Vyhláška č. 192/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

(v znení č. 196/2017 Z. z.)

Platnosť od 18.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017