Oznámenie č. 13/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Platnosť od 27.01.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 3. februára 2017 v súlade s čl. 16 ods. 1.

OBSAH

POJMY (Čl. 2)
OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 3 - Čl. 6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 8 - Čl. 16)