Redakčné oznámenie č. 19/2017 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2016 Z. z.

Platnosť od 14.02.2017

19

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2016 Z. z. o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2016, č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

V oznámení sa vypúšťa posledná veta, ktorá znie:

„Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.