Vyhláška č. 172/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

172

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 19. júna 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015
Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z., vyhlášky č. 249/2015 Z. z., vyhlášky č. 364/2015 Z. z. a vyhlášky č. 268/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D3“ znie:


Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/3Dolný HričovD/3, III/2091, PD/111,803
D03-002Dolný HričovD/3, III/2091, PD/11Žilina-StrážovD/3, I/616,859
D03-005SkalitéD3, I/12hranica SK/PL1,175
D03-006Svrčinovec-západD3, I/11SkalitéD3, I/1214,553
“.

2. V prílohe č. 1 prvom bode „Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2“ znie:


Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001Budča 3R1, R2Zvolen-Pustý hrad 1R2, I/16, I/662,799
R02-004Ožďany 4I/16, R2Ožďany 5I/16, R25,181
R02-005Figa 1I/16, R2Figa 2R2, I/16, III/28052,455
R02-007Figa 2R2, I/16, III/2805Tornaľa 2R2, I/674,054
R02-009Tornaľa 2R2, I/67GemerR2, I/166,64
R02-011Košice-Šaca-východI/16, MKKošice-západR28,459
R02-018Lovčica-TrubínI/9, R2Žiar nad Hronom-juhR1, R25,6
R02-019PstrušaR2, I/16Detva-juhR2, I/165,608
R02-020Detva-juhR2, I/16KriváňR2, II/5264,4
R02-021RuskovceR2, I/9Pravotice 2R2, I/99,749
R02-022Zvolenská SlatinaR2, I/16PstrušaR2, I/168,470
“.

3. V prílohe č. 1 druhom bode sa za úsek 009-077 dopĺňa Zoznam úsekov na ceste I/12, ktorý znie:


Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001Svrčinovec-severI/12Čierne-juhI/121,337
012-003Čierne-severI/12Skalité-západI/120,918
012-004Skalité-východI/12hranica SK/PLI/120,802
“.

4. V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/16“ znie:


Zoznam úsekov na ceste I/16
016-084bZvolenská SlatinaR2, I/16Zvolenská Slatina-západI/161,47
016-A085Zvolenská Slatina-
východ
I/16Vígľaš-západI/160,99
016-086Vígľaš-východI/16I/16, II/5910,711
016-087aI/16, II/591MK-a, I/160,671
016-087bMK-a, I/16Vígľaš-Pstruša-západI/160,452
016-087c1Vígľaš-Pstruša-
východ
I/16I/16, R20,46
016-087c2I/16, R2III/2693, I/160,641
016-088III/2693, I/16StožokI/16, III/26921,3
016-089StožokI/16, III/2692Detva-západI/162,885
016-A090Detva-východI/16Kriváň-západI/162,151
016-122R2, I/16Figa-západI/161,405
016-123Figa-východI/16R2, I/16, III/28050,765
016-124Gemerská Panica 1III/2822, I/16, III/2822R2, I/160,542
016-147R2, I/16Ožďany-západI/160,898
016-148aOžďany-východI/16MK-a, I/162,301
016-148bMK-a, I/16MK-b, I/160,629
016-148cMK-b, I/16MK-c, I/160,276
016-148dMK-c, I/16R2, I/160,218
016-149aR2, I/16, III/2805Stránska-západI/160,714
016-149bStránska-východI/16Tornaľa-Behynce-juhI/161,53
016-149cTornaľa-Behynce-severI/16OtročokII/532, I/160,281
016-A150OtročokII/532, I/16Tornaľa-západI/161,261
016-152aTornaľa-severI/16Tornaľa-Starňa-juhI/160,475
016-152bTornaľa-Starňa-severI/16Gemerská Panica 1III/2822, I/160,751
“.

5. V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/61“ úsek 061-A039 znie:


061-A039Piešťany-severI/61D/1, I/613,457

“.

6. V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/11“ vypúšťa úsek 011-001b.

7. V prílohe č. 1 treťom bode sa vypúšťa „Zoznam úsekov na ceste I/12“.

8. V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/16“ úsek 016-084a znie:


016-084aSlatinkaIII/2443, I/16Zvolenská SlatinaR2, I/161,286
“.

