh I/21 Krajná Poľana-sever I/21 0,896
021-i017 Nižný Komárnik-juh I/21 Nižný Komárnik-sever I/21 0,559
021-i018 Vyšný Komárnik-juh I/21 Vyšný Komárnik-sever I/21 0,309
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-i001 Lysá pod Makytou-Strelenka-západ I/49 Lysá pod Makytou-Strelenka-východ I/49 2,460
049-i002 Lysá pod Makytou-západ I/49 Lysá pod Makytou-východ I/49 2,031
049-i003 Lúky-západ I/49 Lúky-východ I/49 2,214
049-i004 Záriečie-západ I/49 Mestečko-východ I/49 2,740
049-i005 Dohňany-západ I/49 Dohňany-východ I/49 1,744
049-i006 Púchov- Vieska-Bezdedov-západ I/49 Púchov-Vieska-Bezdedov-východ I/49 0,831
049-i007 Púchov-sever I/49 Púchov-juh 1 I/49A 2,200
049-i008 Púchov-sever I/49 Púchov-juh 2 I/49 3,889
049-i009 Púchov-juh 1 I/49A Púchov-juh 2 I/49 3,788
049-i010 Dolné Kočkovce-sever I/49 R6,I/49, I/61 4,495
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-i001 Radošovce-západ I/51 Radošovce-východ I/51 1,267
051-i002 Senica-sever I/51 Senica-juh I/51 2,551
051-i003 Jablonica-sever I/51 Jablonica-juh I/51 2,677
051-i004 Trstín-sever I/51 Trstín-juh I/51 1,938
051-i005 Bíňovce-sever I/51 Bíňovce-juh I/51 1,337
051-i006 Boleráz-sever I/51 Boleráz-Klčovany-juh I/51 3,537
051-i007 Šelpice-sever I/51 Šelpice-juh I/51 1,404
051-i008 Holíč-západ I/51 Holíč-juh I/2 3,177
051-i009 Holíč-západ I/51 Holíč-východ I/51 2,013
051-i010 Holíč-juh I/2 Holíč-východ I/51 2,982
051-i011 Veľký Lapáš-západ I/51 Veľký Lapáš-východ I/51 1,486
051-i012 Vráble-západ I/51 Vráble-východ I/51 2,682
051-i013 Telince-západ I/51 Telince-východ I/51 0,757
051-i014 Čifáre-západ I/51 Čifáre-východ I/51 1,196
051-i015 Veľký Ďur-západ I/51 Veľký Ďur-východ I/51 0,984
051-i016 Veľký Ďur-Rohožnica-západ I/51 Veľký Ďur-Rohožnica-východ I/51 1,001
051-i017 Kalná nad Hronom-západ I/51 Kalná nad Hronom-juh I/76 1,935
051-i018 Kalná nad Hronom-západ I/51 Kalná nad Hronom-východ I/51 0,685
051-i019 Kalná nad Hronom-juh I/76 Kalná nad Hronom-východ I/51 1,694
051-i020 Horná Seč-západ I/51 Horná Seč-východ I/51 0,956
051-i021 Levice-západ I/51 Levice-východ I/51 4,850
051-i022 Krškany-Zajačia dolina-západ MK,I/51 Krškany-Zajačia dolina-východ I/51 0,654
051-i023 Kmeťovce-západ I/51 Kmeťovce-východ I/51 0,505
051-i024 Žemberovce-západ I/51 Žemberovce-východ I/51 1,793
051-i025 Ladzany-západ I/51 Ladzany-východ I/51 0,374
051-i026 Sebechleby-západ I/51 Sebechleby-východ I/51 1,401
051-i027 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-juh I/66 0,423
051-i028 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-východ I/66 0,728
051-i029 Hontianske Nemce-juh I/66 Hontianske Nemce-východ I/66 0,736
051-i030 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,400
051-i031 Hontianske Nemce-juh I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,500
051-i032 Hontianske Nemce-východ I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,400
051-053 Hontianske Nemce-sever I/51 I/51 4,200
051-054 MK,I/51 Kráľovce III/2561,I/51 1,200
051-055 Kráľovce III/2561,I/51 Prenčov-juh I/51 3,449
051-i033 Prenčov-juh I/51 Prenčov-sever I/51 2,400
051-056 Prenčov-sever I/51 Svätý Anton-juh I/51 4,675
051-i034 Svätý Anton-juh I/51 Svätý Anton-sever I/51 3,200
051-057 Svätý Anton-sever I/51 Banská Štiavnica-juh I/51 0,796
051-i035 Banská Štiavnica-juh I/51 Banská Štiavnica-sever I/51 5,100
051-058 Banská Štiavnica-sever I/51 Podhorie I/51 1,376
051-059 Podhorie I/51 Banská Belá-západ I/51 1,213
051-i036 Banská Belá-západ I/51 Banská Belá-sever I/51 2,500
051-060 Banská Belá-sever I/51 Dolina I/51 2,523
051-061 Dolina I/51 Kozelník-juh I/51 3,513
051-i037 Kozelník-juh I/51 Kozelník-sever I/51 0,750
051-062 Kozelník-sever I/51 Močiar I/51 4,450
051-063 Močiar MK,I/51 Hronská Breznica R1, I/51 1,488
051-i038 Popudinské Močidľany-západ I/51 Popudinské Močidľany-východ I/51 0,546
Zoznam úsekov na ceste I/54
054-i001 Moravské Lieskové-Šance-sever I/54 Moravské Lieskové-Šance-juh I/54 1,400
054-001 Moravské Lieskové-Šance-juh I/54 Bučkovec 1 I/54 1,015
054-002 Bučkovec 1 MK,I/54 Bučkovec 2 I/54 1,444
054-004 Brestové III/1242,I/54 Moravské Lieskové 1 III/1220,I/54 0,682
054-005 Moravské Lieskové 1 III/1220,I/54 Moravské Lieskové 2 III/1241,I/54 1,767
054-006 Moravské Lieskové 2 III/1241,I/54 Dolné Srnie MK,I/54 2,400
054-007 Dolné Srnie MK,I/54 Bzince pod Javorinou II/581, I/54 2,100
054-008 Bzince pod Javorinou I/54 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 0,361
054-i002 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 Nové Mesto nad Váhom-juh I/61 5,002
054-i003 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 Nové Mesto nad Váhom-sever I/61 2,402
054-i004 Bučkovec 2 I/54 Brestové III/1242,I/54 2,492
Zoznam úsekov na ceste I/57
057-i001 Horné Srnie časť Rybníky-sever I/57 Horné Srnie časť Rybníky-juh I/57 0,950
057-001 Horné Srnie časť Rybníky-juh I/57 Horné Srnie-sever I/57 3,800
057-i002 Horné Srnie-sever I/57 Horné Srnie-juh I/57 1,300
057-002 Horné Srnie-juh I/57 I/57 1,000
057-003 I/57 Nemšová-Nová Nemšová-sever I/57 0,400
057-i003 Nemšová-Nová Nemšová-sever I/57 Nemšová-Nová Nemšová-juh I/57 0,260
057-004 Nemšová-Nová Nemšová-juh I/57 Nemšová 1 I/57 0,750
057-005 Nemšová 1 III/1869,I/57 Nemšová 2 II/507, I/57 1,190
057-006 Nemšová 2 II/507, I/57 D1, I/57 0,986
057-007 D1, I/57 I/61, I/57 1,520
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-i002 Staré Hory-Polkanová-juh I/59 Staré Hory-Polkanová-sever I/59 0,193
059-i003 Staré Hory-juh I/59 Staré Hory-sever I/59 1,830
059-i004 Donovaly-Hanesy-juh I/59 Donovaly-Hanesy-sever I/59 0,237
059-i005 Donovaly-západ I/59 Donovaly-východ I/59 2,066
