Oznámenie č. 107/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Platnosť od 12.05.2017
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2017.

107

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 6. októbra 2016 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014, oznámenie č. 142/2016 Z. z. a oznámenie č. 75/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2017.