9. V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ znie:


Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001Prešov-východI/18Kapušany-západI/183,522
018-002Kapušany-východI/18Lada-západI/180,686
018-003Lada-východI/18NemcovceI/18, III/34361,046
018-004NemcovceI/18, III/3436Lipníky-západI/181,378
018-022aŽilina-východI/18MK-a, I/181,443
018-022bMK-a, I/18MK-b, I/180,646
018-022cMK-b, I/18Stráňavy 1I/18, III/20891,375
018-023Stráňavy 1I/18, III/2089Stráňavy 2I/18, III/20880,616
018-024gStráňavy 2I/18, III/2088MK-c, I/180,433
018-024dMK-c, I/18MK-d, I/180,383
018-024eMK-d, I/18MK-e, I/180,219
018-024fMK-e, I/18Strečno 1I/18, III/20870,27
018-025Strečno 1I/18, III/2087Strečno 2I/18, III/20871,131
018-026aStrečno 2I/18, III/2087MK-a, I/186,926
018-026b1MK-a, I/18Dubná skalaI/18, D12
018-032jI/18, D1KrpeľanyIII/2131, I/180,65
018-033aKrpeľanyIII/2131, I/18MK-a, I/180,328
018-033bMK-a, I/18MK-b, I/180,216
018-033cMK-b, I/18RatkovoI/18, III/21350,28
018-034RatkovoI/18, III/2135Šútovo 1I/18, III/21340,901
018-A035Šútovo 1I/18, III/2134Šútovo 2I/18, III/21340,691
018-036aŠútovo 2I/18, III/2134MK-a, I/180,51
018-036bMK-a, I/18Kraľovany 1III/2245, I/182,879
018-037aKraľovany 1III/2245, I/18MK-a, I/180,412
018-037bMK-a, I/18MK-b, I/180,456
018-037cMK-b, I/18Kraľovany 2I/18, I/700,378
018-040aKraľovany 2I/18, I/70MK-a, I/180,227
018-040bMK-a, I/18Rojkov-západI/181,167
018-040cRojkov-východI/18MK-c, I/180,452
018-040dMK-c, I/18Ľubochňa-západI/182,231
018-041aHubová-východI/18MK-a, I/182,772
018-041bMK-a, I/18MK-b, I/180,992
018-041fMK-b, I/18Ružomberok-ČernováMK-d, I/182,226
018-041eRužomberok-ČernováMK-d, I/18Ružomberok-západI/181,321
018-A043Ružomberok-východI/18Lisková 1III/2219, I/180,85
018-A044Lisková 1III/2219, I/18Lisková 2III/2214, I/181,474
018-A045Lisková 2III/2214, I/18Liptovské SliačeI/18, III/22201,097
018-046aLiptovské SliačeI/18, III/2220MK-a, I/181,223
018-046bMK-a, I/18MK-b, I/180,3
018-046cMK-b, I/18MK-c, I/180,867
018-046dMK-c, I/18Ivachnová-západD/1, I/180,31
018-117Lipníky-východI/18RadvanovceIII/3601, I/183,684
018-119Podlipníky-východI/18MedziankyMK, I/181,187
018-120MedziankyMK, I/18Hanušovce nad Topľou-západI/181,758
018-121Hanušovce nad Topľou-východI/18III/3605, I/181,046
018-122III/3605, I/18Bystré-severI/181,834
018-123Bystré-juhI/18Čierne nad Topľou-severI/180,929
018-124Čierne nad Topľou-juhI/18Vyšný ŽipovIII/3608, I/180,821
018-125Vyšný ŽipovIII/3608, I/18ZlatníkIII/3610, I/181,459
018-126ZlatníkIII/3610, I/18Hlinné-severI/181,292
018-127Hlinné-juhI/18Soľ-severI/182,298
018-128Soľ-juhI/18Čaklov-severI/181,452
018-129Čaklov-juhI/18Vranov nad Topľou-západI/182,505
018-130Vranov nad Topľou-východI/18MK, I/180,437
018-131MK, I/18I/15, I/183,201

“.