059-i006 Liptovská Osada-juh I/59 Liptovská Osada-sever I/59 1,518
059-i007 Vyšný Kubín-juh I/59 Vyšný Kubín-sever I/59 0,680
059-i008 Oravský Podzámok-juh I/59 Oravský Podzámok-sever I/59 1,274
059-i009 Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ I/59 Orav. Podzámok-Dolná Lehota-východ I/59 1,336
059-i010 Horná Lehota-západ I/59 Horná Lehota-východ I/59 0,952
059-i011 Sedliacka Dubová-západ I/59 Sedliacka Dubová-východ I/59 0,881
059-i012 Dlhá nad Oravou-západ I/59 Dlhá nad Oravou-východ I/59 1,353
059-i013 Krivá-západ I/59 Krivá-východ I/59 0,808
059-i014 Podbiel-juh I/59 Podbiel-sever I/59 0,883
059-i015 Nižná-západ I/59 Nižná-východ I/59 2,936
059-i016 Tvrdošín-juh I/59 Tvrdošín-sever R3,I/59 3,600
059-i017 Trstená-juh I/59 Trstená-sever I/59 3,402
059-i018 Banská Bystrica-Jakub-juh I/59 Banská Bystrica-Jakub-sever I/59 1,674
059-i019 Dolný Kubín-Kňažia-západ I/59 Dolný Kubín-Kňažia-východ I/59 0,391
059-i020 Oravský Podzámok-Široká-juh MK-b, I/59 Oravský Podzámok-Široká-sever R3,I/59, I/59A 0,800
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-i001 Považská Bystrica-juh I/61 Považská Bystrica-sever I/61 4,142
061-i002 Bytča-Hrabové-j uh I/61 Bytča-Hrabové-sever I/61 1,262
061-i003 Bratislava- Vajnory I/61, D1 Brati slava-západ I/61 0,680
061-i004 Veľký Biel-západ I/61 Veľký Biel-východ I/61 1,398
061-i005 Senec-juh I/61 Senec-východ I/62 0,706
061-i006 Senec-juh I/61 Senec-sever I/61 3,182
061-i007 Senec-východ I/62 Senec-sever I/61 3,416
061-i008 Blatné-juh I/61 Blatné-sever I/61 0,875
061-i009 Kaplna-juh I/61 Kaplna-sever I/61 0,402
061-i010 Trnava-juh 1 I/61 Trnava-juh 2 R1 4,093
061-i011 Trnava-juh 1 I/61 Trnava-východ I/51 4,058
061-i012 Madunice-juh I/61 Madunice-sever I/61 1,697
061-i013 Drahovce-juh I/61 Drahovce-sever I/61 0,377
061-i014 Piešťany-juh I/61 Piešťany-sever I/61 5,510
061-i015 Horná Streda-juh I/61 Horná Streda-sever I/61 1,118
061-i016 Brunovce-juh I/61 Potvorice-sever I/61 1,557
061-i017 Považany-juh I/61 Považany-sever I/61 2,029
061-i018 Nové Mesto nad Váhom-juh I/61 Nové Mesto nad Váhom-sever I/61 3,089
061-i019 Trenčín-juh I/61 Trenčín-sever I/61 10,031
061-i020 Trenčín-juh I/61 Trenčín-západ I/61 1,797
061-i021 Trenčín-sever I/61 Trenčín-západ I/61 9,128
061-i022 Trenčianska Teplá-Dobrá-juh I/61 Trenčianska Teplá-Dobrá- sever I/61 1,182
061-i023 Trenčianska Teplá-juh I/61 Trenčianska Teplá-sever I/61 1,009
061-i024 Dubnica nad Váhom-juh I/61 Dubnica nad Váhom-sever I/61 3,592
061-i025 Dubnica nad Váhom-Prejta-juh I/61 Dubnica nad Váhom-Prejta-sever I/61 0,385
061-i026 Ilava-Klobušice-juh I/61 Ilava-sever I/61 3,006
061-i027 Košeca-juh I/61 Košeca-sever I/61 1,665
061-i028 Košeca-Nozdrovice-juh I/61 Košeca-Nozdrovice-sever I/61 0,289
061-i029 Ladce-Tunežice-j uh I/61 Ladce-sever I/61 2,717
061-i030 Visolaje-západ I/61 Visolaje-východ I/61 1,167
061-i031 Sverepec-juh I/61 Sverepec-sever I/61 2,304
061-i032 Dolný Hričov-juh I/61 Dolný Hričov-sever I/61 3,099
061-i033 Žilina-Strážov-západ I/61 Žilina-východ I/18 9,114
061-i034 Žilina-Strážov-západ I/61 Žilina-sever I/11 4,625
061-i035 Žilina-sever I/11 Žilina-východ I/18 6,433
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-i001 Sereď-juh I/62 Šintava-východ I/62 3,983
062-i002 Sládkovičovo-západ I/62 Sládkovičovo-sever 1 I/62 0,246
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-i001 Bratislava-Ružinov 2 I/63, D1 Bratislava-juh I/63 5,012
063-i002 Rovinka-sever I/63 Dunajská Lužná-juh I/63 5,166
063-i003 Šamorín-západ I/63 Šamorín-východ I/63 3,017
063-i004 Báč-západ I/63 Báč-východ I/63 0,452
063-i005 Kútniky-západ I/63 Kútniky-východ I/63 1,252
063-i006 Dolný Bar-západ I/63 Dolný Bar-východ I/63 1,068
063-i007 Dolný Štál-sever I/63 Dolný Štál-juh I/63 1,869
063-i008 Veľký Meder-sever I/63 Veľký Meder-juh I/13 0,944
063-i009 Veľký Meder-sever I/63 Veľký Meder-východ I/63 2,962
063-i010 Veľký Meder-juh I/13 Veľký Meder-východ I/63 3,052
063-i011 Bodza-sever I/63 Bodza-juh I/63 1,163
063-i012 Tôň-sever I/63 Tôň-juh I/63 1,142
063-i013 Komárno-Nová Stráž-západ I/63 Komárno-Nová Stráž-východ I/63 2,176
063-i014 Komárno-západ I/63 Komárno-východ I/63 4,617
063-039 I/63 Iža-západ I/63 4,283
063-i015 Iža-západ I/63 Iža-východ I/63 2,800
063-040 Iža-východ I/63 Bokroš I/63 1,482
063-041 Bokroš I/63 Patince-západ I/63 2,314
063-i016 Patince-západ I/63 Patince-východ I/63 0,290
063-042 Patince-východ I/63 I/63 1,457
063-043 MK,I/63 Virt III/1465,I/63 1,829
063-044 Virt III/1465,I/63 Žitava-západ I/63 0,400
063-i017 Žitava-západ I/63 Žitava-východ I/63 0,750
063-045 Žitava-východ I/63 Radvaň nad Dunaj om-západ I/63 0,344
063-i018 Radvaň nad Dunajom-západ I/63 Radvaň nad Dunaj om-východ I/63 2,100
063-046 Radvaň nad Dunajom-východ I/63 Moča-západ I/63 1,981
063-i019 Moča-západ I/63 Moča-východ I/63 1,000
063-047 Moča-východ I/63 Búč III/1475,I/63 3,875
063-048 Búč III/1475,I/63 Mária MK,I/63 0,575
063-049 Mária MK,I/63 Kravany nad Dunajom 1 MK,I/63 1,136
063-050 Kravany nad Dunajom 1 MK,I/63 Kravany nad Dunajom 2 MK,I/63 1,129
063-051 Kravany nad Dunajom 2 MK,I/63 Čenkov MK,I/63 3,233
063-052 Čenkov I/63 Mužla-západ I/63 5,806
063-i020 Mužla-západ I/63 Mužla-východ I/63 1,300
063-053 Mužla-východ I/63 Obid1 I/63 2,050
063-054 Obid1 MK,I/63 Obid2 III/1509,I/63 0,931
063-055 Obid2 III/1509,I/63 II/509, I/63 1,334
063-056 II/509, I/63 Štúrovo-západ I/63 0,386
063-i021 Štúrovo-západ I/63 Štúrovo-sever I/63 4,000
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-i001 Hurbanovo-Zelený Háj-juh I/64 Hurbanovo-Zelený Háj-sever I/64 1,389
064-i002 Hurbanovo-juh I/64 Hurbanovo-Bohatá-sever I/64 4,078
