Zákon č. 243/2017 Z. z.Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 1 až 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.