10. V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/59“ znie:


Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003aBanská Bystrica-
Uľanka-sever
I/59, I/14Staré Hory-
Polkanová-juh
I/592,844
059-003bStaré Hory-
Polkanová-sever
I/59Staré Hory-juhI/592,108
059-A004aStaré Hory-severI/59Staré Hory-
Horný Jelenec 3
MK-c, I/593,314
059-004dStaré Hory-
Horný Jelenec 3
MK-c, I/59MotyčkyI/59, III/22231,023
059-A005aMotyčkyI/59, III/2223Motyčky-ŠtubneMK-b, I/590,97
059-A005cMotyčky-ŠtubneMK-b, I/59Donovaly-Hanesy-juhI/593,756
059-A005dDonovaly-východI/59Liptovská Osada-
Korytnica-kúpele
I/59, III/22223,742
059-006aLiptovská Osada-
Korytnica-kúpele
I/59, III/2222MK-a, I/593,257
059-006bMK-a, I/59Liptovská Osada-
juh
I/592,905
059-A007aLiptovská Osada-
sever
I/59MK-a5, I/593,463
059-A007bMK-a5, I/59Ružomberok-PodsucháMK-b2, I/591,151
059-A007cRužomberok-PodsucháMK-b2, I/59MK-c3, I/591,281
059-A007dMK-c3, I/59Ružomberok-juhI/592,558
059-008aLikavka-severI/59MK-a, I/590,509
059-008b1MK-a, I/59MK-b1, I/590,404
059-008b2MK-b1, I/59Valaská Dubová 1MK-b2, I/592,841
059-A008cValaská Dubová 1MK-b2, I/59Valaská Dubová 2I/59, III/22251,095
059-009Valaská Dubová 2I/59, III/2225KomjatnáI/59, III/22560,43
059-010aKomjatnáI/59, III/2256MK-a, I/590,441
059-010bMK-a, I/59MK-b, I/591,591
059-010cMK-b, I/59MK-c, I/590,728
059-010dMK-c, I/59MK-d, I/590,932
059-010eMK-d, I/59JasenováIII/2255, I/590,372
059-A012JasenováIII/2255, I/59Vyšný Kubín-juhI/590,837
059-013Vyšný Kubín-
sever
I/59Dolný Kubín-juhI/590,4
059-A014Dolný Kubín-
východ
I/59Dolný Kubín-
Kňažia-západ
I/59, III/22462,583
059-016aDolný Kubín-
Kňažia-východ
I/59, III/2246MK-a, I/591,718
059-016bMK-a, I/59MK-b, I/590,925
059-019aR3, I/59, I/59ASedliacka Dubová-západI/591,093
059-019bSedliacka Dubová-východI/59Dlhá nad Oravou-západI/590,564
059-A020aDlhá nad Oravou-východI/59Krivá-západI/592,63
059-020bKrivá-východI/59Podbiel-juhI/592,865
059-021aPodbiel-severI/59Nižná-západI/590,719
059-A021bNižná-východI/59Tvrdošín-juhI/591,376
059-024dI/59, R3MK-d, I/593,116
059-024eMK-d, I/59colný priestorI/590,506
059-025colný priestorI/59hranica SK/PLI/590,199
059-026Donovaly-Hanesy-severI/59Donovaly-západI/590,424
059-027Banská Bystrica-
Jakub-sever
I/59Špania DolinaI/59, III/24100,475
059-028Špania DolinaI/59, III/2410Banská Bystrica-
Uľanka-sever
I/59, I/141,581
059-029Banská Bystrica-
sever
I/59Banská Bystrica-
Jakub-juh
I/590,849
“.

11. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/11“ znie:


Zoznam úsekov na ceste I/11
011-i002Svrčinovec-Zátky-západI/11Čadca-HorelicaI/1112,168
011-i003Svrčinovec-Zátky-západI/11Čadca-juhI/11A8,044
011-i004Svrčinovec-Zátky-západI/11Svrčinovec-severI/123,543
011-i005Svrčinovec-severI/12Čadca-HorelicaI/119,775
011-i006Svrčinovec-severI/12Čadca-juhI/11A5,651
011-i007Čadca-juhI/11AČadca-HorelicaI/114,786
011-i008Povina-severI/11Povina-juhI/110,403
011-i009Kysucké Nové Mesto-Budatínska LehotaI/11RadoľaI/111,09
011-i010Svrčinovec-západD3, I/11Svrčinovec-Zátky-západI/111,251
011-i011Svrčinovec-západD3, I/11Čadca-HorelicaI/1110,917
011-i012Svrčinovec-západD3, I/11Čadca-juhI/11A6,793
011-i013Svrčinovec-západD3, I/11Svrčinovec-severI/122,292
“.

12. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/59“ sa na konci dopĺňa úsek 059-i020, ktorý znie:


059-i020MK-b, I/59R3, I/59, I/59A0,8
“.

13. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/61“ znie:


Zoznam úsekov na ceste I/61
061-i001Považská Bystrica-juhI/61Považská Bystrica-
sever
I/614,142
061-i002Bytča-Hrabové-juhI/61Bytča-Hrabové-severI/611,262
061-i003Bratislava-VajnoryI/61, D1Bratislava-západI/610,68
061-i004Veľký Biel-západI/61Veľký Biel-východI/611,398
061-i005Senec-juhI/61Senec-východI/620,706
061-i006Senec-juhI/61Senec-severI/613,182
061-i007Senec-východI/62Senec-severI/613,416
061-i008Blatné-juhI/61Blatné-severI/610,875
061-i009Kaplna-juhI/61Kaplna-severI/610,532
061-i010Trnava-juh 1I/61Trnava-juh 2R14,093
061-i011Trnava-juh 1I/61Trnava-východI/514,058
061-i012Madunice-juhI/61Madunice-severI/611,697
061-i013Drahovce-juhI/61Drahovce-severI/610,377
061-i014Piešťany-juhI/61Piešťany-severI/615,51
061-i015Horná Streda-juhI/61Horná Streda-severI/611,118
061-i016Brunovce-juhI/61Potvorice-severI/611,557
061-i017Považany-juhI/61Považany-severI/612,029
061-i018Nové Mesto nad Váhom-juhI/61Nové Mesto nad Váhom-severI/613,089
061-i019Trenčín-juhI/61Trenčín-severI/6110,031
061-i020Trenčín-juhI/61Trenčín-západI/611,797
061-i021Trenčín-severI/61Trenčín-západI/619,128
061-i022Trenčianska Teplá-
Dobrá-juh
I/61Trenčianska Teplá-
Dobrá-sever
I/611,182
061-i023Trenčianska Teplá-juhI/61Trenčianska Teplá-
sever
I/611,009
061-i024Dubnica nad Váhom-
juh
I/61Dubnica nad Váhom-
sever
I/613,592
061-i025Dubnica nad Váhom-
Prejta-juh
I/61Dubnica nad Váhom-
Prejta-sever
I/610,385
061-i026Ilava-Klobušice-juhI/61Ilava-severI/613,006
061-i027Košeca-juhI/61Košeca-severI/611,665
061-i028Košeca-Nozdrovice-juhI/61Košeca-Nozdrovice-severI/610,289
061-i029Ladce-Tunežice-juhI/61Ladce-severI/612,717
061-i030Visolaje-západI/61Visolaje-východI/611,167
061-i031Sverepec-juhI/61Sverepec-severI/612,304
061-i032Dolný Hričov-juhI/61Dolný Hričov-severI/613,099
061-i033Žilina-Strážov-západI/61Žilina-východI/189,114
061-i034Žilina-Strážov-západI/61Žilina-severI/114,625
061-i035Žilina-severI/11Žilina-východI/186,433
“.

14. V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/64“ úsek 064-i047 znie:


064-i047Lietavská Lúčka-juhI/64Žilina-východI/1810,749
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Arpád Érsek v. r.