064-i003 Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh I/64 Hurbanovo-Pavlov Dvor- sever I/64 0,469
064-i004 Bajč-juh I/64 Bajč-sever I/64 1,357
064-i005 Nové Zámky-juh I/64 Nové Zámky-sever I/64, I/75 5,952
064-i006 Nové Zámky-juh I/64 Nové Zámky-východ I/75 7,239
064-i007 Nové Zámky-východ I/75 Nové Zámky-sever I/64, I/75 3,399
064-i008 Komjatice-juh I/64 Veľký Kýr-sever I/64 5,402
064-i009 Branč-juh I/64 Branč-sever I/64 2,283
064-i010 Ivanka pri Nitre-juh I/64 Ivanka pri Nitre-sever I/64 3,100
064-i011 Nitra-juh I/64 Nitra-východ 1 I/51 9,795
064-i012 Nitra-juh I/64 Nitra-východ 2 I/65 9,550
064-i013 Nitra-juh I/64 Nitra-sever R1 9,751
064-i014 Nitra-východ 1 I/51 Nitra-východ 2 I/65 2,294
064-i015 Nitra-východ 1 I/51 Nitra-sever R1 2,730
064-i016 Nitra-východ 2 I/65 Nitra-sever R1 2,352
064-i017 Nitra-Drážovce-juh I/64 Nitra-Drážovce-sever I/64, II/593 1,659
064-i018 Čakaj ovce-juh I/64 Čakajovce-sever I/64 0,714
064-i019 Jelšovce-juh I/64 Jelšovce-sever I/64 1,224
064-i020 Výčapy-Opatovce-j uh I/64 Výčapy-Opatovce-sever I/64 2,384
064-i021 Koniarovce-juh I/64 Ludanice-sever I/64 9,808
064-i022 Chrabrany-juh I/64 Chrabrany-sever I/64 1,533
064-i023 Topoľčany-juh I/64 Krušovce-juh I/64 3,185
064-i024 Krušovce-juh I/64 Rajčany-sever I/64 5,436
064-i025 Žabokreky nad Nitrou-juh I/64 Žabokreky nad Nitrou-sever I/64 2,094
064-i026 Partizánske-Malé Bielice-západ I/64 Malé Uherce-východ I/64 6,585
064-i027 Oslany-juh I/64 Oslany-sever I/64 1,646
064-i028 Čereňany-juh I/64 Čereňany-sever I/64 1,568
064-i029 Bystričany-juh I/64 Bystričany-sever I/64 0,582
064-i030 Bystričany-Vieska-juh I/64 Bystričany-Vieska-sever I/64 0,310
064-i031 Zemianske Kostoľany-juh I/64 Zemianske Kostoľany-sever I/64 1,348
064-i032 Prievidza-sever I/64 Prievidza-juh I/64 3,400
064-i033 Prievidza-sever I/64 Prievidza-východ I/64 3,300
064-i034 Prievidza-juh I/64 Prievidza-východ I/64 0,840
064-037 Prievidza-sever I/64 Nedožery-Brezany-j uh I/64 2,973
064-i035 Nedožery-Brezany-j uh I/64 Nedožery-Brezany-sever I/64 1,900
064-038 Nedožery-Brezany-sever I/64 Pravenec-Kolónia-juh I/64 1,152
064-039 Pravenec-Kolónia-sever I/64 Poluvsie 2 MK,I/64 0,385
064-040 Poluvsie 2 MK,I/64 Pravenec 1 MK,I/64 0,474
064-041 Pravenec 1 MK,I/64 Pravenec 2 MK,I/64 0,800
064-042 Pravenec 2 I/64 Nitrianske Pravno-juh I/64 0,900
064-i036 Nitrianske Pravno-juh I/64 Nitrianske Pravno-sever I/64 1,900
064-043 Nitrianske Pravno-sever I/64 Kľačno-juh I/64 1,187
064-i037 Kľačno-juh I/64 Kľačno-sever I/64 3,500
064-044 Kľačno-sever I/64 I/64 7,123
064-045 MK,I/64 Čičmany III/2112,I/64 4,022
064-046 Čičmany III/2112,I/64 Fačkov-juh I/64 2,095
064-i038 Fačkov-juh I/64 Fačkov-sever I/64 1,400
064-047 Fačkov-sever I/64 Rajecká Lesná-juh I/64 3,662
064-i039 Rajecká Lesná-juh I/64 Rajeká Lesná-sever I/64 0,600
064-048 Rajeká Lesná-sever I/64 Šuja-juh I/64 1,915
064-i040 Šuja-juh I/64 Šuja-sever I/64 0,800
064-049 Šuja-sever I/64 Rajec-juh I/64 0,400
064-i041 Rajec-juh I/64 Rajec-sever I/64 3,000
064-050 Rajec-sever I/64 Kľače-juh I/64 1,000
064-i042 Kľače-juh I/64 Kľače-sever I/64 0,750
064-051 Kľače-sever I/64 Zbyňov I/64 0,921
064-052 Zbyňov I/64 Konská-západ I/64 0,908
064-i043 Konská-západ I/64 Rajecké Teplice-východ I/64 2,500
064-053 Rajecké Teplice-východ I/64 Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64 0,750
064-i044 Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64 Poluvsie nad Rajčiankou-východ I/64 1,200
064-054 Poluvsie nad Rajčiankou-východ I/64 Turie I/64 1,924
064-055 Turie I/64 Porúbka-juh I/64 0,600
064-i045 Porúbka-juh I/64 Porúbka-sever I/64 0,650
064-056 Porúbka-sever I/64 Porúbka I/64 0,270
064-057 Porúbka I/64 Lietavská Lúčka-juh I/64 0,514
064-i047 Lietavská Lúčka-juh I/64 Žilina-východ I/18 10,749
064-i048 Lietavská Lúčka-juh I/64 Žilina-sever I/64 9,318
064-i049 Lietavská Lúčka-juh I/64 Žilina-západ I/64 10,218
064-i050 Pravenec-Kolónia-juh I/64 Pravenec-Kolónia-sever I/64 0,242
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-i001 Volkovce-Olichov-západ I/65 Volkovce-Olichov-východ I/65 0,477
065-i002 Bzenica-juh I/65 Bzenica-sever I/65 0,522
065-i003 Hliník nad Hronom-západ I/65 Hliník nad Hronom-východ I/65 1,237
065-i004 Bartošova Lehôtka-juh I/65 Bartošova Lehôtka-sever I/65 1,666
065-i005 Kremnica-juh I/65 Kremnica-sever I/65 3,004
065-i006 Kremnické Bane-juh I/65 Kremnické Bane-sever I/65 1,581
065-i007 Turček-juh I/65 Turček-sever I/65 0,878
065-i008 Horná Štubňa-juh I/65 Horná Štubňa-sever I/65 1,796
065-i009 Turčianske Teplice-Diviaky-juh I/65 Turčianske Teplice-Diviaky-sever I/65 1,246
065-i010 Košťany nad Turcom-juh I/65 Košťany nad Turcom-sever I/65 0,544
065-i011 Orovnica-juh I/65 Orovnica-sever I/65 1,483
065-i012 Nová Baňa-juh I/65 Nová Baňa-sever I/65 1,430
065-i013 Beladice-západ I/65 Beladice-východ I/65 1,044
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-i001 Šahy-juh I/66 Šahy-sever I/66 3,033
066-i002 Hrkovce-východ I/66 Hrkovce-západ I/66 1,029
066-i003 Horné Semerovce-juh I/66 Horné Semerovce-sever I/66 0,764
066-i004 Hokovce-juh I/66 Hokovce-sever I/66 1,164
066-i005 Dudince-juh I/66 Dudince-sever I/66 0,948
066-i006 Terany-juh I/66 Terany-sever I/66 1,411
066-i007 Hontianske Tesáre-juh I/66 Hontianske Tesáre-sever I/66 0,992
066-i008 Domaníky-juh I/66 Domaníky-sever I/66 0,905
066-i009 Hontianske Nemce-Rakovec-západ I/66 Hontianske Nemce-Rakovec-východ I/66 1,245
066-i010 Devičie-juh I/66 Devičie-sever I/66 0,233
066-i011 Krupina-juh I/66 Krupina-sever I/66 3,936
066-i012 Dobrá Niva-juh I/66 Dobrá Niva-sever I/66 1,843
066-i013 Podzámčok-juh I/66 Podzámčok-sever I/66 0,550
