Rozhodnutie č. 255/2017 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 24.10.2017

OBSAH

Pôvodný predpis

24.10.2017