Oznámenie č. 207/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Platnosť od 28.08.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 30. augusta 2017 v súlade s článkom 24 ods. 1.