066-i014 Podbrezová-Lopej -západ I/66 Podbrezová-Lopej -východ I/66 0,667
066-i015 Podbrezová-Skalica-západ I/66 Valaská-Piesok-sever I/72 6,397
066-i016 Podbrezová-západ I/66 Podbrezová-východ I/66 3,100
066-i017 Podbrezová-východ I/66 Podbrezová-sever I/72 3,500
066-050 Podbrezová-východ I/66 Hronec I/66 0,892
066-051 Hronec I/66 Valaská-západ I/66 1,582
066-i018 Valaská-západ I/66 Valaská-východ I/66 0,900
066-052 Valaská-východ I/66 I/66 0,789
066-053 I/66 Brezno-západ I/66 1,475
066-i019 Brezno-západ I/66 Brezno-východ I/66 4,427
066-i020 Brezno-západ I/66 Brezno-sever I/66 3,727
066-i021 Brezno-sever I/66 Brezno-východ I/66 3,500
066-054 Brezno-sever I/66 Zadné Halny-západ I/66 0,544
066-i022 Zadné Halny-západ I/66 Zadné Halny-východ I/66 1,300
066-055 Zadné Halny-východ I/66 Buj akovo-západ I/66 0,302
066-i023 Bujakovo-západ I/66 Buj akovo-východ I/66 1,100
066-056 Buj akovo-východ I/66 Filipovo I/66 3,084
066-057 Filipovo I/66 Gašparovo-západ I/66 0,614
066-i024 Gašparovo-západ I/66 Gašparovo-východ I/66 0,800
066-058 Gašparovo-východ I/66 Beňuš-západ I/66 0,375
066-i025 Beňuš-západ I/66 Beňuš-východ I/66 1,500
066-059 Beňuš-východ I/66 Bacúch I/66 3,930
066-060 Bacúch I/66 Polomka-západ I/66 2,700
066-i026 Polomka-západ I/66 Polomka-východ I/66 1,325
066-061 Polomka-východ I/66 Hámor-západ I/66 1,719
066-i027 Hámor-západ I/66 Hámor-východ I/66 0,510
066-062 Hámor-východ I/66 Závadka nad Hronom-západ I/66 1,084
066-i028 Závadka nad Hronom-západ I/66 Závadka nad Hronom-východ I/66 1,700
066-063 Závadka nad Hronom-východ I/66 Heľpa-západ I/66 2,175
066-i029 Heľpa-západ I/66 Heľpa-východ I/66 1,800
066-064 Heľpa-východ I/66 Pohorelá-západ I/66 2,200
066-i030 Pohorelá-západ I/66 Pohorelá-východ I/66 0,600
066-065 Pohorelá-východ I/66 Pohorelská Maša-západ I/66 1,000
066-i031 Pohorelská Maša-západ I/66 Pohorelská Maša-východ I/66 1,300
066-066 Pohorelská Maša-východ I/66 Vaľkovňa-západ I/66 0,851
066-i032 Vaľkovňa-západ I/66 Vaľkovňa-východ I/66 2,200
066-067 Vaľkovňa-východ I/66 Zlatno I/66 0,650
066-068 Zlatno MK,I/66 Šumiac III/2387,I/66 3,401
066-069 Šumiac I/66 Červená Skala-západ I/66 0,650
066-i033 Červená Skala-západ I/66 Červená Skala-východ I/66,II/531 1,000
066-070 Červená Skala-východ I/66,II/531 I/66 4,012
066-071 I/66 Telgárt-juh I/66 0,381
066-i034 Telgárt-juh I/66 Telgárt-východ I/66 1,600
066-072 Telgárt-východ I/64 Pusté Pole I/64 5,815
066-073 Pusté Pole I/66 Vernár-juh I/66 6,299
066-i035 Vernár-juh I/66 Vernár-sever I/66 1,800
066-074 Vernár-sever I/66 Hranovnica-juh I/66 6,468
066-i036 Hranovnica-juh I/66 Hranovnica-sever I/66 1,800
066-075 Hranovnica-sever I/66 MK,I/66 0,843
066-076 MK,I/66 MK,I/66 2,200
066-077 MK,I/66 Poprad-Kvetnica-juh I/66 0,700
066-i037 Poprad-Kvetnica-juh I/66 Poprad-Kvetnica-sever I/66 0,500
066-078 Poprad-Kvetnica-sever I/66 MK,I/66 2,405
066-079 MK,I/66 Poprad-juh I/66 0,541
066-i038 Poprad-juh I/66 Poprad-východ I/18 2,300
066-i039 Poprad-juh I/66 Poprad-sever D1, I/66 4,500
066-i040 Poprad-juh I/66 Poprad-západ I/18 3,955
066-i041 Poprad-východ I/18 Poprad-sever D1, I/66 4,337
066-i042 Poprad-sever D1, I/66 Poprad-západ I/18 6,643
066-080 Poprad-sever D1, I/66 Mlynica III/3093,I/66 3,100
066-081 Mlynica III/3093,I/66 Veľká Lomnica-juh I/66 1,339
066-i043 Veľká Lomnica-juh I/66 Veľká Lomnica-sever I/66 0,998
066-082 Veľká Lomnica-sever I/66 Huncovce-juh I/66 0,507
066-i044 Huncovce-juh I/66 Huncovce-sever I/66 1,100
066-083 Huncovce-sever I/66 MK,I/66 1,966
066-084 MK,I/66 Kežmarok-juh I/66 1,039
066-i045 Kežmarok-juh I/66 Kežmarok-sever I/66 3,200
066-085 Kežmarok-sever I/66 Pradiareň MK,I/66 1,437
066-086 Pradiareň MK,I/66 Spišská Belá-Strážky-juh I/66 0,529
066-i046 Spišská Belá-Strážky-juh I/66 Spišská Belá-Strážky-sever I/66 1,100
066-087 Spišská Belá-Strážky-sever I/66 Spišská Belá-juh I/66 1,024
066-i047 Spišská Belá-juh I/66 Spišská Belá-sever I/77 1,900
066-i048 Spišská Belá-juh I/66 Spišská Belá-západ I/66 1,900
066-i049 Spišská Belá-sever I/77 Spišská Belá-západ I/66 2,200
066-088 Spišská Belá-západ I/66 Rakúsy III/3098,I/66 5,557
066-089 Rakúsy III/3098,I/66 Vysoké Tatry II/537, I/66 3,089
066-090 Vysoké Tatry II/537, I/66 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh I/66 0,785
066-i050 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh I/66 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever I/66 1,100
066-091 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever I/66 Ždiar-východ I/66 4,304
066-i051 Ždiar-východ I/66 Ždiar-západ I/66 2,900
066-092 Ždiar-západ I/66 MK,I/66 2,300
066-093 MK,I/66 Podspády-východ I/66 5,000
066-i052 Podspády-východ I/66 Podspády-západ I/66 0,350
066-094 Podspády-západ I/66 Tatranská Javorina-východ I/66 2,033
066-i053 Tatranská Javorina-východ I/66 Tatranská Javorina-západ I/66 1,000
066-095 Tatranská Javorina-západ I/66 Lysá Poľana-východ I/66 2,300
066-i054 Lysá Poľana-východ I/66 Lysá Poľana-západ I/66 0,160
066-i055 Zvolen-západ 2 I/66 Zvolen-sever I/66 2,395
Zoznam úsekov na ceste I/67
067-001 hranica SK/H I/67 Abovce II/571, I/67 1,795
067-002 Abovce II/571, I/67 Kráľ-juh I/67 0,229
067-i001 Kráľ-juh I/67 Kráľ-sever I/67 1,000
067-003 Kráľ-sever I/67 Riečka-juh I/67 0,515
067-i002 Riečka-juh I/67 Riečka-sever I/67 0,750
067-004 Riečka-sever I/67 Štrkovec-juh I/67 1,480
067-i003 Štrkovec-juh I/67 Štrkovec-sever I/67 1,000
067-005 Štrkovec-sever I/67 Včelince-Kerepec-j uh I/67 0,483
067-i004 Včelince-Kerepec-j uh I/67 Včelince-Kerepec-sever I/67 0,450
067-006 Včelince-Kerepec-sever I/67 Včelince III/2765, III/2766, I/67 1,863
