Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 300/2018 Z. z.

OBSAH

278

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. októbra 2017,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na

a) 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.