Oznámenie č. 119/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení

Platnosť od 26.05.2017
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. júla 2017 v súlade s čl. 39 ods. 3.