067-007 Včelince III/2765, III/2766, I/67 R2,I/67 1,389
067-008 R2,I/67 Tornaľa-juh I/67 0,257
067-i005 Tornaľa-juh I/67 Tornaľa-sever I/16 3,600
067-i006 Tornaľa-juh I/67 Tornaľa-západ I/16 2,900
067-009 I/16, I/67 Rožňava-juh I/67 0,274
067-i007 Rožňava-juh I/67 Rožňava-sever I/67 1,882
067-010 Rožňava-sever I/67 Rožňavská Baňa MK,I/67 0,944
067-011 Rožňavská Baňa MK,I/67 Nadabula III/3027, III/3028, I/67 1,519
067-012 Nadabula III/3027, III/3028, I/67 Betliar-juh I/67 2,036
067-i008 Betliar-juh I/67 Betliar-sever I/67 0,700
067-013 Betliar-sever I/67 Gemerská Poloma-východ I/67 1,381
067-i009 Gemerská Poloma-východ I/67 Gemerská Poloma-západ I/67 1,100
067-014 Gemerská Poloma-západ I/67 Henckovce-východ I/67 2,846
067-i010 Henckovce-východ I/67 Henckovce-západ I/67 0,700
067-015 Henckovce-západ I/67 II/587, I/67 0,321
067-016 II/587, I/67 Nižná Slaná-juh I/67 0,672
067-i011 Nižná Slaná-juh I/67 Nižná Slaná-sever I/67 0,650
067-017 Nižná Slaná-sever I/67 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh I/67 1,085
067-i012 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh I/67 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever I/67 1,197
067-018 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever I/67 Gočovo-juh I/67 0,763
067-i013 Gočovo-juh I/67 Gočovo-sever I/67 0,700
067-019 Gočovo-sever I/67 Vlachovo-juh I/67 0,579
067-i014 Vlachovo-juh I/67 Vlachovov-sever I/67 0,900
067-020 Vlachovov-sever I/67 Vyšná Slaná III/3033,I/67 3,519
067-021 Vyšná Slaná III/3033,I/67 Dobšiná-juh I/67 1,155
067-i015 Dobšiná-juh I/67 Dobšiná-sever I/67 2,240
067-022 Dobšiná-sever I/67 Dedinky II/535, I/67 6,718
067-023 Dedinky II/535, I/67 MK,I/67 2,438
067-024 MK,I/67 Stratená-východ I/67 1,303
067-i016 Stratená-východ I/67 Stratená-západ I/67 1,100
067-025 Stratená-západ I/67 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ I/67 4,000
067-i017 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ I/67 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ I/67 0,240
067-026 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ I/67 III/3036,I/67 0,300
067-027 III/3036,I/67 Pusté Pole I/66, I/67 4,807
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-i011 Mníšek nad Popradom-sever I/68 Mníšek nad Popradom-juh I/68 3,250
068-014 Mníšek nad Popradom-juh I/68 Hraničné-sever I/68 2,100
068-i012 Hraničné-sever I/68 Hraničné-juh I/68 0,650
068-015 Hraničné-juh I/68 Kremná III/3129,I/68 2,500
068-016 Kremná III/3129,I/68 Jarabina MK,I/68 3,624
068-017 Jarabina MK,I/68 MK,I/68 1,900
068-018 MK,I/68 Stará Ľubovňa-sever I/68 0,862
068-i013 Stará Ľubovňa-sever I/68 Stará Ľubovňa-západ I/77 1,000
068-i014 Stará Ľubovňa-sever I/68 Stará Ľubovňa-východ I/68 1,900
068-i015 Stará Ľubovňa-západ I/77 Stará Ľubovňa-východ I/68 2,600
068-019 Stará Ľubovňa-východ I/68 III/3120,I/68 2,178
068-020 III/3120,I/68 Chmeľnica III/3145,I/68 0,795
068-021 Chmeľnica III/3145,I/68 III/3144,I/68 1,564
068-022 III/3144,I/68 Plavnica-západ I/68 2,494
068-i016 Plavnica-západ I/68 Plavnica-východ I/68 2,200
068-023 Plavnica-východ I/68 Hromoš III/3137,I/68 2,138
068-024 Hromoš III/3137,I/68 Kozelec III/3151,I/68 2,067
068-025 Kozelec III/3151,I/68 Plaveč-západ I/68 0,917
068-i017 Plaveč-západ I/68 Plaveč-východ I/68 0,500
068-026 Plaveč-východ I/68 Ľubotín-sever I/77, I/68 2,431
068-i018 Ľubotín-sever I/77, I/68 Ľubotín-juh I/68 1,400
068-027 Ľubotín-juh I/68 Ďurková III/3136,I/68 1,042
068-028 Ďurková III/3136,I/68 Šarišské Jastrabie III/3135,I/68 0,168
068-029 Šarišské Jastrabie III/3135,I/68 Pusté Pole III/3154,I/68 3,383
068-030 Pusté Pole III/3154,I/68 Kyjov III/3134,III/3133, I/68 1,572
068-031 Kyjov III/3134,III/3133, I/68 Kamenica-sever I/68 3,600
068-i019 Kamenica-sever I/68 Kamenica-juh I/68 1,000
068-032 Kamenica-juh I/68 Lipany-sever I/68 1,139
068-i020 Lipany-sever I/68 Lipany-juh I/68 2,800
068-033 Lipany-juh I/68 Rožkovany III/3188,I/68 1,900
068-034 Rožkovany III/3188,I/68 Milpoš III/3187,I/68 1,119
068-035 Milpoš III/3187,I/68 Červenica pri Sabinove-západ I/68 0,583
068-i021 Červenica pri Sabinove-západ I/68 Červenica pri Sabinove-východ I/68 1,700
068-036 Červenica pri Sabinove-východ I/68 Pečovská Nová Ves-západ III/3183,I/68 0,271
068-i022 Pečovská Nová Ves-západ III/3183,I/68 Pečovská Nová Ves-východ I/68 1,800
068-037 Pečovská Nová Ves-východ I/68 Sabinov-sever I/68 1,207
068-i023 Sabinov-sever I/68 Sabinov-Okrucany-juh I/68 5,100
068-038 Sabinov-Okrucany-juh I/68 Šarišské Michaľany-západ I/68 1,575
068-i024 Šarišské Michaľany-západ I/68 Šarišské Michaľany-východ I/68 0,900
068-039 Šarišské Michaľany-východ I/68 Gregorovce III/3452,I/68 3,774
068-040 Gregorovce III/3452,I/68 MK,I/68 1,100
068-041 MK,I/68 MK,I/68 0,800
068-042 MK,I/68 Veľký Šariš III/3451,III/3179, I/68 0,700
068-043 Veľký Šariš III/3451,III/3179, I/68 Prešov-sever I/68 3,057
068-i025 Prešov-sever I/68 Prešov-západ I/18 5,300
068-i026 Prešov-sever I/68 Prešov-juh 1 I/20 9,813
068-i027 Prešov-sever I/68 Prešov-juh 2 D1, I/80 9,660
068-i028 Prešov-sever I/68 Prešov-východ I/18 7,200
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-i001 Kováčová-juh I/69 Kováčová-sever I/69 0,315
069-i002 Sliač-juh I/69 Sliač-sever I/69 1,503
069-i003 Banská Bystrica-juh I/69, R1 Banská Bystrica-východ I/66 8,944
069-i004 Banská Bystrica-juh I/69, R1 Banská Bystrica-sever I/59 7,293
069-i005 Banská Bystrica-východ I/66 Banská Bystrica-sever I/59 6,587
Zoznam úsekov na ceste I/70
070-i001 Párnica-juh I/70 Párnica-sever I/70 2,052
070-i002 Istebné-západ I/70 Istebné-východ I/70 0,653
070-i003 Veličná-západ I/70 Veličná-východ I/70 1,684
