Zákon č. 274/2017 Z. z.Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 231/2019 Z. z.)

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 231/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2018 - 31.12.2019