Vyhláška č. 26/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Platnosť od 21.02.2017
Najbližšie účinné znenie 01.03.2017
Zrušený 42/2018 Z. z.

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. februára 2017,

ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 112/2016 Z. z., ktorou sa na rok 2016 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Lucia Žitňanská v. r.


Príloha k vyhláške č. 26/2017 Z. z.

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí

Poradové
číslo
Názov výstrojnej súčastiMerná
jednotka
Počet merných
jednotiek na
výdaj
Cena za
mernú
jednotku
v eurách
Cena spolu
v eurách
1.Bunda krátkaks1118,80118,80
2.Čiapka zimnáks14,354,35
3.Čiapka so šiltomks15,395,39
4.Čiapka so štítkom (klobúčik)ks116,5016,50
5.Gombík napichovacíks60,432,58
6.Hviezda hodnostnáks240,4310,32
7.Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmiks218,5437,08
8.Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmiks218,5437,08
9.Náplecníkypár35,1515,45
10.Nohavice (sukňa)ks154,6054,60
11.Nohavice letné (sukňa letná)ks154,6054,60
12.Opasok koženýks17,997,99
13.Poltopánky celoročnépár146,8046,80
14.Poltopánky letnépár131,8031,80
15.Ponožky letnépár60,905,40
16.Ponožky zimnépár31,333,99
17.Pulóverks139,8439,84
18.Rukavice koženépár117,3417,34
19.Sakoks1118,80118,80
20.Spona na viazankuks13,843,84
21.Šálks17,447,44
22.Topánky celoročnépár1110,40110,40
23.Vestaks129,9529,95
24.Vetrovkaks1154,80154,80
25.Viazankaks14,204,20
Spolu:939,34