070-i004 Dolný Kubín-západ I/70 Dolný Kubín-juh I/59 4,387
070-i005 Dolný Kubín-západ I/70 Dolný Kubín-východ I/59 2,526
070-i006 Dolný Kubín-juh I/59 Dolný Kubín-východ I/59 2,709
Zoznam úsekov na ceste I/71
071-001 Lučenec 1 I/16, I/71 Lučenec 2 III/2655,I/71 1,849
071-002 Lučenec 2 III/2655,I/71 Lučenec-Fabianka-sever I/71 0,300
071-i001 Lučenec-Fabianka-sever I/71 Lučenec-Fabianka-juh I/71 1,200
071-003 Lučenec-Fabianka-juh I/71 Holiša-Krutkova Osada-sever I/71 1,400
071-i002 Holiša-Krutkova Osada-sever I/71 Holiša-Krutkova Osada-juh I/71 0,450
071-004 Holiša-Krutkova Osada-juh I/71 Holiša III/2668,I/71 1,400
071-005 Holiša III/2668,I/71 Lazy III/2652,I/71 0,270
071-006 Lazy III/2652,I/71 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever I/71 0,750
071-i003 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever I/71 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ I/71 0,750
071-007 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ I/71 Fiľakovské Kováče-západ I/71 1,000
071-i004 Fiľakovské Kováče-západ I/71 Fiľakovské Kováče-východ I/71 0,550
071-008 Fiľakovské Kováče-východ I/71 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-sever III/2669,I/71 0,950
071-i005 Fiľ akovské Kováče-Kurtáň-sever III/2669,I/71 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh I/71 1,000
071-009 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh I/71 MK,I/71 0,944
071-010 MK,I/71 Fiľakovo 1 II/571, I/71 0,571
071-011 Fiľakovo 1 II/571, I/71 Fiľakovo 2 III/2673, I/71 0,941
071-012 Fiľakovo 2 III/2673, I/71 Biskupice-sever I/71 1,461
071-i006 Biskupice-sever I/71 Biskupice-juh I/71 1,700
071-013 Biskupice-juh I/71 Belina III/2675, I/71 0,338
071-014 Belina III/2675,I/71 Radzovce-sever I/71 1,785
071-i007 Radzovce-sever I/71 Radzovce-juh I/71 1,600
071-015 Radzovce-juh I/71 Čakanovce III/2657, I/71 0,506
071-016 Čakanovce III/2657,I/71 Šiatorská Bukovinka-sever I/71 1,140
071-i008 Šiatorská Bukovinka-sever I/71 Šiatorská Bukovinka-juh I/71 2,600
071-017 Šiatorská Bukovinka-juh I/71 hranica SK/H I/71 1,014
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-i001 Bystrá-juh I/72 Bystrá-sever I/72 1,489
072-i002 Mýto pod Ďumbierom-juh I/72 Mýto pod Ďumbierom-sever I/72 1,990
072-i003 Jarabá-juh I/72 Jarabá-sever I/72 1,517
072-i004 Nižná Boca-juh I/72 Nižná Boca-sever I/72 0,774
072-i005 Rimavská Sobota-sever I/72 Rimavská Sobota-západ I/16 1,200
072-i006 Rimavská Sobota-sever I/72 Rimavská Sobota-východ I/16 3,900
072-008 Rimavská Sobota-sever I/72 Čerenčany III/2772, I/72 1,343
072-009 Čerenčany III/2772,I/72 Kružno III/2773, I/72 0,242
072-010 Kružno III/2773,I/72 Veľké Teriakovce-juh I/72 2,247
072-i007 Veľké Teriakovce-juh I/72 Veľké Teriakovce-sever I/72 1,100
072-011 Veľké Teriakovce-sever I/72 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh I/72 1,042
072-i008 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh I/72 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever I/72 0,900
072-012 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever I/72 Hrachovo-juh I/72 1,100
072-i009 Hrachovo-juh I/72 Hrachovo-sever I/72 1,000
072-013 Hrachovo-sever I/72 Kociha-juh I/72 0,739
072-i010 Kociha-juh I/72 Kociha-sever I/72 0,450
072-014 Kociha-sever I/72 Rimavské Zalužany-juh I/72 2,184
072-i011 Rimavské Zalužany-juh I/72 Rimavské Zalužany-sever I/72 0,450
072-015 Rimavské Zalužany-sever I/72 Rimavská Baňa-juh I/72 0,514
072-i012 Rimavská Baňa-juh I/72 Rimavská Baňa-sever I/72 0,850
072-016 Rimavská Baňa-sever I/72 Rimavské Brezovo-juh I/72 2,321
072-i013 Rimavské Brezovo-juh I/72 Rimavské Brezovo-sever I/72 1,200
072-017 Rimavské Brezovo-sever I/72 Hnúšťa-juh I/72 1,498
072-i014 Hnúšťa-juh I/72 Hnúšťa-sever I/72 3,200
072-018 Hnúšťa-sever I/72 MK,I/72 0,516
072-019 MK,I/72 Mútnik - Skálie III/2781, I/72 1,422
072-020 Mútnik - Skálie III/2781,I/72 MK,I/72 0,670
072-021 MK,I/72 MK,I/72 0,832
072-022 MK,I/72 Hnúšťa-Hačava-juh I/72 1,074
072-i015 Hnúšťa-Hačava-juh I/72 Hnúšťa-Hačava-sever I/72 0,450
072-023 Hnúšťa-Hačava-sever I/72 Tisovec-Rimavská Píla-juh I/72 2,221
072-i016 Tisovec-Rimavská Píla-juh I/72 Tisovec-Rimavská Píla-sever I/72 0,950
072-024 Tisovec-Rimavská Píla-sever I/72 Tisovec-juh I/72 1,000
072-i017 Tisovec-juh I/72 Tisovec-sever I/72 3,800
072-025 Tisovec-sever I/72 Bánovsko III/2769, I/72 6,157
072-026 Bánovsko III/2769,I/72 MK,I/72 4,338
072-027 MK,I/72 Pohronská Polhora-východ I/72 3,184
072-i018 Pohronská Polhora-východ I/72 Michalová-západ I/72 4,000
072-028 Michalová-západ I/72 MK,I/72 0,872
072-029 MK,I/72 Brezno-Rohožná-východ I/72 3,261
072-i019 Brezno-Rohožná-východ I/72 Brezno-Rohožná-západ I/72 1,200
072-030 Brezno-Rohožná-západ I/72 Brezno-východ I/72 2,974
Zoznam úsekov na ceste I/74
074-001 Strážske-sever I/74 MK,I/74 1,497
074-002 MK,I/74 Brekov-juh I/74 0,930
074-i001 Brekov-juh I/74 Brekov-sever I/74 1,200
074-003 Brekov-sever I/74 Humenné-západ I/74 3,400
074-i002 Humenné-západ I/74 Humenné-východ I/74 4,600
074-004 Humenné-východ I/74 Hažín nad Cirochou-západ I/74 2,530
074-i003 Hažín nad Cirochou-západ I/74 Hažín nad Cirochou-východ I/74 0,850
074-005 Hažín nad Cirochou-východ I/74 Kamenica nad Cirochou-západ I/74 1,231
074-i004 Kamenica nad Cirochou-západ I/74 Kamenica nad Cirochou-východ I/74 2,400
074-006 Kamenica nad Cirochou-východ I/74 Modra nad Cirochou III/3837,I/74 2,333
074-007 Modra nad Cirochou III/3837,I/74 Dlhé nad Cirochou-západ I/74 0,468
074-i005 Dlhé nad Cirochou-západ I/74 Dlhé nad Cirochou-východ I/74 3,500
074-008 Dlhé nad Cirochou-východ I/74 Belá nad Cirochou-západ I/74 1,528
074-i006 Belá nad Cirochou-západ I/74 Belá nad Cirochou-východ I/74 1,300
074-009 Belá nad Cirochou-východ I/74 Snina-západ I/74 1,113
074-i007 Snina-západ I/74 Snina-východ I/74 5,000
074-010 Snina-východ I/74 Stakčín-západ I/74 2,385
074-i008 Stakčín-západ I/74 Stakčín-východ I/74 2,356
074-011 Stakčín-východ I/74 Kalná Roztoka III/3892,I/74 1,630
074-012 Kalná Roztoka III/3892,I/74 Kolonica-sever I/74 2,634
074-i009 Kolonica-sever I/74 Kolonica-juh I/74 2,400
074-013 Kolonica-juh I/74 Ladomírov-západ I/74 3,348
074-i010 Ladomírov-západ I/74 Ladomírov-východ I/74 2,300
074-014 Ladomírov-východ I/74 Klenová II/566, I/74 4,314
074-015 Klenová II/566, I/74 Michajlov III/3893,I/74 0,997
074-016 Michajlov III/3893,I/74 Ubľa-západ I/74 0,315
074-i011 Ubľa-západ I/74 Ubľa-východ I/74 3,000
074-017 Ubľa-východ I/74 hranica SK/UA I/74 1,054
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-i001 Sládkovičovo-sever 2 I/75 Sládkovičovo-východ I/75 0,509
075-i003 Šaľa-západ I/75 Šala-Veča-východ I/75 4,017
075-i004 Trnovec nad Váhom-západ I/75 Trnovec nad Váhom-východ I/75 1,424
075-i005 Jatov-sever I/75 Jatov-juh I/75 1,426
075-i006 Tvrdošovce-sever I/75 Tvrdošovce-juh I/75 2,878
075-i007 Dvory nad Žitavou-západ I/75 Dvory nad Žitavou-východ I/75 1,653
075-i008 Kolta-západ I/75 Kolta-východ I/75 1,312
075-i009 Čaka-juh I/75 Čaka-sever I/75 1,417
075-i010 Tekovské Lužany-juh I/75 Tekovské Lužany-východ I/75 2,405
075-i011 Demandice-západ I/75 Demnadice-východ I/75 1,483
075-049 I/66, I/75 Slatina-západ I/75 1,800
075-i012 Slatina-západ I/75 Slatina-východ I/75 0,700
075-050 Slatina-východ I/75 Bodor MK,I/75 4,500
075-051 Bodor MK,I/75 Plášťovce 1 III/1556,I/75 1,234
075-052 Plášťovce 1 III/1556,I/75 Plášťovce 2 III/2592,I/75 1,657
075-053 Plášťovce 2 III/2592,I/75 Hrušov III/2566,I/75 10,627
075-054 Hrušov III/2566,I/75 Čelovce III/2568,I/75 3,413
075-055 Čelovce III/2568,I/75 Opavské Lazy III/2582,I/75 2,107
075-056 Opavské Lazy III/2582,I/75 Opava MK,I/75 2,804
075-057 Opava MK,I/75 Kosihovce 1 MK,I/75 2,113
075-058 Kosihovce 1 MK,I/75 Kosihovce 2 III/2593,I/75 1,026
075-059 Kosihovce 2 III/2593,I/75 Čebovce-západ I/75 1,102
075-i013 Čebovce-západ I/75 Čebovce-východ I/75 0,550
075-060 Čebovce-východ I/75 Príbelce-juh I/75 2,560
075-i014 Príbelce-juh I/75 Príbelce-sever I/75 0,700
075-061 Príbelce-sever I/75 Dolné Plachtince-západ I/75 3,264
075-i015 Dolné Plachtince-západ I/75 Dolné Plachtince-východ I/75 1,300
075-062 Dolné Plachtince-východ I/75 Veľký Krtíš -západ I/75 1,013
075-i016 Veľký Krtíš -západ I/75 Veľký Krtíš-východ I/75 3,728
075-063 Veľký Krtíš-východ I/75 Selce III/2584, III/2591, I/75 1,507
075-064 Selce III/2584, III/2591, I/75 Žihľava III/2585, III/2587, I/75 3,326
075-065 Žihľava III/2585,III/2587, I/75 Pôtor-juh I/75 0,388
075-i017 Pôtor-juh I/75 Pôtor-sever I/75 0,550
075-066 Pôtor-sever I/75 Slovenské Kľačany MK,I/75 4,675
075-067 Slovenské Kľačany MK,I/75 Vieska II/591, I/75 0,582
075-068 Vieska II/591, I/75 Jazero III/2589,I/75 0,915
075-069 Jazero III/2589, I/75 Chrťany MK,I/75 2,244
075-070 Chrťany MK,I/75 Závada-juh I/75 0,565
075-i018 Závada-juh I/75 Závada-sever I/75 0,600
075-071 Závada-sever I/75 Ľuboreč-juh I/75 2,931
075-i019 Ľuboreč-juh I/75 Ľuboreč-sever I/75 0,550
075-072 Ľuboreč-sever I/75 Lehôtka-juh I/75 4,253
075-i020 Lehôtka-juh I/75 Lehôtka-sever I/75 0,280
075-073 Lehôtka-sever I/75 Mašková III/2660,I/75 0,868
075-074 Mašková III/2660,I/75 Halič 1 III/2664,I/75 0,548
075-075 Halič 1 III/2664,I/75 Halič 2 III/2644,I/75 1,977
075-076 Halič 2 III/2644,I/75 Dolná Telka MK,I/75 1,765
075-077 Dolná Telka MK,I/75 Lučenec-západ I/75 1,422
075-i021 Lučenec-západ I/75 Lučenec-východ I/75 5,300
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-i001 Nána-juh I/76 Nána-sever I/76 1,538
076-i002 Kamenný Most-juh I/76 Kamenný Most-sever I/76 1,715
076-i003 Kamenín-juh I/76 Kamenín-sever I/76 1,048
076-i004 Bíňa-juh I/76 Bíňa-sever I/76 2,054
076-i005 Čata-juh I/76 Pohronský Ruskov-sever I/76 4,557
076-i006 Hronovce-juh I/76 Hronovce-sever I/76 2,695
076-i007 Želiezovce-juh I/76 Želiezovce-sever I/76 3,940
076-i008 Želiezovce-Svodov-juh I/76 Svodov-sever I/76 1,099
076-i009 Šárovce-juh I/76 Šárovce-sever I/76 1,867
076-i010 Nový Tekov-juh I/76 Nový Tekov-sever I/76 2,555
076-i011 Malé Kozmálovce-juh I/76 Malé Kozmálovce-sever I/76 0,828
076-i012 Tlmače-juh I/76 Tlmače-sever I/76 0,384
076-i013 Hronský Beňadik-Psiare-juh I/76 Hronský Beňadik-Psiare- sever I/76 0,937
076-i014 Hronský Beňadik-juh I/76 Hronský Beňadik-sever I/76 1,815
Zoznam úsekov na ceste I/77
077-001 Spišská Belá-sever I/77 Bušovce-juh I/77 2,781
077-i001 Bušovce-juh I/77 Bušovce-sever I/77 0,600
077-002 Bušovce-sever I/77 Podhorany III/3106,I/77 1,311
077-003 Podhorany III/3106,I/77 Holumnica III/3107, III/3099, I/77 2,023
077-004 Holumnica III/3107, III/3099, I/77 Podolínec-juh I/77 1,230
077-i002 Podolínec-juh I/77 Podolínec-sever I/77 2,500
077-005 Podolínec-sever I/77 Nižné Ružbachy-juh I/77 2,718
077-i003 Nižné Ružbachy-juh I/77 Nižné Ružbachy-sever I/77 1,100
077-006 Nižné Ružbachy-sever I/77 Lacková III/3125,I/77 4,053
077-007 Lacková III/3125,I/77 Hniezdne-západ I/77 1,515
077-i004 Hniezdne-západ I/77 Hniezdne-východ I/77 1,700
077-008 Hniezdne-východ I/77 Stará Ľubovňa-západ I/77 1,933
077-009 Ľubotín I/68, I/77 Orlov III/3159,I/77 0,921
077-010 Orlov III/3159,I/77 Čirč MK,I/77 4,092
077-011 Čirč MK,I/77 hranica SK/PL I/77 A, I/77 1,490
077-012 hranica SK/PL I/77 A, I/77 Ruská Voľa nad Popradom-západ I/77 0,501
077-i005 Ruská Voľa nad Popradom-západ I/77 Ruská Voľa nad Popradom-východ I/77 0,850
077-013 Ruská Voľa nad Popradom-východ I/77 Obručné-sever I/77 3,351
077-i006 Obručné-sever I/77 Obručné-juh I/77 0,350
077-014 Obručné-juh I/77 Lenartov-západ I/77 2,971
077-i007 Lenartov-západ I/77 Lenartov-východ I/77 2,000
077-015 Lenartov-východ I/77 Malcov-západ I/77 0,835
077-i008 Malcov-západ I/77 Malcov-východ I/77 2,300
077-016 Malcov-východ I/77 Snakov III/3481,I/77 0,832
077-017 Snakov III/3481,I/77 Gerlachov-Mlyniská-západ I/77 0,631
077-i009 Gerlachov-západ I/77 Gerlachov-východ I/77 3,015
077-018 Gerlachov-východ I/77 Kurov III/3483,I/77 1,078
077-019 Kurov III/3483,I/77 Tarnov-západ III/3485,I/77 0,640
077-i010 Tarnov-západ III/3485,I/77 Tarnov-východ I/77 1,200
077-020 Tarnov-východ I/77 Rokytov-západ I/77 0,850
077-i011 Rokytov-západ I/77 Rokytov-východ I/77 0,450
077-021 Rokytov-východ I/77 Zlaté III/3488,I/77 0,867
077-022 Zlaté III/3488,I/77 Mokroluh-západ I/77 0,597
077-i012 Mokroluh-západ I/77 Mokroluh-východ I/77 0,815
077-023 Mokroluh-východ I/77 Bardejov-Pod Dúbravou I/77, MK 1,605
077-024 Bardejov-sever I/77 Bardejovské Kúpele III/3504,I/77 0,307
077-025 Bardejovské Kúpele III/3504,I/77 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-juh I/77 0,740
077-i014 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-juh I/77 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-sever I/77 1,200
077-026 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-sever I/77 Zborov-juh I/77 2,817
077-i015 Zborov-juh I/77 Zborov-sever I/77 2,100
077-027 Zborov-sever I/77 Smilno-západ I/77 2,394
077-i016 Smilno-západ I/77 Smilno-východ I/77 0,950
077-028 Smilno-východ I/77 Jedlinka III/3521, III/3522, I/77 1,745
077-029 Jedlinka III/3521, III/3522, I/77 Nižná Polianka-západ I/77 1,685
077-i017 Nižná Polianka-západ I/77 Nižná Polianka-východ I/77 1,000
077-030 Nižná Polianka-východ I/77 Hutka-západ I/77 1,026
077-i018 Hutka-západ I/77 Hutka-východ I/77 1,074
077-031 Hutka-východ I/77 Vyšný Mirošov-sever I/77 0,300
077-i019 Vyšný Mirošov-sever I/77 Vyšný Mirošov-juh I/77 2,000
077-032 Vyšný Mirošov-juh I/77 Nižný Mirošov-sever I/77 1,502
077-i020 Nižný Mirošov-sever I/77 Nižný Mirošov-juh I/77 1,200
077-033 Nižný Mirošov-juh I/77 Dubová III/3554,I/77 0,540
077-034 Dubová III/3554,I/77 Vyšný Orlík-sever I/77 1,577
077-i021 Vyšný Orlík-sever I/77 Vyšný Orlík-juh I/77 1,300
077-035 Vyšný Orlík-juh I/77 Nižný Orlík-sever I/77 0,930
077-i022 Nižný Orlík-sever I/77 Nižný Orlík-juh I/77 1,100
077-036 Nižný Orlík-juh I/77 Jurkova Voľa III/3551,I/77 0,411
077-037 Jurkova Voľa III/3551,I/77 Nižná Jedľová III/3550,I/77 1,939
077-038 Nižná Jedľová III/3550,I/77 Svidník-západ I/77 0,780
077-i023 Svidník-západ I/77 Svidník-juh I/21 3,100
077-i024 Svidník-západ I/77 Svidník-sever I/21 2,600
077-i025 Gerlachov-Mlyniská-západ I/77 Gerlachov-Mlyniská-východ I/77 0,494
077-039 Gerlachov-Mlyniská-východ I/77 Gerlachov-západ I/77 0,685
077-040 Bardejov-Pod Dúbravou I/77, MK Bardejov-Družba I/77 1,779
077-041 Bardej ov-Družba I/77 Bardejov-juh I/77 0,977
077-i026 Bardejov-juh I/77 Bardejov-sever I/77 5,114
Zoznam úsekov na ceste I/78
078-i001 Oravský Podzámok-juh I/59 Oravský Podzámok-západ I/78 1,600
078-i002 Oravský Podzámok-západ I/78 Oravský Podzámok-sever I/59 0,900
078-001 Oravský Podzámok-západ I/78 Hruštín-juh I/78 6,778
078-i003 Hruštín-juh I/78 Hruštín-sever I/78 1,500
078-002 Hruštín-sever I/78 Babín-juh I/78 1,232
078-i004 Babín-juh I/78 Babín-sever I/78 1,400
078-003 Babín-sever I/78 Vasiľov 1 III/2285,I/78 0,897
078-004 Vasiľov 1 III/2285,I/78 Vasiľov 2 MK,I/78 0,322
078-005 Vasiľov 2 MK,I/78 Lokča-juh I/78 1,901
078-i005 Lokča-juh I/78 Lokča-sever I/78 1,500
078-006 Lokča-sever I/78 Ťapešovo III/2272,I/78 1,560
078-007 Ťapešovo III/2272, I/78 Vavrečka II/520, I/78 1,454
078-008 Vavrečka II/520, I/78 Oravská Jasenica III/2274,I/78 0,451
078-009 Oravská Jasenica III/2274,I/78 Námestovo-juh I/78 2,022
078-i006 Námestovo-juh I/78 Námestovo-sever I/78 2,300
078-010 Námestovo-sever I/78 MK,I/78 0,879
078-011 MK,I/78 Klin III/2286,I/78 1,287
078-012 Klin III/2286,I/78 Zubrohlava-juh I/78 0,896
078-i007 Zubrohlava-juh I/78 Zubrohlava-sever I/78 1,700
078-013 Zubrohlava-sever I/78 Rabča-juh I/78 1,287
078-i008 Rabča-juh I/78 Oravská Polhora-sever I/78 10,837
078-014 Oravská Polhora-sever I/78 Sihelné MK,I/78 1,370
078-015 Sihelné MK,I/78 hranica SK/PL I/78 2,432
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-i001 Slovenské Nové Mesto-sever I/79 Slovenské Nové Mesto-východ I/79 2,032
079-i002 Borša-západ I/79 Borša-východ I/79 1,759
079-i003 Viničky-západ I/79 Viničky-východ I/79 1,883
079-i004 Somotor-juh I/79 Somotor-sever I/79 2,101
079-i005 Svätá Mária-juh I/79 Svätá Mária-sever I/79 0,461
079-i006 Rad-Hrušov-západ I/79 Rad-Hrušov-východ I/79 1,023
079-i007 Svätuše-západ I/79 Svätuše-východ I/79 1,369
079-i008 Kráľovský Chlmec-západ I/79 Kráľovský Chlmec-východ I/79 1,462
079-i009 Boťany-západ I/79 Boťany-východ I/79 0,415
079-i010 Čierna-západ I/79 Čierna-východ I/79 0,630
079-i011 Lomnica-sever I/79 Lomnica-juh I/79 1,570
079-i012 Sačurov-sever I/79 Sačurov-juh I/79 1,355
079-i013 Sečovská Polianka-sever I/79 Sečovská Polianka-juh I/79 2,537
079-i014 Dvorianky-sever I/79 Dvorianky-juh I/79 0,933
079-i015 Vojčice-sever I/79 Vojčice-juh I/79 1,321
079-i016 Trebišov-Milhostov-sever I/79 Trebišov-Milhostov-juh I/79 1,264
079-i017 Trebišov-sever I/79 Trebišov-západ I/79 3,048
079-i018 Veľaty-sever I/79 Veľaty-juh I/79 1,007
079-i019 Čerhov-sever I/79 Čerhov-juh I/79 0,898
079-i020 Prachovany-sever I/79 Prachovany-juh I/79 0,257

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2017.


Arpád Érsek v. r.